Uppgifter: Biltätheten i Sverige minskar

Under 2023 ökade andelen laddbara bilar med 29 procent. Enligt statistik fanns det 564 020 laddbara bilar i trafik i Sverige i slutet av förra året.