Bli inte lurad av usel rostskyddsgaranti – investera i bra rostskydd från Dinitrol och minska värdefallet

Redan några år gamla bilar kan uppvisa allvarliga rostskador. Men de flesta bilägare är inte medvetna om att "10 års rostskyddsgaranti" knappt är värt mer än pappret som det är skrivet på. Genom att investera i riktigt rostskydd från Dinitrol stoppas rosten, värdefallet minskar och krocksäkerheten bibehålls.

Bli inte lurad av usel rostskyddsgaranti – investera i bra rostskydd från Dinitrol och minska värdefallet

Rostiga bilar – den tiden har vi väl lämnat bakom oss? Nej tyvärr, även moderna bilar rostar och vissa modeller betydligt snabbare än andra.

En rostig bil tappar många tusenlappar i andrahandsvärde och blir svårsåld som begagnad. En annan farlig konsekvens av rost på bilar är att krocksäkerheten försämras.
Det bedrägliga med rost är att processen startar direkt men syns ofta inte förrän det är försent. Rosten växer, men det krävs proessionell rostskyddskontroll för att upptäcka den.
Bilägare invaggas ofta i en falsk säkerhet där den till synes generösa rostskyddsgarantin sträcker sig över 8, 10 eller kanske till och med 12 år. Det borde väl räcka, kan man tycka? Men i de flesta fall gäller bara garantin ett rostangrepp som beror på fabrikationsfel, det vill säga rosten går inifrån och ut. Rostskador som kommer från saltade vägar, eller annan yttre påverkan, täcks oftast inte av rostskyddsgarantin.

Men det finns ingen anledning till panik. Som bilägare kan du undvika framtida värdefall och försämrad krocksäkerhet genom att uppsöka ett Dinitrol Center. Där utför fackmän en rostskyddskontroll för en kostnad som ungefär motsvarar två biobiljetter – det vill säga 295 kronor. Undersökningen tar cirka 30 minuter.

 

Vi bad Johan Karlsson på Dinitrol Center att besvara några vanliga frågor om rostskydd.

Hur vanligt är det med rost på moderna bilar?

Tyvärr är det väldigt vanligt. Dagligen har vi kunder som besöker oss med allvarliga rostskador, trots att bilarna bara är några år gamla. De flesta kunder är tyvärr också omedvetna om hur dålig bilfabrikanternas rostskyddsgaranti är.

Nästan alla bilar tillverkas sedan decennier tillbaka med en galvaniserad, förzinkad karossplåt som ska stoppa rosten. Varför blir det rost ändå?

Det stämmer och galvaniseringen hjälper absolut till. Men man ska komma ihåg att det skyddande skiktet bara är 6–8 mikrometer – en µm är en tusendel av en millimeter – tjockt. Det fungerar genom att zink är mer oädelt än stål och därför "offrar sig" galvaniseringen. I nordisk miljö försvinner omkring 2–3 µm per år, vilket alltså innebär att skyddet är borta efter några vintrar med saltade vägar i vårt klimat.

Man ska inte göra misstaget att jämföra karossplåt med kallgalvanisering, som man till exempel hittar på lyktstolpar och skyddsräcken som står utomhus. Det är ett 40-50 gånger tjockare zinkskikt.

Finns det biltillverkare som lägger mindre vikt vid rostskyddet än andra?

Jo, generellt kan vi se att amerikanska och asiatiska biltillverkare inte har samma fokus på rostskydd som de europeiska. Men det kan skilja rätt mycket mellan olika bilmodeller, hos samma tillverkare. För att få veta hur det står till bör man besöka ett Dinitrol Center och göra en rostskyddskontroll.

Varför prioriterar inte biltillverkarna rostskyddet mer? Är inte det rätt dumt då det försämrar varumärkets status och trovärdighet?

Jo, det tycker vi också. Vi kan bara spekulera och en anledning kan vara att den nordiska miljön är mycket aggressivare och skapar mer rost jämfört med övriga Europa. Norden är en ganska liten del av bilmarknaden och därför blir våra behov inte uppmärksammade i lika hög grad.

 

 

Vid vilken ålder på bilen är det lämpligt att göra en rostskyddskontroll och rostskyddsbehandling?

