Nybilsförsäljningen störtdyker

Hittills i år har nybilsförsäljningen varit svag och bara i mars är minskningen 21 procent jämfört med samma månad 2023.
Annons

Totalsiffran i mars ligger på 24 482 nyregistrerade bilar, varav 34 procent elbilar och 23 procent laddhybrider.

Andelen laddbara bilarna sjunker sedermera med två procentenheter jämfört med mars 2023 – från 59 till 57 procent.

För perioden januari till mars är minskningen 6 procent jämfört med samma period 2023. Lätta lastbilar ökar, där andelen eldrivna stod för den största ökningen någonsin. 

Ökningen bygger högst troligt på klimatpremien som infördes för lätta eldrivna lastbilar den 13 februari. 

Siffrorna är hämtade från Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon och går att se i sin helhet här

Enormt ras för nya elbilar – ner 43 procent
Annons
Annons
Rulla till toppen