Vi undersöker: Hur funkar elbilssemester i Sverige?

Premium I elbilsföregångslandet Norge är problemen med laddning på semestern större än i Sverige. Kan vi hitta en bättre väg?

Vi undersöker: Hur funkar elbilssemester i Sverige?

Kan man ladda hemma är livet med elbil oftast fantastiskt, men hur är det på semesterresor och okända vägar? Norsk Elbilforening har frågat sina medlemmar om erfarenheter från sommarens semestrar och vi gjorde en kopia av undersökningen, som besökarna på Recharges hemsida har svarat på.

Skillnaderna är stora, och rätt oroande.

I Norge är tio procent elbilar eller vätgasdrivna, motsvarande siffra för Sverige är tre procent. Trots att antalet snabbladdningstationer är fyra gånger så högt i Norge där det går 81 bilar per station, jämfört med 87 bilar per station i Sverige, är det mer laddköer och frustration där.

Att många i Norge har haft elbil längre betyder tyvärr inte heller att man tycker att det är enklare att ladda på långfärd, jämfört med de svenska bilisterna som svarat på vår enkät.

Endast tre procent av norrmännen tycker att det är lika lätt att semestra med elbil, som med förbränningsmotorbil. Närmare hälften av de som svarat på undersökningen tycker att räckvidden är dålig, att risken för att hamna i laddkö är stor, att det är krångligt att ladda och att det är för dåligt med laddstationer.

27 procent drabbades ofta av köer i Norge, mot tolv procent i Sverige och hela 28 procent av norrmännen fick vänta mer än 40 minuter någon gång. Samma siffra i Sverige är sex procent. Hälften av norrmännen var därtill oroliga för att tappa sin plats i laddkön – mot 16 i Sverige.

De svenska svaren är över lag mycket mer positiva, och det största problemet i Sverige är för få laddstationer, följt av kort räckvidd.

Kanske kan en del av skillnaderna i svaren bero på att elbilar körs av "alla" där och att de som är med i Norsk Elbilforening inte är lika mycket entusiaster som de svenska läsarna av auto motor & sport och Recharge? En rätt klar indikation på det är att hela tio procent i Norge inte vet hur många kWh batteriet i deras bil har. Marknaden har gått från entusiaster som läser datablad till bilbrukare. Hur många vet för övrigt hur stor bränsletanken är i den egna bilen?

Fyra procent i den svenska undersökningen hade inte koll på batteristorleken, som i snitt är lite större i de svenska bilarna.

Undersökningen visar tydligt att laddinfrastrukturen inte är tillräckligt utbyggd och att den inte heller fungerar speciellt bra. Ja, det vill säga om man inte kör Tesla. Skillnaden i upplevelse och tillgång är som natt och dag mellan Teslaförare och de som kör andra varumärken. Ska du ofta semestra med din elbil är Teslas nätverk tveklöst ett köpargument – till dess även andra märken är välkomna, när det nu blir.

Intressant är också att väldigt många anser att utbyggnaden av destinationsladdare är väl så viktig som snabbladdarna. Kan man ladda långsamt när man kommer fram behöver man inte ta upp plats på snabbladdstationer.

Det är också väldigt tydligt att antalet laddare per elbil måste öka rejält när vi får fler elbilar. Just nu ökar mängden nya laddbara bilar snabbare än i Norge och händer det inte storverk finns risken för att laddupplevelsen snart blir sämre i Sverige än i Norge.

