Nya krav på A-traktorer föreslås

Det har införts flera lagskärpningar för A-traktorer under året, men Statens väg- och transportforskningsinstitut vill se ännu högre krav och fler åtgärder.
Annons

”Förändrade regler och förslag på ny körkortsutbildning är bra, men det räcker inte”, skriver Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI i ett pressmeddelande.

A-traktorer har blivit populära de senaste åren och antalet har ökat rejält. Under åren 2016–2022 inträffade sammanlagt 1 118 olyckor med unga förare i A-traktorer – nio personer omkom och 37 skadades allvarligt.

– Sett i förhållande till antalet fordon är A-traktorer överrepresenterade i olycksstatiken, säger utredaren Susanne Wallhagen som tillsammans med Helena Selander skrivit den nya VTI-rapporten ”Unga förare i A-traktorer och mopedbilar – påverkan på trafiksäkerheten”.

För att få bukt med olyckorna har en rad regelförändringar genomförts.

– Från 31 augusti i år måste den som färdas i en A-traktor använda bilbälte och antalet passagerare får inte vara större än antalet sittplatser i framsätet.

– Från 1 december gäller också krav på vinterdäck mellan den 1 december – 31 mars om vinterväglag råder.

Dessutom arbetar Regeringskanliet och Transportstyrelsen vidare med förslag på prövotid för AM-körkort, förändrad körkortsutbildning och nya tekniska krav för att begränsa hastigheten.

Enligt VTI-forskarna är detta viktiga åtgärder, men samtidigt otillräckliga. I sin rapport föreslår de en rad nya insatser och krav.

– Olyckorna med A-traktorer beror på en lång rad olika faktorer, som till exempel beteende, manipulation av fordon och förarnas bristande erfarenhet och kompetens. Därför behövs också flera olika åtgärder på olika områden för att komma till rätta med problemen, säger Helena Selander.

Bland annat vill VTI-forskarna se hårdare regler vid kontrollbesiktning av A-traktorer.

– I dag är kraven lägre än för vanliga bilar. Enligt polisen har många fordon stora brister, trots att de nyligen har besiktigats, vilket kan påverka trafiksäkerheten. Manipulationer eller trimning av fordonen är vanligt, vilket kräver stora polisresurser. Detta visar också att det behövs ändringar i lagstiftningen, skriver forskarna.

– Vi kan ju ta en A-traktor som är nybesiktad för kanske två till tre månader sedan och lätt hitta tio fel och då är vi inte jättepetiga, säger en anonym polis som intervjuats i rapporten.

VTI:s förslag på åtgärder för att öka säkerheten för A-traktorer

• Fler alkoholutandningsprov bör genomföras när polisen stoppar motorburna unga förare.
• AM-utbildningen för att köra fyrhjuligt fordon behöver förändras och förbättras för att höja förarnas kompetens.
• Ungdomar och föräldrar behöver nås av riktade informationsinsatser och det bör ställas högre krav på föräldrarnas ansvar.
• Polisen behöver utökade resurser och utbildning för att effektivt kunna arbeta med motorburen ungdom. 
• Ett större samarbete behövs mellan Polisen, Transportstyrelsen och besiktningsorganen när det gäller A-traktorernas registrerings- och kontrollbesiktning.
• De lagändringarna som infördes i augusti 2023 gällande framför allt bältesanvändning och antal passagerare i A-traktor behöver följas upp och utvärderas. 
• I olycksdatabasen Strada behövs en tydligare registrering av A-traktor, mopedbil respektive tvåhjulig moped så att respektive fordonsslags olycksutveckling lättare kan sammanställas. 

Annons
Annons
Rulla till toppen