Bilbeskattning: Förmånsfighten!

Premium Den 1 juli får de flesta bilar cirka 20 000 kronor högre förmånsvärden – även elbilar. Ska du byta bil – gör det snabbt! Men Skatteverket har tagit fram ett mer rättvist förslag som skulle gynna elbilar.

Bilbeskattning: Förmånsfighten!

Skatteverket har presenterat ett förslag som skulle mildra regeringens riktigt stora höjningar av förmånsvärdet för elbilar. Det skulle dessutom förenkla för alla och göra förmånsvärdena rättvisa.

Det förmånsgrundande priset för miljöbilar skulle bestämmas till en schablonsumma, eller halva nybilspriset, det som är lägst. I dagsläget är nedsättningen godtycklig enligt "närmast jämförbara bilmodell med förbränningsmotor, vilket kan betyda att två elbilar med samma pris får olika förmånsvärden. Det skulle därmed bli lätt att räkna fram förmånsvärdet om man känner till nybilspriset.

Elbilar i den mellersta prisklassen skulle bli billigare, medan dyrare elbilar som Tesla Model S och X eller Porsche Taycan skulle få avsevärt högre förmånsvärde.

Drivlina Nedsättning
Eldriven 350 000 kr
Vätgasdriven 275 000 kr
Laddhybrid 130 000 kr
Elhybrid 70 000 kr
Gasdrift (ej gasol) 20 000 kr
Etanol 5 000 kr

Uträkningarna kommer från Teslakalkylen.com – en bra hemsida för jämförande bilekonomi, inte bara för Teslabilar. Det kombinerade siffrorna är om Skatteverket utgår från regeringens nya förslag. Läs allt om de nya förmånsvärdena: tinyurl.com/rzcdk7tz

PARTIERNA OM FÖRMÅNSBESKATTNINGEN

Regeringen ska återigen skaka om bilbeskattningen. Efter slopandet av nedsättning av förmånsvärden för miljöbilar den 1 januari och den höjda årliga skatten för malusbilar den 1 april lär det bli dyrare för de flesta som skaffar en bil i tjänsten från den 1 juli – speciellt för miljöbilar. Har vi en enig riksdag? Vi har ställt sju frågor kring den nya förmånsbeskattningen till alla partier. Intressant läsning!

Bilbeskattningen påverkar stora delar av svenska folket men det är sällan man hör tuffa debatter om bilismen i riksdagen. Tycker alla partier samma sak? Eller är frågorna för ointressanta för väljarna? Kan det vara så att det inte "finns några röster att vinna" på att profilera sig?

Alla partier säger att de driver en klimat– och miljöpolitik, men betyder det att man tycker samma saker?

För att lyfta trafikfrågorna till en partipolitisk nivå har vi ställt sju frågor till alla riksdagspartier och fått svar. 

Det är intressant att Socialdemokraterna medverkar till att de billigaste eldrivna bilarna får de högsta höjningarna och tvärtom. Man slår följe med Miljöpartiet i åsikten att det har varit alldeles för billigt att ha förmånsbil. 

De senaste årens bilpolitik har sett en historiskt höjning av bilskatten, steg efter steg. Argumenten har framför allt varit klimat och miljö – bilarna med mest utsläpp har fått höga höjningar medan renare elbilar fått sänkningar. Men nu ger man sig på bilismen som fenomen, man vill öka cyklandet och kollektivtrafiken, och minska bilåkandet – helt oavsett om man kör elbil.

Håller Sveriges bilister med om detta?

Och vad kommer den nya beskattningen av förmånsbilar att betyda för klimatet, jämställdheten, bilbeståndet, ekonomin och elektrifieringen?

Vår genomgång visar att det finns klara skillnader mellan partierna, skillnader som borde synas tydligt i valdebatten som kommer. 

Vi har sammanfattat partiernas svar och kommenterat dessa. Vill du läsa partiernas fullständiga svar finns det en länk under varje partis sammanfattning.

Våra sju frågor kring förmånsbeskattning – och Alriks svar – vad han tycker i frågorna. Partiernas svar finns sammanfattade under vare partisymbol.

1. Dyra bilar ska bli billigare. De som kostar över 650 000 kronor får lägre förmånsvärde. Vad anser ni om det?

Alriks åsikt: Även om de dyraste fossildrivna bilarna har varit väldigt högt beskattade, och nu således får en sänkning, ser jag inte logiken i detta. Låt förmånsvärdena för de dyraste bilarna ligga kvar.