LADDBARA BILAR I SVERIGE OCH NORGE
  Sverige Norge 
Laddhybrider 202.556 160.817
Elbilar 101.228  378.069
Källa: EV-volymes
ANTAL LADDSTATIONER
  Sverige Norge 
AC 10.398 8.628
DC 1.161  4.637
HUR LÄNGE HAR DU HAFT ELBIL?
  Alla Sverige Tesla Model 3 (Sv) Alla Norge
Under ett år 38 % 27 % 36 %
Mer än fyra år 10 % 9 % 20 %
20 procent av norrmännen har haft elbil i mer än fyra år, det är dubbla andelen mot Sverige. Norsk Elbilforening fick 1.591 svar medan vi fick 923 svenska svar.
EFFEKTUTBUD PÅ DE SVENSKA LADDARNA
kW Antal Procent
20 21 1,4 %
50 982 64 %
75 8 0,5 %
125 344 22 %
150 75 4,9 %
350 80 5,2 %
Källa: Elbilsstatistik.se
VILKEN BIL KÖRDE DU?
kW Sverige Norge
Tesla Model 3 28 % 11 %
Tesla Model S 11 % 6 %
Kia e-Niro 7 % 3 %
Polestar 2 6 % 5 %
VW ID.3 6 % 3 %
VW ID.4 6 % 4 %
Audi e-tron 5 % 10 %
Hyundai Kona 4 % 5 %
BMW i3 3 % 2 %
Tesla Model X 3 % 5 %
Nissan Leaf 2 % 7 %
Porsche Taycan 1 % 0,5 %
VW e-Up 1 % 0,5 %
VW e-Golf 1 % 4 %
Volvo XC40 1 % 4 %
Jaguar i-Pace 4 %
Mercedes EQC 3 %
Renault Zoe 1 %
Hyundai Ioniq 5 0,5 %
Källa: Elbilsstatistik.se
OM DU LADDADE PÅ SNABBLADDARE: HUR OFTA ANVÄNDE DU DIG AV DET UTBUD SOM FANNS I FORM AV KIOSK, WC, RESTAURANG ET CETERA?
  Alla Sverige Tesla M3 Polestar 2 Porsche Taycan Alla Norge
Fanns ej utbud 4 % 2 % 5 % 0 % 3 %
Alltid 28 % 24 % 32 % 15 % 21 %
Ofta 39 % 42 % 47 % 54 % 40 %
Ibland 19 % 23 % 10 % 15 % 26 %
Sällan 5 % 6 % 5 % 15 % 8 %
Aldrig 4 % 3 % 0 % 0 % 3 %
Svenskarna köper och äter mer när de laddar. Är det nyhetens behag eller en kulturell skillnad? De svenska Teslaägarna utnyttjar faciliteterna ungefär lika mycket som snittnorsken. Polestarkunderna är storkonsumenter, beror det på att de har bättre råd än snittsvensken och att bilen laddar lite långsammare än exempelvis Teslabilarna? Taycanägarna har den största andelen som sällan äter/handlar vid laddning.
VAR DET KÖER TILL SNABBLADDARNA?
  Alla Sverige Tesla M3 Polestar 2 Porsche Taycan Alla Norge
Alltid 5 % 2 % 5 % 23 % 9 %
Ofta 7 % 1 % 17 % 8 % 18 %
Aldrig 48 % 82 % 25 % 15 % 28 %
Norge har större problem med laddköer, att bara sälja elbilar är ingen bra idé. Nu måste vi lära av Norge, och bygga ut infrastrukturen i snabbare takt än vad andelen elbilar ökar. Trots att det går fler snabbladdstationer per elbil där, är problemen fler.
HAR DU HAFT PROBLEM VID SNABBLADDNING?
  Alla Sverige Tesla M3 Polestar 2 Porsche Taycan Alla Norge
Ofta 8 % 2 % 10 % 31 % 16 %
Aldrig 51 % 84 % 25 % 23 % 30 %
Teslaförarna har sällan problem med sin laddning och skillnaden mot snittbilister är stor! Taycanförarna har mer problem än snittet, beror det på bilen, laddarna eller förarna? I Norge har hela 50 procent problem ibland, eller oftare. I Sverige är den siffran 37 %.
OM DU KÖAT VID SNABBLADDNING, HUR LÄNGE VAR DEN LÄNGSTA KÖTIDEN?
