Fyra städer förbjuder dieselmotorer till 2025

Under mötet ”C40 Mayors Summit” i Mexico City beslutade sig fyra borgmästare för att förbjuda dieselmotorer. I Paris, Madrid, Aten och Mexico City ska dieselmotorer...

Annons
Annons

Under mötet ”C40 Mayors Summit” i Mexico City beslutade sig fyra borgmästare för att förbjuda dieselmotorer. I Paris, Madrid, Aten och Mexico City ska dieselmotorer förbjudas för att förbättra luftkvaliteten. Förbudet ska införas 2025.

Som vi rapporterat flera gånger de senaste åren är det flera storstäder som brottas med stora miljö- och hälsoproblem på grund av luftföroreningar. En del dagar har läget varit så akut att man helt enkelt stängt av all biltrafik eller halverat den genom att omväxlande tillåta jämn eller ojämn slutsiffra i registreringsnumret.

Dieselmotorer har pekats ut som en starkt bidragande orsak till dålig luftkvalitet i storstäderna, både hos personbilar och stadsbussar/lastbilar. Flera fristående undersökningar har visat att dieselmodeller i praktiken släpper ut långt över de utsläppsgränser som avgasreglerna tillåter, speciellt när det är kall väderlek.

Några förbud mot dieselbilar i Sveriges städer har inte planerats, ännu, men de kan komma. Transportstyrelsens förslag, som lämnades för mindre än en vecka sedan, föreslår två nya miljözoner för personbilar.

Miljözon klass 3 skulle kunna införas i städer som till exempel Stockholm och utesluta alla fossildrivna fordon. Bara eldrivna fordon skulle tillåtas. Om Transportstyrelsens utredning leder till beslut kan det ganska snart innebära ändrade regler för vilka bilar som kan användas i stadskärnan, i många svenska städer.

För speciellt de svenska bilägarna är omsvängningen svår att förstå, då det under de senaste tio åren varit snåla dieselmotorer som framhållits som bra med sina låga CO2-utsläpp. Att fasa ut de cirka 1,5 miljoner personbilar med dieselmotorer som rullar på svenska vägar idag kommer att ta många år.

Anne Hidalgo, borgmästare i Paris och ny ordförande för C40 Cities Climate Leadership Group, sa på mötet i Mexiko City:

”Vi borgmästare har tidigare sagt att klimatförändringen är en av de största utmaningarna vi står inför.”

”Idag lägger vi till att vi inte längre kan tolerera luftföroreningar och hälsoproblem och de dödsfall som det innebär – speciellt för våra mest utsatta medborgare. För att lösa stora problem som luftföroreningar krävs djärva åtgärder, och vi uppmanar bil- och busstillverkare att ansluta sig till oss.”

Fyra städer förbjuder dieselmotorer till 2025
Skådespelaren Leonardo Di Caprio och Paris borgmästare Anne Hidalgo vid premiären för miljödokumentären ”Before the Flood”. Foto: Marc Piasecki/Getty Images
Fyra städer förbjuder dieselmotorer till 2025
De senaste åren har myndigheter i Europa och USA använt sig av portabel testutrustning för att mäta avgasutsläpp under verkliga förhållanden. Många bilmodeller uppvisar då markant högre utsläppsnivåer, jämfört med de gränsvärden som finns. Det är speciellt påtagligt under kall väderlek. Foto: Sean Gallup/Getty Images)
Fyra städer förbjuder dieselmotorer till 2025
Aten är en de städer i Europa som under många år haft dålig luftkvalitet, vilket leder till hälsoproblem. Nu tar man det drastiska steget att helt förbjuda dieselmotorer i centrala Aten. Foto: Universal Images Group via Getty Images)
Annons
Annons
Rulla till toppen