2. Kostnaden för elbilar ökar rejält, för de billigaste med runt 80 procent. Vad anser ni om det?

Alriks åsikt: Jag förstår att detta är en konsekvens av att miljöavdraget på 10 000 kronor för miljöbilar försvinner, eftersom man vill att det inte längre ska vara lönsamt att ha förmånsbil jämfört med privatbil. Men elektrifieringen drivs av förmånsbilar, jag tycker definitivt att det ska vara mer förmånligt att ha en elektrifierad bil än en med konventionell förbränningsmotor. Även om förmånsvärdet är 38 procent lägre för elbilar gör det högre priset att det inte blir fördelaktigt. Jag gillar alltså inte resultatet av det nya förslaget.

3. De som kör över 1 000 mil i tjänsten – som alltså har bilen som ett arbetsredskap och inte främst en förmån – kommer att få kraftigt ökade kostnader. 

Alriks kommentar: Varför ska kostnaderna ökas för de som har bilen för att klara jobbet? Resultatet kan bli att man kör mindre säkra och miljösämre bilar. De som kör långt bör tvärtom köra rena och energisnåla bilar, och beskattas därefter.

4. Vad anser du om Skatteverkets egna förslag till förmånsbeskattning? Där exempelvis beräkningen av olika elbilar grundas på bilens faktiska pris och inte på ett pris på en modell som anses "vara likvärdig". Förslag styr också mer mot en omställning mot elektrifierat, jämfört med regeringens förslag.

Alriks kommentar: Jag ställer mig helt bakom detta förslag. Det förenklar för myndigheter och företag, samt gör det rättvist mellan biltillverkare, som inte behöver lägga energi/pengar på att få en så fördelaktig jämförelsebil som möjligt. Att det dessutom premierar elbilar i rimliga prisklasser mer  tycker jag är helt rätt.

5. Anser du att regeringens förslag kommer att skynda på omställningen till elektrifierat?

Alriks kommentar: Nej, tvärtom. Jag ger det underkänt.

6. Främjar regeringens förslag jämlikheten?

Alriks kommentar: Absolut inte. Det är märkligt att en regering som säger sig vara feministisk kommer med detta förslag.

Regeringens förslag gör det cirka 5 000 kr billigare att köra en Porsche Taycan Turbo S medan... den billigare Tesla Model 3 LR blir drygt 1 000 kr dyrare. Var finns logiken? Skatteverkets förslag skulle jämna ut detta.

Miljöpartiet (MP)

Lorentz Tovatt, riksdagsledamot och suppleant i trafikutskottet

"Elbilsförsäljningen kommer att öka."

MP röstar givetvis för förslaget som i huvudsak innebär att det blir betydligt dyrare att använda en fossil förmånsbil. Att de dyraste bilarna får lägre förmånsvärde är en bieffekt och när det gäller de billigaste elbilarna som får höjningar med runt 80 procent hänvisar man till att bonusen för privatköp höjs till 70 000 kronor – det är privatköp som ska vara normen. Man anser att nybilsförsäljningen av klimat-smarta bilar – att omställningen till el – kommer att öka som en följd av detta. Framöver vill man se över förmånssystemet så att även det driver hårdare mot miljöbilar.

Att tjänsteförare i tjänsten får höjda avgifter besvaras med "Det är inte statens uppgift att subventionera bilkörande."

Jämlikheten kommer att bli bättre eftersom de på några års sikt kommer ut fler elbilar, som personer i glesbygd kan använda, och köra billigt med. När det gäller Skatteverkets förslag är man" öppna för att titta på mer träffsäkra metoder för att underlätta omställningen".

Läs det fullständiga svaret från MP här!

Alriks kommentar: Siktet är inställt på en minskning av antalet förmånsbilar, det är privatbil som gäller. Att förslaget gynnar de dyraste bilarna och missgynnar de billigaste elbilarna är som jag tolkar det sidoeffekter som inte är "så viktiga". Men har man ett system för förmånsbilar bör det givetvis styra rätt, tycker jag. Att försäljningen av miljöbilar kommer att öka är intressant, jag tror att andelen ökar men att den totala mängden av bilar minskar – även antalet miljöbilar. Det som behövs är en rejäl mängd "familjeelbilar" som bör ut på andrahandsmarknaden, men i dagsläget är dessa dyra. Vad gäller jämställdhet känns svaret oklart, eller handlar det om jämställdhet mellan stad och landsbygd, inte om kön? Över lag tycker jag att förslaget är ogrönt, eller ganska visset.

