Information

Svenska auto motor & sport startade 1995 medan den tyska versionen föddes redan 1946. Grundare till den tyska tidningen var racingföraren Paul Pietsch, Ernst Troeltsch och Joeef Hummel. Den  första tyska utgåvan hette kort och gott Das Auto. Den tyska versionen publiceras av Motor Presse Stuttgart, som till 59 procent ägs av Grunder + Jahr. Systertidningar publiceras i 18 länder.

Svenska grundare är Gunnar Dackevall och Lars Rosen som publicerde tidningen i sitt förlag R&D Media.
2009  köpte Egmont Tidskrfter 50 procent av titeln, och år 2010 köptes de resterande 50 procenten. Gunnar Dackevall var chefredaktör från 1995 till 2000, då Alrik Söderlind tog vid. År 2001 ökades utgivningstakten till 14-dagarstempo.

auto motor & sport är den enda biltidningen i världen som klimatkompenserar all sin testkörning, vilket man startade med 2008.

Rulla till toppen