Robert Granström: Buss på hen bara...

Robert Granström: Buss på hen bara...

"Fast om man tar elbilen då? Den har i varje fall inget avgasrör som bussen! Nej! Tänk inte ens tanken, säger den kloka samhällsplaneraren. Ni ska inte åka bil när bussen ändå går!"

Robert Granström jobbar bland annat som projektledare för projektet: "Lika bra med CELLER-i", som finansiers via EU:s regionala fond. Av ams har han uppmuntrats att skriva en krönika om det som varit fokus för "CELLER-i- projektet", nämligen hur långt man kommer på ett fulladdat batteri när det är vinter och kallt. Efter tre vintrar med tester tillsammans med ett av de större vintertestföretagen i världen börjar CELLER-i-teamet nu ha lite koll.

Har ni, precis som vi här i Älvsbyn, en helt fossilfri lokaltrafik? Även om ni inte har det så vet ni väl att man ska lämna bilen hemma och ta bussen.

Fast det blir liksom inte av för oss här i byn. Okej! Det är lika bra att erkänna. Vi har väl kanske någon bil för mycket. Men viss inverkan på attityd och beteende blir det liksom, när gällande faktum är att det inte finns några lokaltrafikbussar alls att åka med. 

Ett litet plus på den personliga sidan är att vi enkelt slipper undan aktuella dilemman som att åka buss i corona-tider. Samma sak när vinterkräken går. Ninja i social distansering! Men den som alltid tar bilen är ju inte mycket till miljöknutte. 

Fast om man tar elbilen då? Den har i varje fall inget avgasrör som bussen! Nej! Tänk inte ens tanken, säger den kloka samhällsplaneraren. Du ska inte åka bil när bussen ändå går! Ja, då var vi där igen. Det är lite segt att vänta i busskuren till dess kommunen beslutar sig för att upphandla lokaltrafik! Kanske lika bra att sälja bilarna, villan vid älven och flytta till en stad med utsikt över lokaltrafiken. 

Hur fantastiskt är det inte med bussar?

Tja … några av er kommer kanske ihåg hur Top Gear kedjade fast sig i en buss och protesterade mot oproportionerliga utsläpp från dessa. Kul! Men självklart inget som en påläst samhällsplanerare ens tittat på. Men tänk om...!

Trafikverket har sedan lång tid tillbaka statistik som visar att: Om energiförbrukningen per persontransportkilometer, i städer och med bil, ges index 100 landar bussens motsvarande index på runt 70. Energiförbrukningen för bussresenären är med andra ord  typ 70 procent jämfört med fossilbilistens (kalkyl med samåkning i var tionde bil). En snabb "Norrlandsextrapolering", baserad på att elbilen har 3–4 gånger högre verkningsgrad, ger oss slutsatsen att dieselbussresenären är en riktig miljöbov. 

De usla bussiffrorna i exemplet ovan kan enkelt förklaras. Bussen är inte bara stor och tung. Ett bussystem fungerar i princip inte utan en uppsjö av tomma säten/dygn.

För att folk ska välja bussen måste man överdimensionera kraven på turtäthet som gör att bussen bara får god fyllnadsgrad vissa tider på dygnet och nära stadskärnan. (Elbilen har faktiskt jämförbar energieffektivitet med spårbundna kollektivtrafiklösningar om man relaterar till Trafikverkets siffror. Hur det förhåller sig med tunnelbanan tar vi dock en annan gång.)

Fram till dess: Känner du en stadsarkitekt/samhällsplanerare och vill få liv i fikabordsdialogen? Upplys då dina kompisar om att bussen blev omodern i inlandskommunerna redan på 60-talet. Mjuka sedan upp stämningen lite med: "Fungerar förvisso hyfsat i städerna ett tag till och inte minst nu när elbussarna kommer på allvar." Avsluta med: "Men det är ohållbart att köra stora, otympliga, halvtomma fordon och att tvinga folk att åka omvägar. Vi måste lämna denna ålderdomliga transporttanke bakom oss." 

Om nästa steg i transportevolutionen, den eldrivna förarlösa "personpoden", slår först i städerna eller på landsbygden är väl lite svårt att sia om. Jag och många med mig gillar att köra bil. Men om bilen i "podläge" kan köra hem mig efter en "bärhuwe-afton" (kväll med alkohol, om man pratar urban dialekt), har ju bilindustrin knäckt den svåra nöten i lansortslogistiken även om taxibolagen läggs ner i byarna.

Elbilen gör i varje fall större miljönytta på landsbygden än i städerna. Och gällande bussivrande samhällsplanerare, med idéer om att införa buss på landsbygden: Bussa Trafikverkets statistiker på hen. Det är bra för samhällsekonomin.


FAKTA: KOLLEKTIVTRAFIKSTÖDET I NORRBOTTEN VS STOCKHOLMS LÄN

Kopplat till dagsaktuella krav på "coronakompensation" till kollektivtrafiken lite kompletterande fakta om kollektivtrafikstödet i Norrbotten vs Stockholms län.

Hälften av det stöd som går till Stockholms kollektivtrafik, om man räknar per fordonskilometer. Och om man räknar totalt stöd (kommun, landsting/region och staten) blir stödet till Norrbottens kollektivtrafik jämfört med Stockholms följande:

• Per fordonskilometer = 30 % av stödet till Stockholm.
• Per sittplatskilometer = 70 % av stödet till Stockholm.
• Per persontransportkilometer = 39 % högre än stödet till Stockholm. 

Förklaringen till att stödsiffrorna faller ut som de gör kan lite tillspetsat förklaras med att kollektivtrafiken i Stockholm har så pass många ståplatsresenärer att man ändå får ihop ekonomin hjälpligt. (Utom i coronatider då, när inte bara "ortsborna" utan även "inresande från landet" stannar hemma.)

Risken är stor att man nu börjar förstå varför lokaltrafikbussar på landsbygden har varit omodernt och olönsamt sedan 60-talet. Och här finns en uppenbar risk att just gruppen "inresande från landet" kommer att drabbas hårt. Låt oss hoppas att den urbana befolkningen tar sitt ansvar och inte bara skaffar sig körkort utan även en självkörande bil som kan bilpoolas. Vi från landet vill ju gärna ta oss fram i storstan när vi i framtiden kliver av tåget/elflyget för att turista och delta i möten. 

Men man kanske kan bota coronaeländet med en riktig buss-kur...