FÖRBRUKNING OCH RÄCKVIDD

Omvänd placering ute i verkligheten

På pappret ska Hyundai vara den snålare av våra två testbilar. Specifikationen talar också för det. Ioniq 5 har lägre tjänstevikt och vårt exemplar har en tum mindre hjul än den Enyaq som står för motståndet.

 Men i verkligheten blir resultatet faktiskt det omvända. Vi noterar under alla våra testkörningar och förbrukningsmätningar att Hyundai hela tiden verkar dra mer än Skoda, oavsett vad vi kör i för hastighet. Skillnaden växer dessutom när hastigheten ökar.

Vår tolkning är att det har med luftmotståndet att göra. Hyundai Ioniq 5 har ett något högre cW-värde och därmed inte lika hal kaross – 0,288 jämfört med 0,267 för Skoda Enyaq.

Men vi har dock inte kunnat få fram någon uppgift om storleken på frontarean för Hyundai och kan därför inte med hundraprocentig säkerhet säga att det är luftmotståndet som är boven. Även om mätresultaten talar för det eftersom skillnaden mellan bilarna ökar med hastigheten.

Trogna läsare kanske noterar att Skodan fick en lägre testförbrukning den här gången (17,2 kWh/100 km mot 18,2) jämfört med när vi testade den första gången mot kusinerna Audi Q4 och VW ID.4 i Edition Recharge. Omständigheterna var ju inte exakt identiska den här andra gången och dessutom hade vårt första testexemplar av Enyaq 21-tumshjul istället för som nu 20-tummare. Skillnaden i testförbrukning är sex procent och det skulle kunna förklaras av hjulstorleken.

Vi har även inkluderat förbrukningssiffrorna för Volvo XC40 P8 som referens. Den ligger som ni ser klart sämre till.

Så mäter vi

"Vad har den för räckvidd?" Det är fortfarande den vanligaste och viktigaste frågan rörande elbilar. Den är förstås omöjlig att svara på – eftersom räckvidden beror på förbrukningen som i sin tur varierar ordentligt med hastigheten. I många år körde vi testbilarna tills de stannade. Eller åtminstone tills räckviddsmätarna visade noll för att undvika bärgningar. Man får ett ganska bra resultat där och då, men utan en ovalbana att köra på blir det inte lätt att hålla samma snittfart för bilar som går olika långt och då sjunker noggrannheten. Speciellt om man vill jämföra mellan olika testtillfällen.

Istället redovisar vi numera hur mycket testbilarna drar i olika hastigheter. Därmed också – med hjälp av batteristorleken – hur långt de går i dessa hastigheter. Vi tror att ni läsare har mer nytta av att få reda på hur långt en viss bil kommer i 90 respektive 120 km/h konstant fart. Med reservation för olika väderleksförhållanden och årstider går det samtidigt att börja snegla på värden i tidigare tester. Något som var omöjligt att göra tidigare – men kanske svårt att låta bli!

För att få en räckviddsmätning över "blandad körning" lägger vi också till testförbrukningen och dess motsvarande räckvidd. Denna körning har lägre snittfart och går längs samma teststräcka varje gång. Stora partier rör sig i farterna 30–80 km/h, men även några mil motorväg är med samt förstås ett antal accelerationer och inbromsningar.

Yttre omständigheter påverkar. Därför redovisar vi temperatur, vindstyrka, vindriktning samt eventuell nederbörd vid mättillfället. Farten kontrolleras med GPS. Bilarnas normala körprogram och däcktryck används – inga ekovarianter.

LADDNING

Ioniq 5 överlägsen vid laddstolpen

Det blir faktiskt rekord för Hyundai på vissa intervall i samband med mätningen hos Ionity i Uppsala.

Att tanka 10–90 procent i batteriet går på imponerande 27 minuter, vilket är fyra minuter raskare än för den tidigare rekordhållaren Audi e-tron S, även om den tyska bilen visserligen har ett större batteri.

Hur som helst är sydkoreanen riktigt snabb och drar nytta av sitt 800V-system. Den maximala laddeffekten blir omkring 220 kW och vi har momentant noterat 224 kW som mest vid ett annat laddtillfälle.

Hyundai dominerar i laddrejset med en kurva som reser sig mycket högre och håller ut längre än konkurrenten Skodas och referensbilen Volvo XC40 P8 Recharges som vi har lagt in för jämförelsens skull.

Ioniq 5 är också duktig på att ladda med hög effekt länge och ganska högt upp i batteriets fyllnadsgrad, vilket gör att snitteffekten blir bra och att laddningen inte tar så värst mycket längre tid om man behöver fortsätta förbi 80 procent för att få tillräckligt med räckvidd.

Hyundai har tyvärr ingen förvärmning som förbereder batteriet för att optimera snabbladdningen om man till exempel har en Ionitystation inprogrammerad som destination i navigationssystemet. Den tankar dock snabbt även utan den finessen.

Laddeffekten stiger relativt fort i början om man fyller från omkring tio procent och ökar stegvis upp till vad bilen klarar som mest efter en handfull minuter. Strax före 50 procent på batteriet sjunker effekten ordentligt, även om den lägger sig på en jämförelsevis hög nivå i förhållande till konkurrenterna. Efter ytterligare en stund är det som att bilen, eller snarare batteriet, kommer in i andra andningen och börjar suga i sig ström med högre effekt en period innan den till slut går in för landning.

