Mercedes GLC F-Cell är en bränslecellsbil som går att ladda

Jag tycker bränslecellsbilar är rätt väg att gå.
Ja
8
1
Nej