Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok

Tre skattehöjningar väntar bilisterna nästa år. Vi gör en genomgång och förklarar hur de drabbar dig och din plånbok.

Annons
Annons

Regeringen har aviserat tre stora skatteförändringar för bilister 2021 som inträffar vid skilda tidpunkter under året. De slår olika mot privatbilister respektive förmånsbilister – och det är miljöbilskörande förmånsförare som får ta den stora smällen.

Till att börja med försvinner den så kallade miljöbilsrabatten på förmånsvärdet från och med 1 januari, vilket påverkar både alla befintliga förmånsbilar och de som registreras efter årsskiftet. Den 1 april (nej, det är inget skämt) skärper man reglerna i Bonus-malussystemet. Helt elektriska och vätgasdrivna bilar får högre bonus, men för laddhybrider blir det svårare att få bonus och malusskatten ökar på förbränningsbilar med strängare brytgränser. Till sist vill man också skruva upp schablonberäkningen av förmånsvärdet på alla bilar oavsett drivmedel med 25 procent från och med den 1 juli. Låt oss gå igenom var och en av förändringarna noggrannare.

Miljöbilsrabatten på förmånsvärdet

I dagsläget får miljöbilar (elbilar, laddhybrider och gasbilar) rabatt på förmånsvärdet med 40 procent eller maximalt 

10 000 kronor per år. Detta är dock en tidsbegränsad övergångsregel i inkomstskattelagen som har funnits i olika former sedan 2002 och som löper ut vid årsskiftet. Regeringen har tidigare varit tyst i frågan om vad som ska hända med rabatten, men i slutet av september kom det besked: regelverket kommer inte att förlängas eller ersättas, enligt Frida Färlin, pressekreterare hos Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP).

Konsekvensen blir att alla befintliga miljöbilar, liksom de som registreras efter årsskiftet, får 10 000 kronor högre förmånsvärde nästa år.

För vissa bilmodeller ger den slopade rabatten en kraftig höjning i relation till dagens förmånsvärde. Överkomliga, mindre elbilar drabbas hårt. Populära Kia e-Niro får som exempel 40 procent högre förmånsvärde över en natt. För laddhybriden Volvo V60 T6 Recharge ökar det med 23 procent jämfört med idag.

Uträkningsmodellen för malus

BERÄKNINGEN GÄLLER BILENS UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING

107 kronor/gram i spannet 91–130 gram CO2/kilometer.

132 kronor/gram över 130 gram CO2/kilometer.

För bensinbilar tillkommer ett grundbelopp på 360 kronor. Dieselbilar får även betala ett miljötillägg på 250 kronor och bränsletillägg (antalet gram koldioxid)

Konkret innebär det att alla förmånsförare som har en miljöbil kommer att få drygt 400 kronor mindre i plånboken varje månad nästa år, förutsatt 50 procent marginalskatt.

Men det är inte bara alla förare som påverkas av förändringen, även företagen drabbas.

”När förmånsvärdet ökar går även företagens sociala kostnader upp. Det kommer att handla om minst 3 500 kronor per bil och år. Om det är arbetsgivaren eller den anställde som får ta kostnaden beror på vilken bilpolicy företaget har. Men i fallet med personalbilar, som ska vara kostnadsneutrala för företaget, landar notan på förarna. Detta är ett svek mot alla som har valt att vara pionjärer för ett fossilfritt bilkörande”, säger Ronny Svensson, vd på företaget Ynnor som är specialister på vagnparksstrategier.

Om man som förare får ta hela kostnaden för detta kommer det att kosta ens privatekonomi cirka 700 kronor i månaden.

Analysföretaget vroom uppskattar att det finns strax över 75 000 förmånsbilar med miljörabatt på förmånsvärdet som berörs av förändringen.

Nya Bonus-malus

För helt elektriska och vätgasdrivna bilar ökar bonusen från dagens 60 000 till 70 000 kronor. Laddhybrider och andra fordon med utsläpp får ett bonustak på 45 000 kronor, samtidigt som gränsen för att kunna få bonus sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer. Volvo XC90 T8 Recharge (63 gram/kilometer) är ett exempel på en laddhybrid som då går från att idag ha bonus till att bli utan.

