PROV: Volvo V90 CC – Militärpolisens nya synliga vapen

Premium Militärpolisen har länge haft två problem med sina bilar: De har varit gjorda för att inte synas och anpassade för att köras i terrängen. Med sina nya Volvo V90 Cross Country blir militärpoliserna mer synliga och kan köra säkrare på asfalterad väg.

PROV: Volvo V90 CC – Militärpolisens nya synliga vapen

I samband med stora övningar och transport av tunga stidsfordon behövs militärpolisen för att reglera trafiken. Då är det viktigt att synas.

– Vi har tillgång till flera olika fordon som Mercedes G-klass och Sprint liksom bepansrade RG32 Galten, alla väl anpassade för krig. Nu får vi äntligen ett fordon som är anpassat för freds- och kristid, berättar Henrik Persson, utvecklingsofficer på Militärpolisen vid Livgardet.

Sedan 2009 har planer på en mer civil och synligare militärpolisbil funnits, men fordonen har inte rymts inom budgeten förrän nu.

– Behovet har alltid funnits, men det har hamnat utanför budget. 2019 tilldelades vi pengar för att köpa in nya polisbilar, berättar Henrik Persson.

De nya militärpolisbilarna ska finnas på många regementen, flottiljer och flottbaser runt om i Sverige. Hur många bilar det rör sig om vill Försvarsmakten inte uppge.

Projektnamnet för militärpolisbilen var "Flugsnapparen". Ur ett militärt perspektiv är både den och fågeln snabba, smidiga och väldigt väl anpassade till sin miljö. Samtidigt är bilen en ömtålig varelse i förhållande till Försvarets andra fordon. Den svartvita färgen är inspirerad av de klassiska polisbilarna, men också av militärpolisens internationella färger. De svarta ytorna är reflekterande. Med blinkande blåljus och sirener kan polisbilen påkalla fri väg. Det finns också ett fast blått sken som används för att markera närvaro.

Det är inte bara att springa iväg och köpa första bästa bil, processen att upphandla en ny polisbil är lång. Erfarenheter från den civila polisen ska hämtas in, olika bilmodeller ska utvärderas, utrustningen och utformningen ska bestämmas och slutligen ska allt handlas upp enligt konstens alla regler.

Valet föll till slut på Volvo V90 Cross Country B5 AWD i 235-hästars dieselutförande.

Vilka andra bilmärken som varit med i processen vill inte Henrik Persson delge oss, men han berättar gärna om varför det blev just denna Volvomodell.

– V90 Cross Country är vältestad för polisiärt bruk. Vi har intervjuat kontaktpersoner vid den civila polisen som berättat att det är lättare att sitta i en V90 än i en XC60 när man har uniform med all utrustning. Polismannens arbetsmiljö och säkerhet är väldigt viktigt för oss. 

Bilen har dubbla Rakelradiosystem så att militärpoliserna samtidigt kan kommunicera på den allmänna kanalen och på en särskild insatskanal. Det går att prata utan att släppa händerna från ratten. På golvet finns en ficklampa fäst.

Man kan tänka sig att XC60 skulle ligga bra till hos militären med modellens terrängegenskaper.

– Vi har redan många bilar som är anpassade för terräng. Våra soldater har en tendens att tänka "kan man köra i terräng, ska man köra terräng". Men vi vill inte ha en bil som kan köras i "råterräng" utan en som fungerar bra på vanlig väg.

Den nya militärpolisbilen ska stationeras vid många regementen, flygflottiljer och flottbaser. Den här bilden är tagen under en övning i Karlskrona.

Få känner till vad militärpolisen gör. Oftast har man bara sett amerikanska filmer där militärpolisen rycker ut när det blir barslagsmål bland soldater.

– Det är faktiskt ett uppdrag vi kan få, men det förekommer sällan ordningsstörningar inom Försvaret. 

Förarmiljön är i stort sett samma som i en vanlig polisbil.

VAD ÄR NYTT? Militärpolisens V90 Cross Country är i grunden samma som modifierade V90 CC som den civila polisen använder som utryckningsfordon. All extra utrustning i form av lampor, radioanläggning med mera gör bilen tung. Det innebär bland annat extra kraftiga bromsar och ett ombyggt chassi som klarar undan-manövrar med en totalvikt på drygt 2,6 ton.

Militärpolisen har dock inte valt att installera det nya systemet med 360-graderskamera och inbyggd fartradar som de senaste polisbilarna har. 

– Hastighetsövervakning ingår visserligen i våra arbetsuppgifter, men utgör en liten del av det vi håller på med och vi ska inte "trolla" efter fortkörare när vi är ute och kör. Det räcker med att vi har en laserpistol bak i bilen.

Vi får inte kolla in i bagaget, men vi vet att där finns en laserpistol (Pro-laser) för att mäta hastighet.