  Alla Sverige Tesla M3 Polestar 2 Porsche Taycan Alla Norge
Köade inte 50 % 77 %  29 %  8 %  – (!) 
0-10 min 21 % 0 %  25 %  31 %  16 % 
10-20 min 12 % 2 %  24 %  15 %  26 % 
20-40 min 11 % 2 %  17 %  23 %  30 % 
40-60 min 3 % 0 %  2 %  8 %  14 % 
Över 1 timme 1 % 1 %  0 %  8 %  10 % 
Över 2 timmar 1 % 0 %  2 %  8 %  3 % 
Längre 1% 0 %  2 %  0 %  1 % 
I Norge hamnar man i laddkö på semestern! Hela 28 procent har köat längre än 40 minuter! Noterbart är att den absoluta majoriteten, 92 procent, av Porscheförarna har köat. Av Teslaförarna har däremot hela 77 procent sluppit köer. Sedan vet man inte om de som köat har gjort det vid Teslaladdare eller vid andra laddstationer, men över 50 procent av Teslaförarna har använt andra laddare än Teslas.
HUR TYCKER DU ATT DET ÄR ATT BETALA MED APP?   
  Alla Sverige Telsa M3 (sv) Alla Norge
Lätt 27 %  25 %  38 %
Mycket svårt  4 %  4 %  1 %
Använder inte  29 %  47 %  30 %
Appanvändandet fungerar lite bättre i Norge.   
HUR TYCKER DU ATT DET ÄR ATT BETALA VID TESLA SNABBLADDARE  
  Alla Sverige Telsa M3 (sv) Alla Norge
Lätt 44 %  98 %  27 %
Mycket svårt  1 %  0 %  1 %
Använder inte  54 %  0 %  67 %
Teslaägarna är nöjda med laddstationernas funktion.   
HUR TYCKER DU ATT DET ÄR ATT BETALA MED LADDKORT/BRICKA?  
  Alla Sv Telsa M3 (sv) Porsche Taycan Alla No
Lätt 45 %  20 %  77 % 37 %
Mycket svårt  2 %  1 %  8 % 2 %
Använder inte  36 %  62 %  8 % 47 %
Laddkort/laddbricka är vanligare i Sverige och det fungerar också bättre än sms och app.   
ANPASSADE DU DIN STARTTID FÖR ATT UNDVIKA LADDKÖ LÄNGS RESAN?   
  Alla Sverige Telsa M3 (sv) Alla Norge
Ja 12 %  2 %  32 %
Nej 86 %  96 %  68 %
Vet inte  3 %  2 %  1 %
Vi måste dra lärdom av Norge, hela 32 procent försöker parera laddköer genom att se till att inte komma fram till laddarna när det kan förväntas bli kö, förmodligen under lunch- och middagstid. Bygger vi i Sverige inte ut laddnätverket måste vi också börja fundera på när vi ska resa – eller köpa en Tesla.  
HUR TYCKER DU ATT DET ÄR ATT BETALA MED SMS?   
  Alla Sverige Telsa M3 (sv) Alla Norge
Lätt 3 %  2 %  15 %
Mycket svårt  3 %  1 %  3 %
Använder inte  83 %  87 %  64 %
SMS-betalning är vanligare i Norge och det fungerar också bättre där.   

Norge fick fart på sin elbilsförsäljning redan 2013, medan Sverige kom igång runt 2017. En klar skillnad är att Norge aldrig haft fler laddhybrider än elbilar, man gick direkt på elbilarna. Notera att 2021 är fram till augusti.

Sverige var lite långsamt i starten och ligger långt efter när det gäller procentandel laddbara bilar. Men i antal sålda laddbara bilar lär Sverige gå förbi under 2021. Tillväxtkurvan är väldigt brant, nu sker allt snabbt. Laddinfrastrukturen har däremot inte samma snabba ökningstakt, tvärtom tappar Sverige mot många andra länder.