Reglerna för konventionella förbränningsbilar skärps också. Malusgränsens två brytpunkter som styr när det kostar pengar sänks från 95 till 90 gram koldioxid per kilometer, respektive 140 till 130 gram. Även själva malusskatten för nyregistrerade bilar ökar med 25 kronor per gram koldioxid per kilometer.

Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok

Detta är i nuläget en proposition. Man ska ta beslut i december och införandet är planerat till 1 april 2021.

25 procent högre förmånsvärde

Regeringen och samarbetspartierna anser att det idag är ekonomiskt mer fördelaktigt att välja en förmånsbil istället för att ta ut de pengarna i lön och sedan köpa samma bil privat. Men det vill man ändra på.

”Nu rättar vi till det så att det blir lika dyrt att ha en förmånsbil som att köpa en privat”, säger Finansmarknads- och bostadsminister, Per Bolund (MP) till Dagens Nyheter.

De exakta detaljerna för hur man ska åstadkomma detta är inte klara, men det handlar om att skruva upp schablonberäkningen av förmånsvärdena, ej inräknat fordonsskatten, med cirka 25 procent för alla bilar, oavsett drivmedel.

”Schablonen ger idag förmånsvärden som för de allra flesta bilmodeller klart understiger marknadsvärdet. Det är framför allt den låga värdeminskningstakten i den nuvarande schablonberäkningen som ger upphov till en underskattning av förmånsvärdet. Även räntekostnaderna förknippade med bilinnehav underskattas i nuvarande beräkning”, förklarar Per Bolunds pressekreterare för auto motor & sport.

För konventionella förbränningsbilar som får höjd malusskatt i april betyder förändringen att det totala förmånsvärdet, inklusive fordonsskatten, ökar med ännu mer än 25 procent. Men när man summerar förändringarna under året är det trots allt miljöbilarna som får ta den största smällen. För en helt elektrisk bil kan det sammanlagt handla om så mycket som 80 procent högre förmånsvärde, enligt våra beräkningar.

Detta är dock än så länge bara ett förslag. Tjänstebilsexperten Ronny Svensson på Ynnor tror inte att de sakkunniga och politikerna hinner få fram något konkret i tid så att man kan införa denna förändring så tidigt som till halvårsskiftet 2021.


Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
Joakim Dyredand

”Ingen ny (grön) bil till mig”

Tajmingen är oklanderlig. När bilbranschen är nere för räkning kommer två beslut och ett förslag som en lavett i ansiktet på kunderna – och en käftsmäll för bilsäljarkåren. Visst, den som läst det finstilta kunde ha listat ut att förmånsvärdesrabatten låg brunt till. Men det är inte många som talat högt om det.

Den gröna omställningen kommer få ett rejält hack i skivan. Jag kan bara ta mig själv som exempel. Med nystartat AB som frilansare och konsult har jag börjat snegla på möjligheten att skaffa en Skoda Octavia RS iV Combi som förmånsbil på företaget. Men med högre förmånsvärde, lägre bonus och slopad miljöbilsrabatt ser kalkylen allt sämre ut.

Följden blir nog att jag sitter kvar i min dieseldrivna Honda CR-V anno 2007. Jag är bara ett exempel på en person som blir kvar i innehavet med en klimatsämre och säkerhetsmässigt sämre bil. Hondan är för gammal för att dra på sig fler omfattande ekonomiska straff. Och jag är faktiskt oförskämt nöjd med den, trots allt. Även om en klimatsmartare och säkrare bil nyss såg väldigt lockande ut.

Antalet personer i liknande situation kan nog räknas i tiotusental. Jag förstår inte att statskassan har valt den här vägen till ökade intäkter. Det blir ingen grön omställning. Min CR-V har visserligen kulören Green Tea, men det är en klen tröst.


KOMMENTARER FRÅN BRANSCHEN

VROOM: ”HELA MARKNADEN KAN KOMMA ATT MINSKA”
Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
Bertil Abrahamsson, vd analysföretaget vroom

Hur ställer ni er till de föreslagna förändringarna?