Skodan har ett något större batteri och klart lägre laddeffekt, varför den måste stå kvar vid stolpen nästan dubbelt så länge för att fylla upp till 80 eller 90 procent.

Enyaq har en jämnare laddkurva än Ioniq 5 och börjar entusiastiskt med att hoppa upp på sin maxeffekt redan från start när man tankar från omkring tio procent i batteriet. Efter att man har passerat 30 procent dalar sedan effekten stadigt innan den stabiliserar sig en kort stund på slutet.

Vi har lagt in Volvo XC40 P8 Recharge som jämförelsebil för att visa hur den står sig mot våra två duellanter i det här testet. Svensken presterar ännu lite sämre med lägre snitteffekt och längre laddtider som resultat. Den ligger efter, speciellt om man ska ladda över 50 procent i batteriet och ända upp till 90.

Hyundai höjer helt enkelt ribban och visar var skåpet ska stå när det gäller laddprestanda för nya elbilar i halvmiljonklassen. Skodan och dess kusiner inom VW-koncernen hann knappt lanseras innan de blev rejält omkörda vid elstolparna. Volvo var aldrig riktigt med i matchen med den här generationen elbilar.

Ioniq 5 är ur laddperspektiv det självklara valet för den som ska långköra och snabbladda – men man får räkna ut stoppen själv.


Rekordsnabbt! Ioniq 5 snor pokalen för snabbast 10–90 procent från Audi e-tron S med fyra minuters marginal. Wow. Hyundai har hög genomsnittlig laddeffekt och tankar ström fort oavsett vilket mätintervall man tittar på. Skoda och Volvo ligger hopplöst efter, speciellt XC40 P8. Man blir särskilt straffad i de bilarna om man måste ladda högt upp i fyllnadsgrad. Snabbast och mest effektivt är istället att bara ladda till omkring 50 procent, då förlorar man inte lika mycket tid.

HUR LÅNGT KOMMER MAN PÅ EN VISS TIDS LADDNING?

Laddningstiden för ett givet antal kilowattimmar säger inte allt om hur länge du behöver vänta vid laddstolpen. En låg förbrukning kan nämligen kompensera för en lägre laddhastighet. Det intressanta är i praktiken hur många kilometer bilen laddar per minut. Det varierar för alla bilar beroende på den hastighet man tänkt hålla sedan. Här redovisar vi kurvor för 90 och 120 km/h samt för den blandade testförbrukningen.

Hyundai behåller sitt försprång jämfört med konkurrenterna även i den här grenen, tack vare laddeffekten, men bilen är faktiskt inte lika överlägsen längre.

Det beror på att Ioniq 5 har högre förbrukning än Enyaq, speciellt i 90 och 120 km/h, vilket gör att Skodan knappar in trots att den inte är lika duktig på att suga i sig ström snabbt. Om man istället använder vår blandade testförbrukning är skillnaden mindre och marginalen större till Ioniqs fördel.

Baserat på testförbrukningen har man fått 16 nya mil efter bara tio minuter och 28 mil efter 20 minuter i Hyundai. Motsvarande för Skoda är tolv och 22 mil. Volvo placerar sig tydligt på jumboplatsen med endast sju samt 14 nya mil.

Om man istället räknar på endast landsvägs- eller motorvägskörning i 90 respektive 120 km/h krymper differenserna och Hyundais fördel. Vid förbrukning i 90 km/h är det bara två mils skillnad efter tio minuter mellan Ioniq och Enyaq, liksom efter 30 minuters laddning.

Räknat på förbrukningen i 120 km/h är skillnaden nästan utraderad, bara en mil efter tio minuter och en halv mil efter 30 minuter. Ioniq 5 skulle ha mått bra av en lägre förbrukning.


Eftersom Hyundai har högre förbrukning än Skoda blir inte skillnaden så stor i tankade kilometer om man kör landsväg i 90 km/h ...

... men skillnaden krymper ännu mer om man åker motorväg och ökar hastigheten till 120. Då är Hyundais övertag nämligen bara marginellt.

Att kurvan för Hyundai Ioniq 5 slutar tidigare beror på att den når vår övre mätgräns (90 %) klart snabbare än Skoda och Volvo.

Hur mycket energi som hämtats in speglar laddkurvornas utseende. Hyundai drar ifrån tidigt och ökar avståndet med tiden.

VILKEN ÄR BILLIGAST SOM FÖRMÅNSBIL?

Hyundai billigast

Ioniq 5 är det mest ekonomiska valet både för företaget och föraren. Hyundai har lägre inköpspris och man har även lyckats trimma förmånsvärdet bättre med en billigare jämförelsebil som ligger till grund för förmånsberäkningen än vad Skoda har gjort.

Företagskostnaden för Enyaq har emellertid sjunkit sedan vi testade och räknade på den tidigare i år. Det beror enligt Ynnor på att andrahandsvärdena har stigit sedan dess. Skoda håller dessutom värdet något bättre jämfört med Hyundai enligt de listor man använder till beräkningarna av TCO. Den troligaste förklaringen till det är att Skoda har ett starkare varumärke.

Ett plus med båda bilarna är att de är ganska välutrustade redan i grundutförande, varför behovet inte är så stort att lägga på tillval som ökar förmånsvärdet.