Ny standard för laddstationer underlättar laddning för alla

Nu utarbetar SIS en ny standard som tydliggör hur en tillgänglig laddplats ska se ut – så att alla kan ladda.
Annons

Det finns standarder för laddkontakterna och regler om att man ska kunna betala med kort. Men hur lång ska kabeln vara? Hur stor plats ska det finnas runt om bilen? På vilken höjd ska skärmen sitta? Hur tung får en kabel vara?

I dag finns det ingen standard som vägleder den som ska bygga en laddstation, vilket kan göra att inte alla laddstationer blir tillgängliga för alla förare – även de som exempelvis har begränsad handstyrka eller sitter i rullstol.

– Standarden kommer att ha stor betydelse för att säkerställa tillgängligheten när man bygger nya laddplatser men också för att förbättra tillgängligheten för dem som redan finns, säger Alexandra Antoni, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Meningen är att SIS-standarden sedan ska bli ett krav i kommande upphandlingar.

– I arbetet kommer vi undersöka möjligheterna att även inkludera laddplatser för tung trafik i standarden, säger Alexandra Antoni.

De som deltar i arbetet med att ta fram den nya standarden är bland andra Trafikverket, Drivkraft Sverige, projekt Förnybart 2030, Personskadeförbundet RTP och Förbundet FÖR och DHR. Fler är välkomna att ansluta.

Den nya standarden ska gå ut på remiss i slutet av nästa år.

Annons
Annons
Rulla till toppen