Vi har egentligen ingen åsikt kring just dessa förslag men vi är mycket intresserade av hur de kan komma att påverka marknaden.  

Hur tror ni att de här förslagen kommer att påverka den svenska bilmarknaden och nybilsförsäljningen?

Att man gör det generellt dyrare att ha tjänstebil kan påverka marknaden på flera sätt. Dels kan hela tjänstebilsmarknaden minska när det blir mindre förmånligt att ha bil genom jobbet. Det kan även bli så att tjänstebilsförare väljer billigare bilar för att på så sätt hålla nere den privatekonomiska kostnaden. 

Vad tror ni effekterna blir för omställningen till laddbara bilar?

Detta beror helt på hur stor skillnaden kommer vara privatekonomiskt mellan ICE/PHEV/BEV. Sannolikt kommer skillnaden mellan laddbart och icke laddbart att bli större än idag vilket bör gynna laddbara produkter. Samtidigt kan som sagt hela marknaden komma att minska om det generellt blir dyrare att ha tjänstebil.


AUDI: ”IDAG BEHÖVS ALLA MORÖTTER FÖR ATT SKYNDA PÅ OMSTÄLLNINGEN”
Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
Irene Bernald, informationchef Audi Sverige

Hur ställer ni er till de föreslagna förändringarna?

I bilbranschen brukar vi efterfråga långsiktiga spelregler eftersom det handlar om stora investeringar. Nu aviseras tre stora förändringar under ett halvår som påverkar ekonomin hos många konsumenter oavsett om det är privatbilister eller företag.

Hur tror ni att de här förslagen kommer att påverka den svenska bilmarknaden och nybilsförsäljningen?

Förändringar skapar alltid en osäkerhet och ryckighet i marknaden. Den svenska bilmarknaden har redan blivit starkt påverkad av corona och det finns en risk att många dröjer med sina beslut och att återhämtningen kommer ske ännu långsammare.

Vad tror ni effekterna blir för omställningen till laddbara bilar?

Risken är att förslagen motverkar sitt syfte så att förnyelsen av vagnparken bromsas upp. Många företag ställer redan krav på att bilarna ska vara laddbara med låga utsläpp. Det är familjebilar som kommer ut på begagnatmarknaden efter cirka tre år. I dagsläget behövs alla morötter för att skynda på omställningen.


TOYOTA: ”VÄXANDE GRUPP EFTERFRÅGAR MOBILITET SNARARE ÄN BILINNEHAV”

Hur ställer ni er till de föreslagna förändringarna?

Att succesivt skärpa kraven är förstås en naturlig utveckling i takt med att bilar generellt blir mer effektiva med lägre utsläpp, men samtidigt riskerar det att drabba dem som av olika anledningar måste välja andra sorters fordon. Det är fortfarande oroande att exempelvis transportbilar drabbas särskilt hårt och det riskerar snarare att leda till att yrkesmän behåller sina äldre fordon, med sämre säkerhet och lägre effektivitet, en längre period än tänkt eftersom malusdelen av fordonsskatten sänks efter tre år.

Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
Erik Gustafsson, informationschef Toyota Sverige

Hur tror ni att de här förslagen kommer att påverka den svenska bilmarknaden och nybilsförsäljningen?

Marknaden kommer fortsätta på inslagen väg utan några större förändringar, vi ser redan i dag tydliga tendenser till att även privatköpare efterfrågar nyare bilar med hög effektivitet. Om vi kan jämna ut skillnaderna mellan privatköpare och förmånstagare kan det vara positivt för jämställdhet och miljö. Över tid kommer den totala bilförsäljningen att minska, samtidigt som resandet ökar. Men för att minska transporternas miljöpåverkan är det viktigt att använda varje fordon mer effektivt, och det finns i dag en liten, men växande grupp, som efterfrågar mobilitet snarare än eget bilinnehav. 

Vad tror ni effekterna blir för omställningen till laddbara bilar?