Det tråkiga svaret är att det beror på. Det är aldrig förtidigt att bevara din bils kaross och skydda den mot rost men det kan tyvärr ibland vara för sent. 
Har du köpt en ny bil som du planerar att behålla är det bäst att göra rostskyddsbehandlingen så fort som möjligt. Då får rosten aldrig en chans att få fäste. 

Har din bil några år på nacken bör du snarast göra en rostskyddskontroll hos ett Dinitrol Center. Kontrollen kostar bara 295 kronor och våra fackmän kan ge råd om bästa typen av behandling.

I värsta fall finns det gravrostskador som förstört karossen. Om rostangreppet är så allvarligt hjälper det inte med en rostskyddsbehandling, den stoppar inte rosten utan kan bara fördröja processen. Om det finns gravrost måste därför plåten bytas ut.

Behöver man upprepa rostskyddsbehandlingen efter en tid?

Ja, det bör man. Vår penetrerande hålrumsprodukt har extremt bra rostskyddande egenskaper och en fantastisk egenskap att aldrig stelna utan följer karossens rörelse över tid och temperatur. Denna produkt nöts efterhand som kondens och vatten spolas genom balkar och hålrum vid användning av bilen. Man ska därför komma in till sin lokala Dinitrol center station vart annat år för en mindre kompletteringsbehandling där hålrumsprodukten fylls på. Detta är en del av de rostskyddskoncept som Dinitrol center utvecklat för sina kunder i nästan 50 år.

Moderna bilar har avancerad teknik med många elektriska assistanssystem. Kan man lita på att en Dinitrol-behandling inte gör någon skada på känslig elektronik – eller att det uppstår andra fel?

Det finns ingen risk för skador. Varje bilmodell får ett individuellt behandlingsschema, utvecklat enbart för Dinitrol center. Det är ett detaljerat arbetsschema som operatören följer. Även utvecklas för att möta de moderna bilarnas konstruktion.

Kan jag som bilägare gör något själv för att undvika rostskador? Fylla i stenskott, till exempel?   

Effektivaste åtgärden är att göra en rostskyddsbehandling. Förutom det bör man tvätta bilen regelbundet, en smutsig bil rostar snabbare.

Varmgarage är inte alltid bra vintertid om bilen körs dagligen, då bildas det kondens på insidan och bilen hinner aldrig torka ut. Då är det bättre att parkera utomhus. Ska bilen stå 3–4 dagar är det däremot bra med varmgarage.

Avfettningsmedel bör bara användas nedtill på bilen. Sprutar man avfettningsmedel på rutorna kan det rinna ned på insidan av dörrarna och lösa upp rostskyddet. Att fylla i stenskott är förstås också bra.

Hur bevisar jag för en framtida bilköpare att min bil genomgått en Dinitrol center-rostskyddsbehandling? 

Bilägaren får ett certifikat som visar typ av behandling, datum och miltal. Där finns även ett utlåtande över vilket skick bilen hade när behandlingen inleddes. Skulle ägaren tappa bort sitt certifikat så finns uppgifterna sparade centralt hos oss.

Finns det någon undersökning som visar att värdefallet faktiskt minskar och att en Dinitrol center-rostskyddsbehandlad bil får ett högre andrahandsvärde?

Folksam gjorde för ett tag sedan ett krocktest som visade att grav rost på bärande delar ökar risken att skadas allvarligt eller dö vid en kollision med 20 %. Detta är värt betydligt mycket mer än t.ex. andrahandsvärdet enligt oss! Att transportera sig själv och sin familj säkert borde vara en högre prioritering än andrahandsvärdet. Med det sagt så är det givetvis så att en bil som blivit skyddad mot rost med en professionell rostskyddsbehandling är mer attraktiv på efterhandsmarknaden än en bil som redan fått rostskador på bärande delar eller bakom underredets plastkåpor. Man bör därför alltid genomföra en rostskyddskontroll på en begagnad bil innan man köper den.  

En rostskyddsbehandling utförd av Dinitrol center är en av de billigaste investeringar man kan göra för en tryggare vardag. Krocksäkerheten på bilen försämras inte utan bibehålls, man slipper ett snabbt värdefall på grund av rost och undviker även dyrbara rostreparationer, avslutar Johan Karlsson.