Därför sågas lagförslaget om förarlösa bilar

Datainspektionen sågar utredningen: den har inte tolkat dagens lagstiftning om kameraövervakning på rätt sätt.

Därför sågas lagförslaget om förarlösa bilar
Datainspektionen – en av 69 (!) remissinstanser – har byggt ett rejält fartgupp för lagen om självkörande bilar.

I slutet av mars lämnade utredaren Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Statens väg- och transportsforskningsinstitut (VTI), in sin utredning.

Målet var att utreda krav och lagändringar för att få starta försöksverksamhet med självkörande bilar i Sverige. Ambitionen är att lagen ska vara på plats i maj 2017.

Nu har dock utredningen gått på pumpen.

Datainspektionen – som är en av 69 (!) remissinstanser – avstyrker förslaget och Datainspektionen avsäger sig till och med att vara tillsynsmyndighet om lagförslaget skulle gå igenom.

Datainspektionen påpekar att självkörande fordon har kameror, radar, mikrofoner, gps och flera andra sensorer som samlar in uppgifter som kan vara direkt eller indirekta personuppgifter.

"Enligt svensk grundlag måste den här typen av lagförslag innehåll en noggrann analys som visar att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte är större än nödvändigt. Här har utredningen brustit", säger Malin Ricknäs, jurist hos Datainspektionen till IDG.

I utredningen, som du kan läsa i sin helhet här, står så här:

"Kamerorna används för att läsa trafikskyltar, vägens utformning och för att upptäcka hinder. Kamerorna i ett självkörande fordon zoomar inte bilden eller följer en persons rörelser. Risken för intrång i den enskildes integritet är därför mindre..."

Det tycker inte Datainspektionen som skriver i sitt remissvar att...

 "Förslagen innebär en omfattande insamling och bearbetning av integritetskänsligt bildmaterial från kameraövervakning samt material som troligtvis innehåller personuppgifter."

• Hur känns det att bli sågad av Datainspektionen, Jonas Bjelfvenstam?

"Jag tänker inte recensera remissvar. Men vad man måste komma ihåg är att det här handlar om en försöksverksamhet. Därför tycker jag att man ska ha olika perspektiv på hur integritetsfrågor ska hanteras."

Men Jonas Bjelfvenstam håller med om att frågor om databehandling och integritetsfrågor är viktiga i lagutformningen.

"Ja, det är en av de tyngsta bitarna i det här sammanhanget."

Inte heller Marcus Rothoff, chef för Volvos projekt med självkörande bilar, vill gå handläggningen i förväg. Men han hoppas att beredningen (och lagen) inte drar ut alltför långt på tiden.

"Vi får ha en dialog mellan parterna. Det är viktigt att vi hittar en lösning när det gäller integritetsfrågorna", säger Marcus Rothoff, som noterar att drottningen Elizabeth i Storbritannien uttalat att hon vill skynda på lagfrågorna. Där bedriver Volvo också testverksamhet.

Vi har sökt Katrin Tidström, handläggare på Näringsdepartementet.

Remissvaren ska vara inne hos departementet senast den 1 augusti. Sedan sker beredning inom regeringskansliet och riksdagsbehandling innan lagarna kan vara på plats.

Koka en rejäl balja kaffe innan du klickar på länken och läser utredningen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Bra jobbat, Datainspektionen!
Ja
46
37
Nej