För vanliga personbilar i de vanligaste segmenten kommer omställningen att fortsätta i snabb takt, däremot riskerar den att gå långsammare i mer nischade segment där utbudet och användarvänligheten kan vara begränsad, och fordonsägare i så fall tenderar att behålla sin äldre fordonsflotta längre.


Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
Volvo V60 B4 diesel blir 2 035 kr dyrare 1 april. Laddhybriden T6 Recharge tappar då 8 962 kr i bonus.
VOLVO: ”VILL INTE SPEKULERA OM FRAMTIDEN”
Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
Karin Wik, pressansvarig Volvo Car Sverige

Hur ställer ni er till de föreslagna förändringarna?

Volvo Cars ser det som positivt att de nya Bonus-malus-reglerna även i fortsättningen innebär att laddhybrider ges en klimatbonus. Detta är en viktig teknik i övergången mot full elektrifiering.

Volvo Cars välkomnar höjningen av det högsta bonusbeloppet från 60 000 till 70 000 kronor för den som köper elbil, vilket också kommer att påskynda övergången till rena elbilar bland konsumenterna. Vi har som mål att hälften av alla sålda Volvobilar ska vara helt elektriska år 2025.

Vi ser också positivt på att regeringen avser bereda förslag för att minska risken att klimatbonusbilar exporteras utanför Sverige. Mer än så vill vi inte spekulera om framtiden.


VOLKSWAGEN: ”BORTTAGANDET AV MILJÖBILSNEDSÄTTNINGEN ÄR ETT RIKTIGT DÅLIGT FÖRSLAG”

Hur ställer ni er till de föreslagna förändringarna?

Vi välkomnar en förstärkning av bonusen till elbilar men tycker att förslaget har för dålig miljöprofil som helhet. CO2-gränsen för laddhybrider är nu på samma nivå som när systemet infördes. Här borde man idag nått en något lägre nivå genom att skärpa reglerna i små steg istället för de ryckiga ändringar man gjort. Borttagandet av den 40-procentiga miljöbilsnedsättningen är ett riktigt dåligt förslag. Regeringen tycks ha glömt att förmånsbilsförarnas bilval har stor påverkan på hela bilflottan femton år framåt i tiden. De bilar som säljs som förmåns- eller personalbilar bidrar till att sprida ny teknik på andrahandsmarknaden. Det här är inte enbart en storstadsfråga för vissa priviligierade grupper. Det är också väldigt illa att det fortfarande saknas incitament som gör de laddbara bilarna mer attraktiva på andrahandsmarknaden. Regeringen bäddar för fortsatt export av begagnade laddbara bilar. När det gäller förslaget om dyrare förmånsbilar vill vi gärna titta närmare på detaljerna.

Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
Marcus Thomasfolk, kommunikationschef Volkswagen Group Sverige

Hur tror ni att de här förslagen kommer att påverka den svenska bilmarknaden och nybilsförsäljningen?

Det är för tidigt att svara på det. Vi har förståelse för att man vill få till en omställning mot bilar med lägre utsläpp men då måste man också göra mer för att göra det ännu mer intressant att välja just sådana bilar. Bilens roll kommer att vara fortsatt viktig för människors mobilitet och för många är det inte möjligt att ersätta den med andra färdmedel.

Vad tror ni effekterna blir för omställningen till laddbara bilar?

Elbilsmarknaden håller på att ta fart men än så länge är det bara sju procent av alla sålda bilar som är helt eldrivna. Det är en bit kvar till att uppnå regeringens mål om att sänka CO2-utsläppen från vägtrafik med 70 procent mellan 2010 och 2030. Det är bra att man förstärker bonusen för elbilar, men vi skulle gärna vilja se incitament för begagnade laddbara bilar samt en ännu tydligare strategi för utbyggnad av laddinfrastruktur.


BIL SWEDEN: ”STOR RISK ATT FÖRNYELSEN AV FORDONSFLOTTAN STANNAR AV”

Hur ställer ni er till de föreslagna förändringarna?

