Tekniken som lyfter nya Audi A8 – så funkar säkerhetssystemen som kan undvika en olycka

Audi A8 är en imponerande uppvisning i vad som är tekniskt möjligt i en ny bil. Det här är en modell som ligger i absolut framkant med smarta innovationer som gör körningen säkrare och minskar risken för olyckor. I vissa fall kan du undvika en olycka helt.

I Audi A8 har du tillgång till en hel uppsättning system som går in under namnet Audi Intelligence. Här går vi igenom hur de fungerar.

Audi adaptive cruise assist är en vidareutveckling av den adaptiva farthållaren som vissa bilägare har i sin bil redan idag. Farthållaren kan anpassa hastigheten själv efter bilen framför, så föraren slipper gasa och bromsa.

Men här innehåller systemet också Audi side assist, en filbytesvarnare som varnar om du är på väg att glida ur din fil, och traffic jam assist, som kan ta över både gas, broms och styrning i hastigheter upp till 65 km/h. Bilen kan till och med ta hand om körningen vid vägarbeten.

Audi pre sense front tar bilens radarsensorer till hjälp för att hålla koll framför bilen på både bilar, cyklister och fotgängare. Bilen kan varna på många olika sätt om du är på väg att hamna i en olycka och om inte föraren gör något bromsas bilen automatiskt.

Om olyckan trots allt är oundviklig sätts bilens varningsblinkers på.

Audi pre sense 360˚ kan upptäcka olika typer av faror runt bilen. Här ingår bland annat Audi pre sense side, som kan lyfta upp bilen till åtta centimeter (om den har Audi AI active suspension) innan det sker en olycka för att krockkrafterna ska kunna tas upp bättre av bilens säkerhetsstruktur, och Audi pre sense rear, som kan varna om du är på väg att bli påkörd bakifrån. Det kan vara fantastiskt värdefullt eftersom de flesta bilförare har fullt upp med att hålla koll framåt.

Audi turn assist håller koll på mötande bilar när du ska göra en vänstersväng över andra vägbanan. Systemet sätts igång så fort du börjat blinka. Om föraren är på väg att köra iväg trots att det kommer en mötande bil bromsas bilen in.

Audi collision avoidance assist kan styra bilen runt ett hinder som upptäcks med hjälp av radarsensorerna och kameran.

Den kameran är också till hjälp för traffic sign recognition, som filmar vägskyltar och upplyser föraren om till exempel hastighetsgränser och omkörningsförbud, och emergency assist, som kan bromsa in bilen till stillastående i en nödsituation. Det kan handla om att föraren blivit medvetslös och inte längre kan köra bilen. Systemet sätter då igång varningsblinkers och stannar bilen.

360-graderskameran med 3D-vy håller koll åt alla håll runt bilen för att föraren ska kunna backa och parkera säkert. Bilen har också en manövreringsassistans som varnar – eller stannar helt – för objekt större än tio centimeter omkring bilen när du backar och parkerar. Om du är på väg att köra in i trottoarkanten och skrapa fälgarna varnar ett system som kallas för Kantstensvarning för det.

Crossing assist hjälper till att hålla koll åt sidorna, åt båda hållen, till exempel i korsningar. Föraren kan få bilder från 360-graderskameran i en korsning för att se när det är säkert att köra ut. Om det ändå kommer en bil kan bilen bromsa själv.

Det blir också säkrare att backa ut ur en parkeringslucka med cross traffic assist rear, som håller koll bakåt efter bilar som närmar sig.

Audi exit warning kan varna för cyklister som kommer i döda vinkeln när du är på väg att öppna dörren efter att ha parkerat bilen.

Audi park assist kan själv parkera bilen i en vanlig parkeringsficka eller på en större parkeringsplats. Systemet tar själv hand om styrningen och kan även köra ut ur parkeringsfickor.

Night vision assist gör mörkerkörningen mycket säkrare och kan se 300 meter framåt och upptäcka människor och djur vid sidan av vägen. Farorna märks ut med varningsmarkeringar i bilens skärm. Om bilen också har någon form av matrix LED-strålkastare visas tre snabba helljusblixtar.

 

 

Rulla till toppen