Socialdemokraterna (S)

Johannes Svensson, Pressekreterare

"Det finns ingen anledning att gynna köp av bil framför köp av annat. Det här handlar om rättvisa."

Socialdemokraterna anser först och främst att det är för förmånligt att ha förmånsbil och att skatten på dessa därför ska höjas. Det finns ingen anledning att gynna köp av bil framför köp av annat – "en generell subventionering av bilförmån premierar fossil-drivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster". Att de dyraste förmånsbilarna får sänkt skatt beror på att de har varit oproportionerligt högt beskattade. 

Man påpekar att de som kör över 3 000 mil i tjänsten fortsättningsvis har en rejäl sänkning av förmånsvärdet.

Vad gäller jämlikhet bedömer man att förslagets påverkan är väldigt liten.

Beträffande Skatteverkets förslag säger man att det rör en annan fråga och inte förhållandet mellan privatbil och tjänstebil, och man har inte heller tagit ställning till deras förslag.

Läs det fullständiga svaret från S här!

Alriks kommentar: Socialdemokraterna duckar frågan om man tycker att det är bra att de billigaste bilarna får de största höjningarna, med att "det har varit för billigt med tjänstebilar" samt att det fortsättningsvis ges en 38-procentig nedsättning av förmånsvärdet för elbilar. Men eftersom elbilar fortfarande är mycket dyrare blir det i praktiken inte ekonomiskt intressant att välja en sådan framför en billigare bensinbil. 

Att de som kör 1 000–3 000 mil i tjänsten drabbas hårt kommenterar man inte heller specifikt med mer än att "det har varit för billigt". Här kunde ett socialdemokratiskt parti lagt ett förslag för äkta "tjänstebilsförare".

När det gäller förslagets påverkan på omställningen till elektrifierat duckar man också med att "detta inte påverkar den befintliga miljöstyrningen" – vilket det kommer att göra!

Från min horisont ger jag Socialdemokraterna underkänt. Man förändrar skattesystemet och låtsas som att det inte kommer att få konsekvenser för omställningen till elektrifierat, med färre eldrivna tjänstebilar. Det här handlar som jag ser det mest om att öka skatteintaget.

Vill man vara ett jämställdhetsparti ska man definitivt inte försämra reglerna mest för de billigare bilarna – eftersom kvinnor statistiskt sett har lägre lön.

Skatteverkets förslag till sist: deras förslag gör det mer attraktivt att ha billigare elbilar än regeringens förslag, vilket på sitt sätt går emot regeringens generella hållning att det ska bli dyrare att ha tjänstebil.

Vänsterpartiet (V)

Jessica Thunander, riksdagsledamot, arbetande ersättare trafikutskottet

"Höj malusskatten och öka kollektivtrafiken."

Vänsterpartiet kommer att rösta för regeringens förslag.

Att de dyraste bilarna blir billigare med det nya förslaget bör och ska utvärderas, men det rör sig enligt V endast om 1,1 procent av förmånsbilarna. På konstaterandet att de billigaste elbilarna blir mycket dyrare svarar V genom att säga att det inte finns någon ändring av nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar. 

När det gäller de som kör över 1 000 mil i tjänsten, som får en höjning, anser V att man i dessa fall ska ha en tjänstebil och inte en förmånsbil. 

På frågan om den förda politiken, förändringen, kommer att påskynda elektrifieringen svarar man att de minskade subventionerna för förmånsbilar kan användas till omställningen av transportsektorn, och att förslaget främst handlar om att minska subventionen av förmånsbilar.

I jämlikhetsfrågan ser inte V att förslaget kommer att göra någon skillnad men man menar att förmånsbilar generellt gynnar män med hög inkomst.

Skatteverkets förslag kommenterar man så här: Vi står bakom regeringens förslag.

För övrigt tillägger man att: Regeringen når inte idag det viktiga klimatmålet om 70 procent minskade utsläpp för transportsektorn till 2030. Vi vill därför ha fler styrmedel för en snabbare omställning av fordonsflottan. Vi vill öka investeringarna i laddinfrastruktur, ett mer miljöstyrande Bonus-malus, stöd till bilpooler och bildelning, ökade investeringar i kollektivtrafiken och konverteringsstöd för att konvertera fossilt drivna bilar till biodrivmedel.

Läs det fullständiga svaret från V här!