Helheten av alla förslagen pekar klart åt fel håll. Alla detaljer är ännu inte presenterade. Vi vet ännu inte alla förändringar i Bonus-malussystemet och förmånsbeskattningen. Men sammantaget är det svårt att se hur dessa förändringar kommer att skynda på förnyelsen av fordonsflottan. Att man höjer bonusen för elbilar är positivt men samtidigt minskar man stimulanserna för laddhybriderna. Laddhybriderna är en viktig del i omställningen, ungefär två tredjedelar av alla laddbara bilar som säljs är laddhybrider, och nu försämrar man för dem. Förändringarna slår också extra hårt mot lätta lastbilar eftersom brytpunkten sänks och malusen höjs och här finns det inte lika stort utbud när det gäller laddbara alternativ. Dessutom har regeringen redan höjt malusen kraftigt för lätta lastbilar. Dels när man införde Bonus-malussystemet, dels när vi övergick från den gamla körcykeln till den nya körcykeln, WLTP. Att dessutom ta bort den tillfälliga nedsättning av förmånsvärdet för klimatbonusbilar (-40 % dock max 10 000 kr) riskerar att bromsa den fina utvecklingen vi sett de senaste åren gällande framför allt laddbara bilar. Detta sänder helt fel signaler. Istället bör man stegvis förändra styrmedlen. När det gäller förslaget om en generell höjning av förmånsvärdena för att bättre spegla värdet av förmånen bör detta analyseras och utredas noggrant innan ett skarpt förslag läggs fram.

Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
Jessica Alenius, vice vd Bil Sweden

Hur tror ni att de här förslagen kommer att påverka den svenska bilmarknaden och nybilsförsäljningen?

Den stora risken är att förnyelsen av fordonsflottan stannar av. Att man istället för att köpa en ny bil behåller sin äldre bil vilket är dåligt både för säkerheten och klimatet. Vid tidigare förändringar i skattesystemet har vi sett hur försäljningen ökar kraftigt innan brytpunkten för att falla tillbaka kraftigt när de nya reglerna införs. Det finns anledning att tro att samma scenario kommer att upprepas under nästa år. Det blir en ryckighet som inte är önskvärd, därför förordar vi alltid förändringar i små steg istället.

Vad tror ni effekterna blir för omställningen till laddbara bilar?

Omställningen mot renare fordon riskerar att bromsas upp. Viktiga styrmedel som den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för till exempel elbilar och laddhybrider försvinner vid årsskiftet. Just nu har vi inte en tillräckligt bra utbyggd laddinfrastruktur, vilket gör att konsumenten eller företaget tvekar att köpa en ren elbil. Dessutom riskerar den höjda bonusen att ätas upp av att nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider slutar att gälla vid årsskiftet. Majoriteten av de som köper en laddbar bil är företag och inte en privatperson.


BILIA: ”TROR ATT OMSTÄLLNINGEN FORTSÄTTER, MEN RISK ATT ANSTÄLLDA KÖPER BEGAGNADE FOSSILA BILAR”

Hur ställer ni er till de föreslagna förändringarna?

Det är  väldigt olyckligt att det inte tas mer långsiktiga beslut. Det har varit relativt rörigt sedan Bonus-malusreglerna infördes i juli 2018 i kombination med nya mätmetoder för utsläppen (WLTP). Man har höjt CO2 -gränsen från 60 till 70 gram för att få bonus och nu sänker man till 60 gram igen. Lägg sedan till att nedsättningen av förmånsvärdet om max 10 000 kronor/år med största sannolikhet försvinner i kombination med att man börjar prata om att höja förmånsvärdet med 25 procent, från sommaren 2021, för alla bilar som uppbär förmånsvärde. Allt detta sammantaget gör att det blir väldigt svårt för företagen och dess förare att navigera rätt, vilket skapar osäkerhet.

Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
Anders Rydheimer, Director Marketing & Communication, BilIa AB

Hur tror ni att de här förslagen kommer att påverka den svenska bilmarknaden och nybilsförsäljningen? 

Vi tror inte att detta stimulerar nybilsförsäljningen. Det kommer att bli väldigt ryckigt med olika datum som måste pareras samt att det generellt kommer att bli dyrare för både förarna och företagen. Rena elbilar erhåller högre miljöbonus men å andra sidan ökar kostnaden för företagen kopplat till den högre sociala avgiften när nedsättning av förmånsvärdet försvinner. För laddhybrider och fossila bilar blir det enbart ökade kostnader både för företagen och dess förare.

