Reportage: Så mycket bättre har batterierna blivit!

Elbilarnas batteriteknik har blivit allt bättre under de senaste åren, det visar en undersökning gjord av konsultföretaget Horváth & Partners.

Reportage: Så mycket bättre har batterierna blivit!

MER ÄN 400 KM RÄCKVIDD

Enligt studien kommer den genomsnittliga räckvidden för samtliga elbilar att ligga en bit norr om 400 km i slutet av 2020. Underlaget för uppskattningen är tillverkarnas egna uppgifter. Som en jämförelse hade den genomsnittliga elbilen en räckvidd på endast 150 km år 2011. Först 2014 lyckades man komma över 200 km.

BATTERIERNAS KAPACITET KOMMER SNART ATT FÖRDUBBLAS

Ju högre energitäthet (hur många Wh som kan lagras per kilo batteri) desto längre räckvidd har elbilarna. Ett alternativ är mindre och lättare batterier som minskar förbrukningen. Trots allt utgör batteripaketen cirka 20 procent av elbilarnas totalvikt och väger mellan 175 och 750 kg. Medelvikten är cirka 350 kg.

PRISERNA HAR SJUNKIT KRAFTIGT

Beroende på vilken studie man kikar på hittar man en del olika kostnadsuppgifter för batteriutvecklingen. I vårt fall handlar kostnadskalkylen inte om de enskilda battericellerna utan om hela paketet. Därmed borde ett 20 kWh-batteri har kostat cirka 30 000 kronor 2018. Åtta år tidigare var prislappen för samma produkt hårresande 120 000 kronor, där utvecklingskostnaden låg på cirka 6 000 kronor per kWh.

ELBILAR ÄR CIRKA 40 PROCENT DYRARE ÄN FOSSILBILAR

Trots fallande batteriutvecklingskostnader kostar en elbil även idag drygt 40 procent mer än en jämförbar fossilbil.

Kriterier som motorisering, utrustning och varumärkets marknadsvärde har man tagit hänsyn till i studien, dock inte statens miljö- och tillverkningsbonusar. Redan nu ser man att prisskillnaderna minskar mellan fossilbilar och nya elbilar.