Oslo förbjuder dieselbilar tillfälligt – luftkvaliteten måste bli bättre

Oslo förbjuder dieselbilar tillfälligt – luftkvaliteten måste bli bättre
Hade du tänkt dig en tur till slottet i Oslo? Då ska du inte ta din dieselbil, då kan det kosta 1.500 kronor i böter. Foto: Getty.

Kör du dieselbil är inte Oslo rätt resmål. Från och med tisdag 17 januari är dieselfordon förbjudna. Endast utryckningsfordon är undantagna, liksom nyare lastbilar som uppfyller avgasnormen EU6.

Förbjudet gäller alla kommunens gator och vägar, de som ertappas med en dieselbil i Oslo kan få böta 1.500 kronor. Förbudet gäller däremot inte E6 och E18, som är statliga vägar. Förbudet sträcker sig dock inte över hela dygnet utan begränsar sig till 06:00–22:00 och gäller under två dygn – men vid behov kan det fler och längre perioder av dieselförbud. Från torsdag väntas ett bättre väderläge som sänker NOx-mängderna i Oslo.

Orsaken till förbudet av dieselbilar i Oslo är att man haft en period med dålig luftkvalitet och befarar att den blir ännu sämre under tisdagen. Framför allt är det nivån av NOx-utsläpp som man hoppas kunna få ner genom att tillfälligt förbjuda dieselbilar.

Oslo ligger inne i en havsvik och är omgivet av berg. Under ogynnsamma omständigheter kan varm luft lägga sig som ett "lock" ovanför staden vilket gör att luftföroreningar stannar kvar på låg höjd och förtätas.

Information om vilka regler som gäller i Oslo kan man få på kommunens hemsida (klicka på länken för att hoppa dit).

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) har uttryckt en önskan till att ha samma möjlighet som sina kollegor i Oslo:

"Det förslag som fattats i Oslo är intressant. Vi skulle vilja ha samma redskap för att få ordning på luften i Stockholm. Det här är ett sätt att få ordning på luftkvalitén. Men för att få det på plats i Stockholm krävs det att regeringen går vidare med saken först," sa Daniel Helldén till Dagens Nyheter.

Moderna dieselmodeller återför en del avgaser till insugsluften via en så kallad EGR-ventil. Då hålls framför allt halterna av NOx, kväveoxider, nere. Men i kyla är risken stor för att det bildas kondens och isproppar i systemet. Därför väljer många biltillverkare att koppla ur EGR-ventilen när det är kalla utomhustemperaturer och motorn inte blivit riktigt varm.

Dieselmotorer i personbilar behöver inte redovisa NOx-utsläpp vid kallstart, som man till exempel gör med bensinmotorer och HC-utsläpp. Men fristående mätningar av till exempel AVL i Stockholm visar att det vintertid kan bli skyhöga NOx-utsläpp från dieselbilar.

Norsk Institutt for luftforskning (NILU), har en sajt där man i realtid kan se hur bra luftkvaliteten är i Norges städer, inklusive Oslo där det finns tolv mätstationer.

Även i Stockholm går det att se i realtid hur luftkvaliteten påverkas, hos SLB-analys (klicka för att hoppa dit). Mängden partiklar i luften beror mycket på vädret, när det är blött binds mycket av dammet och virvlar inte upp. Stockholms Luft- och Bulleranalys (SLB-analys) är en enhet på Miljöförvaltningen i Stockholm.

SLB-analys mäter även luftkvalitet i Gävle, Uppsala och Södertälje. Dygnsmedelvärdet på 60 ug/m3 NOx får inte överskridas mer än sju gånger per kalenderår, men under 2015 och 2016 skedde det vid mer än 45 gånger på Hornsgatan i Stockholm.

Under mötet "C40 Mayors Summit" i Mexico City beslutade sig fyra borgmästare för att förbjuda dieselmotorer. I Paris, Madrid, Aten och Mexico City ska dieselmotorer förbjudas för att förbättra luftkvaliteten. Förbudet ska införas 2025.

 

Uppdatering tisdag 10:30

Infartstrafiken till Oslo var i stort sett densamma under morgonen, vilket indikerar att många inte nåtts av meddelandet om dieselförbudet eller valt att chansa på att köra ändå.

Ett lätt snöfall under natten kan ha bidragit till att det "röda läge" som man befarat under morgonen inte blev av. Luftkvaliteten mäts kontinuerligt och var under tidig morgon på "grön nivå" och vid tiotiden skedde en försämring till "orange nivå" (= måttlig mängd luftföroreningar).

Det är för tidigt att avgöra om dieselbilsförbudet i Oslo påverkade luftkvaliteten.

 

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker att även svenska städer ska ha möjligheten att förbjuda dieselbilar.
Ja
207
200
Nej