Vad som mer finns där får vi inte se när vi kollar in bilen på Livgardet i Stockholm. Det kan avslöja för mycket för "motståndaren" om militärpolisens operativa förmågor.

– Vi är tyngre beväpnade än vanliga poliser, berättar Henrik Persson.

– Den stora skillnaden mellan polis och militär är att vi oftare bär förstärkningsvapen.

Utöver polisutrustningen har Försvarsmakten även haft en del egna önskemål om vad som ska finnas i militärpolisbilen. 

Ett krav är att den ska kunna driva flera olika apparater som går på 230 volt. Mer udda är möjligheten att stänga av alla former av sändare så att ingen kan spåra bilen.

Militärpolis kan samverka med andra myndigheter, framför allt polis och räddningtjänst.

Bild från samverkansövning i Stockholm.

MP-Volvon är vit med stora svarta reflexer. Det står tydligt "Militärpolis" på alla sidor och Militäpolisens nya heraldiska vapen finns också avbildat. Målet har varit att göra bilen så synlig som möjligt för att minska risken för olyckor.

– Vi testade 18 olika färgkombinationer och kom fram till att ett blå-gult mönster syntes bäst. Men risken att förväxlas med den vanliga polisen gjorde att det föll bort. De återstående 17 kombinationerna var lika effektiva, men en del färgkombinationer associeras med vissa företag och valdes bort, berättar Henrik Persson.

– Till slut fastnade vi för svart och vitt, bland annat av historiska skäl. Sedan 1950-talet har militärpolisens färg varit vit text på svart botten, men av praktiska skäl tvärtom på fordon. De finns också en koppling till gamla FN-missioner och vi har även inspirerats av den klassiska polismålningen. Den första målade polisbilen som Volvo levererade till statspolisen var svart och vit.

Motorcyklar används ofta vid eskorter av soldater och fordon.

HUR ÄR DEN ATT KÖRA? För att köra en militärpolisbil krävs inte bara B-körkort utan även ett militärt förarbevis för den fordonstypen. Slutligen krävs också att man genomfört en utryckningsförarutbildning.

– Till skillnad mot den vanliga polisen lägger vi inte så mycket vikt vid höghastighetskörning utan mer på komplexa trafiksituationer i låg fart, som när vi eskorterar tunga militärtransporter i tät trafik.

Med andra ord fick vi inte provköra utan bara provåka. Känslan i passagerarsätet är som väntat bekväm – det är ju samma stora läderstol som i en vanlig V90. Bilen går mjukt och stadigt, men den känns också tung.

Blåljusen är precis som på en vanlig målad polisbil, men tyvärr fick vi inte dra igång sirenerna eftersom provåkningen skedde bland stallen på Livgardet i Stockholm där både vaktparadens och polisrytteriets hästar huserar. 


MILITÄRPOLISEN HAR RÄTT ATT STOPPA DIG

Militärpolisen har samma befogenheter i trafiken som den vanliga polisen. Det kan vara för att underlätta militära transporter, men också då militärpolisen underställs Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i ett krisläge.

En av de stora uppgifterna för militärpolisen är att eskortera trupp eller utrustning så att militärer kan ta sig fram utan att orsaka trafikproblem. De kan också behöva ta sig fram till en trafikolycka. I dessa fall kan militärpolisen behöva påkalla fri väg med ljus och siren, eller reglera trafiken med avstängningar.

– Militärpolisen har rätt att reglera trafik, att stoppa fordon och påvisa annan väg. I trafiken innebär det samma saker som för en vanlig polis, det är ingen skillnad, berättar Henrik Persson, utvecklingsofficer på Militärpolisen vid Livgardet.

Vid behov, som vid större olyckor och katastrofer, kan militärpolis förstärka den vanliga polisen och räddningstjänsten. I vissa fall kan militärpolisen även underställas Säkerhetspolisen.

Inom Försvaret har militärpolisen liknande uppgifter som polisen har i civilsamhället. Det vill säga att förbygga, ingripa mot och utreda brott. Arbetsområdet kan dessutom omfatta andra verksamheter inom totalförsvaret.

Förutom trafik är en vanlig arbetsuppgift att kontrollera hantering och förvaring av vapen och ammunition. Militärpolisen ska också förhindra och bekämpa sabotage och spioneri, hantera krigsfångar samt verka mot ordningsstörningar. Vid svenska militärinsatser utomlands, som FN-missioner, medverkar ofta militärpolis.

Utbildningen sker vid militärpolisbataljonen på Livgardet i Stockholm. Inom enheten finns särskilda utredare och ett kompani livvakter för personskydd. En del av personalen är deltidsanställda och arbetar även inom den vanliga polisen.

Att underlätta för transporter av tunga militärfordon är en vanlig arbetsuppgift.