Analys: Ny regering, här är Kristerssons sexa för bilisten!

Hallå Sverige, vi har ett resultat. Regeringsförklaringen mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna samt Tidöavtalet mellan dessa tre och Sverigedemokraterna ger många ledtrådar kring hur de kommande åren blir för Sveriges bilister. Här är Kristerssons sexa, sammanställda och kommenterade av Mattias Goldmann.

Annons
Annons

Den här är en kommenterande analys. Skribenten står själv för innehållet och åsikterna som uttrycks.


Tanka och ladda billigare

Ett högkostnadsskydd till drabbade hushåll och företag så snart det är praktiskt möjligt – med retroaktiv utbetalning”, står det i avtalet mellan de fyra partierna.

Det är glädjande för den som skaffat elbil och tycker att det blivit dyrt att ladda – men hur stor mängdrabatten blir och hur länge den ska gälla får vi först svar på i budgeten som läggs den 9 november.

Ännu längre dröjer det med förverkligandet av ”Hushåll ska få rimliga och förutsebara elpriser”, där den nya regeringen till stor del sätter sin lit till ny kärnkraft. Oavsett vad man tycker om den så är den flera år bort.

Mer fossilt i tanken – så småningom

Reduktionsplikten klubbades nästan enhälligt för ett par år sedan, men blev ett slagträ i valrörelsen. Regeringsförklaringen slår nu fast att den 2024 ska sänkas till EU:s miniminivå och ligga kvar där mandatperioden ut, till hösten 2026.

Det betyder att andelen HVO i diesel och etanol i bensinen drastiskt minskar och det fossila ökar i motsvarande grad. Men om det verkligen pressar priserna får vi se; när reduktionsplikten höjdes vid årsskiftet steg bränslepriserna, men de steg än mer efter Putins anfallskrig mot Ukraina.

Nu verkar högt oljepris och svag krona driva priserna, medan att blanda in biodrivmedel som vi kan göra själva skulle kunna vara ett skydd mot häftigt svängande priser.

Lättare att låta bilen stå i vardagen

”Behoven inom den svenska infrastrukturen är stora och underhållet är eftersatt. Satsningar på järnvägen ska i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik, som stärker jobb och tillväxt”, sade statsminister Kristersson. Höghastighetståget blir bara av för vissa sträckor, vilket frigör mycket pengar för att redan de närmaste åren kunna underlätta vardagsresorna.

Lättare ladda

Tidöavtalet är detaljerat och här; ”Medlen för utbyggd laddinfrastruktur fördelas mellan stöd till publika laddstolpar för lätt trafik, stöd till elektrifiering av tunga transporter med mera. Satsningen har två fokus: dels stötta utbyggnaden i områden där utbyggnaden idag går långsamt, till exempel i glesbygd där det behövs en tätare laddinfrastruktur och där de ekonomiska förutsättningarna för drift av denna är sämre, dels genom att riva hinder, sänka kostnaderna för och ställa krav på utbyggd laddinfrastruktur.”

Oklart om bonus-malus

Lika tydlig som satsningen är på laddinfrastruktur, lika oklar är den gällande fordonen. Det som talar för att det blir kvar är att de fyra partiernas kritik av bonus-malus går att hantera utan att lägga ner det.

KD vill inte stötta ”elbilar i miljonklassen”, vilket redan är fixat med pristaket på 700 000 kr. M och L vill inte att elbilar ska få bonus och sen säljas i Norge, vilket kan lösas med en bonus i tre delar. SD vill ha ett billigare system vilket kan lösas genom att slänga ut laddhybriderna och förlänga malus till fem år.


Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet

Annons
Annons
Rulla till toppen