Alriks kommentar: Varför röstar V för förslaget när man tycker att det faktum att de dyraste bilarna blir billigare bör utredas? Att man i sak har rätt i att miljöbilarna inte fått en sänkning spelar mindre roll när de billigaste bilarna i verkligheten fått en höjning med kring 80 procent. Här tycker jag att man duckar osnyggt. När det kommer till att köra bil i tjänsten, med V:s hållning ska det stå en bil på firman och man ska sedan ha en privat bil som man måste hämta firmabilen med varje morgon. Det betyder två bilar och mycket onödig körning. 

Svaret från V gör det också klart att detta handlar om skatter, inte om miljö. Man offrar alltså omställningen mot elektrifierat för att få in mer skatt, alternativt "göra samhället mer rättvist" när fördelen med tjänstebilar minskar. Att man inte kommenterar Skatteverkets förslag mer ingående tycker jag är tråkigt.

Till sist skriver man på den fria frågan att man vill ha en snabbare omställning av fordonsflottan – vilket alltså detta förslag motverkar – om man talar om elbilar. Syftar man på cyklar och kollektivtrafik? Det är bra att man ställer sig bakom en utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Jag noterar också att man vill fortsätta att höja malusskatten – när kommer nästa höjning? 

Min sista kommentar gäller konvertering av fossilt drivna bilar till biodrivmedel. Det är enligt min mening olönsamt, dyrt och inte attraktivt att konvertera äldre privatbilar till gasdrift – samma sak gäller etanolkonvertering. När det inte finns en marknad för nya E85-bilar, vad säger att det skulle bli attraktivt och lönsamt att konvertera äldre bilar? Ska man konvertera, gör det på bussar och lastbilar som kör långa sträckor – det ger mer valuta per konvertering.

Liberalerna (L) 

Helena Gellerman, talesperson för omställning av transportsystemet

"Vi är positiva till elektrifieringen."

Helena Gellerman svarar inte på några av våra frågor. Men i korthet är deras inställning denna: Förändringen i schablonberäkningen av förmånsbilar aviserades i budgetpropositionen för 2021 där syftet var att öka miljöstyrningen, samtidigt som ändringen görs för att bilförmån inte ska gynnas framför att betala själv.

Liberalerna är positiva till elektrifiering och anser att denna ska stödas med exempelvis förbättrade möjligheter för laddning.

Helena skriver också att man under första halvåret 2022 ska följa upp hur förändringarna påverkar fordonsflottan med avseende på bland annat andelen elbilar och andra miljöbilar. När det gäller Skatteverkets förslag anser man att det innehåller flera intressanta och viktiga delar.

Läs det fullständiga svaret från L här!

Alriks kommentar: Att inte svara på konkreta frågor tycker jag är att smita undan. Håller man med regeringspartierna i alla sakfrågor? Tycker man att alla konsekvenser är bra? 

Genom att inte svara antar jag att man är okej med utformningen av politiken och alltså håller med om att de dyraste bilarna ska få den största sänkningen, att de billigaste elbilarna bör få en 80-procentig höjning och så vidare. 

Svaret känns tyvärr som blek politik, med sina svepande formuleringar kring att elektrifiering är bra. Underkänt från mig.

Centerpartiet (C) 

Per Åsling, skattepolitisk talesperson

"En del av en grön skatteväxling."

Centerpartiet röstar för förslaget som man har varit med och förhandlat om. Grunden till det är att förmånsbilar har gynnats för mycket i jämförelse med att köpa bil privat.

Att de dyraste bilarna blir billigare är en effekt av att värdeminskningstakten för dessa har övervärderats, vilket nu justeras. När det gäller de billigare bilarna finns det anledning att bevaka eventuella justeringar framöver. 

Att det blir dyrare för bilister som har bilen i tjänsten kommenterar man inte med mer än att det inte ska vara förmånligt att ha bil i tjänsten. På frågan om förslaget driver på elektrifieringen svarar man: "Förslaget måste ses i ett bredare perspektiv, det är en del av en större grön skatteväxling. Vi kommer hela tiden behöva se över incitament till att välja förnybart men det är inte meningen med skattesystemet att förmånsbilar ska subventioneras jämfört med vanlig lön."

Angående jämställdheten skriver Centerpartiet att förslaget kan ha en positiv inverkan eftersom över 80 procent av förmånsinnehavarna är män. 

Till sist är man positivt inställda till Skatteverkets förslag. 

Läs det fullständiga svaret från C här!

Alriks kommentar: Att ett "grönt borgligt parti" ser mer till skattefrågor än till miljöfrågor tycker jag är märkligt. Även om man anser att förmånsbilar har varit för förmånliga borde man strida mer för omställningen.

