Lag på trafikförsäkring för elsparkcyklar

Många elsparkcyklar måste ha trafikförsäkring från och med 23 december 2023.
Annons

En trafikförsäkring innebär att den som skadas av en trafikant är garanterad att få ersättning.

– Antalet skador med elsparkcyklar har ökat under de senaste åren och regeringen ser därför behovet att skärpa reglerna och främja en säkrare användning. Dessutom ska personer som färdas i trafiken inte riskera att stå utan ersättning, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

På onsdagen beslutade riksdagen att anta regeringens lagförslag om nya trafikförsäkringsregler som bland annat innebär att elsparkcyklar måste ha trafikförsäkring från och med den 23 december 2023. Endast Sverigedemokraterna var emot – de menar att det skulle räcka med en ansvarsförsäkring.

– En trafikförsäkring är mer kostsam och med tanke på mängden olyckor med just elsparkcyklar finns en överhängande risk att premien för alla försäkringstagare oavsett fordon kommer höjas, säger Martin Westmont (SD), under riksdagens debatt.

Regeringen skriver ”att de flesta elsparkcyklar blir trafikförsäkringspliktiga”, men det tycks främst gälla tunga hyrsparkcyklar.

– Elsparkcyklar som är konstruerade för att gå i över 20 km/h måste ha trafikförsäkring – det är inget nytt eftersom de då juridiskt räknas som moped klass II, vilket redan kräver trafikförsäkring.
– För elsparkcyklar som har en specificerad toppfart mellan 15 och 20 km/h gäller bara kravet på trafikförsäkring om de väger över 25 kilo.

De nya reglerna gäller inte bara elsparkcyklar utan även alla eldrivna cyklar utan pedaler. De nya lagreglerna innebär också att maxersättningen för skador vid motortävlingar höjs och att ersättning betalas ut även om försäkringsbolaget gått i konkurs, så kallad insolvensgaranti.

Ännu svårt att hitta trafikförsäkring för elsparkcykel

Trots att regeringen skickade lagförslaget till riksdagen i september finns det ännu ingen information på de stora svenska försäkringsbolagens webbplatser. Där står det i skrivande stund att elsparkcyklar omfattas av hemförsäkringen, något som bara gäller fram till den 22 december.

Ännu erbjuder inga försäkringsbolag trafikförsäkring för elsparkcykel, men de kommer att finnas framöver eftersom försäkringsbolagen är skyldiga att tillhandahålla trafikförsäkring. Troligen kommer den att utformas på liknande sätt som för mopeder.

Olyckor med oförsäkrade elsparkcyklar kommer att handhas av Trafikskadeföreningen, men till skillnad mot för bilar kan inte Trafikskadeföreningen inte ta ut en premie från oförsäkrade elsparkcyklar. Vi har varit i kontakt med Trafikskadeföreningen men de är ännu inte klara med hur deras nya rutiner för elsparkcyklar kommer att se ut.

Fakta – Trafikförsäkringsplikt

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för motordrivna fordon. Försäkringen ger ersättning för skador som uppkommer i följd av trafik med ett sådant fordon. Det är fordonets ägare som ska teckna försäkringen.

Utöver de fordon som redan är motordrivna ska följande fordon anses som ett sådant fordon i försäkringssammanhang:
– ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 km/h.
– ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 km/h och har en nettovikt som överstiger 25 kg.

En elscooter, en elsparkcykel eller ett självbalanserande fordon kan vara ett sådant fordon.
Källa: Regeringen

Annons
Annons
Rulla till toppen