Vad tror ni effekterna blir för omställningen till laddbara bilar?

I och med att de fossila bilarna också blir dyrare tror vi att omställningen till laddbara bilar fortsätter att öka. Tyvärr finns det företag som har tröttnat på alla administrativa frågor runt tjänstebilar och tar bort den förmånen för de anställda. Då finns risken att  anställda hellre köper begagnade ”billiga” fossila bilar med tanke på att laddhybrider för närvarande är dyra att finansiera för privatpersoner.


Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok
JOHN ERIKSSON:

”Bilfientliga förslag – som riskerar att bromsa omställningen till elektrifierade bilar”

Man vill försöka ta död på privatbilismen. Det är så det känns när jag går igenom regeringens förslag. För detta går utöver en grön skatteväxling och omställning till elektrifierade fordon. Man vill göra det dyrare att ha bil och i förlängningen förmå människor att göra sig av med den. De som behöver eller måste prioritera bilen för att få livet att fungera kan man samtidigt pumpa på ännu fler skattekronor. Att det handlar om lägre utsläpp köper jag inte. Bevisen talar emot det.

Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok

Miljöbilarna får nämligen den klart största skattesmällen och man minskar incitamentet att välja en laddbar bil, enligt vår uträkning. Det beror på att man vid årsskiftet tar bort miljöbilsrabatten på förmånsvärdet med 40 procent eller max 10 000 kronor per år.

Nya helt elektriska Volvo XC40 Recharge får därför 50 procent högre förmånsvärde efter halvårsskiftet nästa år om alla förändringar genomförs. För Kia Niro laddhybrid – en folkbil som tilltalar många köpare – ökar det med hela 80 procent. Vi kan även jämföra Volvo V60 B4 diesel med laddhybridversionen T6 Recharge. Idag är skillnaden i nettokostnad (vid 50 procent marginalskatt) 746 kronor i månaden. Nästa år kan den minska till 429 kronor. Idioti.

Dessutom använder man en väldigt ful taktik. Man gör förändringarna i olika etapper för att folk inte ska se lika tydligt hur mycket dyrare det blir.

Först försvinner miljörabatten på förmånsvärdet vid årsskiftet, sedan skärper man Bonus-malus 1 april och till sist skruvar man upp schablonberäkningen 1 juli, vilket drabbar alla förmånsbilar oavsett drivmedel. Det är dubbla smockor till både miljöbilar och konventionella förbränningsbilar.

Nu är det dags att säga ifrån! Det här ideologiska bilhatet vill suga ut mer från privatbilisterna och tar ingen hänsyn till människors vardag och behov. Resultatet lär bli att folk struntar i att byta till en nyare, miljösmartare och trafiksäkrare bil. Det är som plastpåseskatten ännu en gång. Härdsmälta. Gör om och gör rätt.

Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok

Så har vi räknat nya förmånsvärden

Så drabbar skattehöjningarna 2021 din plånbok

De siffror vi presenterar tar hänsyn till samtliga förändringar som regeringen vill göra nästa år som påverkar förmånsbilisterna: borttagandet av miljöbilsrabatten, högre malusskatt och höjning av förmånsvärdena.

Enligt de uppgifter vi fått från Finansdepartementet vill man öka förmånsvärdena genom att höja schablonberäkningsdelen med cirka 25 procent. Den består idag av fyra delar: prisbasbelopp x 29 procent, räntedel (förmånsgrundande pris x 75 procent av statslåneräntan), prisdel 1 (9 procent av förmånsgrundande pris upp till 7,5 prisbasbelopp) och prisdel 2 (20 procent av förmånsgrundande pris över 7,5 prisbasbelopp).

Vi har tagit årets totala summa från dessa fyra delar på varje bil och ökat den med 25 procent. Sedan har vi lagt till den nya fordonsskatten för att få fram det slutgiltiga förmånsvärdet.

 
Annons
Annons
Rulla till toppen