Kristdemokraterna (KD)

Hampus Hagman, skattepolitisk talesperson

"Regeringens förslag försämrar jämställdheten och bromsar upp elektrifieringen."

KD kommer att rösta emot förslaget. 

Man vill tvärtemot regeringen höja förmånsvärdet för de dyraste bilarna och har tagit fram ett förslag med en höjning av detta som framför allt skulle drabba de dyrare bilarna. Samtidigt anser KD att det tillfälligt nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar borde vara kvar.

Rörande förmånsvärdet för de som kör minst 1 000 mil i tjänsten hänvisar man till att dagens regler gällande "synnerliga skäl" ska fortsätta. KD anser att regeringens förslag kommer att motverka omställningen till elektrifierat eftersom det missgynnar miljöbilar. Man har därför ett eget förslag som skulle sänka förmånsvärdet med 300 kronor för bilar som kostar under 357 000 kronor. 

Beträffande Skatteverkets förslag är man positiv till att det gynnar miljöbilar, samtidigt som man tycker att laddhybrider också borde få en lägre kostnad eftersom "de för många är vägen in på elbilsmarknaden. I vårt förslag prioriterar vi därför att behålla möjligheten till tillfällig nedsättning av förmånsvärdet för alla miljöbilar."

På frågan kring jämställdhet ger KD regeringen bakläxa, eftersom de dyraste bilarna främst körs av män, och de dyraste bilarna får en sänkning. Kvinnor som har billigare bilar kommer således att missgynnas.

Läs det fullständiga svaret från KD här!

Alriks kommentar: Kristdemokraterna är tydliga med att miljöbilar som ligger i de lägre prisregionerna bör premieras, vilket jag också tycker är rimligt. De vill även behålla den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärden för miljöbilar. Därtill anser de att laddhybrider ska beskattas lägre för att snabba på omställningen till el, men här håller jag inte med. Laddhybrider som tjänstebilar riskerar att bli "skattesmarta val" som folk väljer även om de inte har möjlighet att ladda. Det är spännande att man anser att regeringen för en ojämlik politik, eftersom de billigare förmånsbilarna får de högsta höjningarna. Poäng där!

Sverigedemokraterna (SD)

Thomas Morell, Riksdagsledamot trafikutskottet

"Fler kommer att köra äldre och mindre miljövänliga bilar."

SD kommer inte att rösta för regeringens förslag. Man förstår inte logiken i att de dyraste bilarna blir billigare och antar att en höjning av förmånsvärdet för de billigare bilarna kommer att betyda att fler kommer att fortsätta att köra äldre, mindre miljövänliga och säkra bilar. Att de billigaste bilarna höjs mest ser man inte heller logiken med. Eler att de som kör över 1 000 mil i tjänsten ska drabbas så hårt som blir fallet. Med andra ord anser man att omställningen kommer att bromsas upp. Vad gäller jämställdhet ser man inga fördelar. 

SD är positiva till Skatteverkets förslag, eftersom man anser att det förenklar hanteringen och driver i en miljömässigt bättre riktning.

Till sist vill man avskaffa Bonus-malus, motverka kilometerskatt, förbättra resevdraget samt sänka bränsleskatterna. Man tycker att utvecklingen måste ske gradvis, så att de inte missgynnar de som bor i glesbygd med sämre ekonomi. 

Läs det fullständiga svaret från SD här!

Alriks kommentar: Jag håller med SD:s alla svar på våra frågor. Men att avskaffa Bonus-malus, motarbeta kilometerskatt, höja reseavdraget och sänka bränsleskatterna ser jag som populistiskt – hur får man ihop den kalkylen, speciellt när elbilarna blir vanligare. Och hur vill man stimulera en omställning till el?

Moderaterna (M)

Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson 

"Vi kommer att rösta nej, det gynnar inte företagandet och vi ser inte miljönyttan."

Moderaterna svarar inte heller på våra frågor men är mycket klara med vad man anser: Förslaget försämrar för tjänstebilister, gör det mindre lönsamt att arbeta och försämrar för företag utanför städerna. Man är skeptisk till miljönyttan och ser det som en skattehöjning på arbete.

Angående Skatteverkets förslag anser man att det kan drabba företag på landsbygden och att det redan finns en styrning genom drivmedelsskatten. Man är således negativ till Skatteverkets förslag.

Läs det fullständiga svaret från M här!

Alriks kommentar: Moderaterna är tydliga i sitt svar, även om man inte svarar på alla våra detaljfrågor. Som enda parti är man i grunden negativa till att förmånsbilar får högre skatt och att det blir dyrare att transportera sig.