Studie gör klart: Elbilar är bättre ur miljösynpunkt än bensin- och dieselbilar

När det gäller elbilar är det många som har frågor om utsläppen, och vissa hävdar att utsläppen från att köra en elbil i själva verket kan vara större än från bensin- och dieselbilar på grund av smutsiga energikällor eller partikelutsläpp. Med hjälp av en studie från Vrije Universiteit i Bryssel försöker vi reda ut hur det ligger till.

Slutsatsen är klar: "Elbilar är det bästa alternativet för miljövänlig transport", står det i studien, som publicerades under slutet av 2015.

Skadorna som orsakas av diesel- och bensinbilar är betydligt större än för elbilar i alla undersökta kategorier. Partikelutsläppen är särskilt skadliga i stadsmiljöer, där halterna har ökat de senaste 15 åren.

Kväveoxider: Dieselbilen är boven

När det gäller kväveoxider släpper många dieselbilar ut långt mycket mer än gränsvärdena i testlabbet, även med avancerad reningsutrustning. Den stora dieselboomen med "miljödieslar" är över, men fortfarande är en stor del av de sålda bilarna i Europa dieseldrivna. Forskarna i den här rapporten lägger skulden på Europakommisionen som låtit sig påverkas av bilindustrin.

Paris är en av flera städer som planerar att förbjuda vissa bilar för att sänka utsläppen.

Partikelutsläpp även från elbilar

När det gäller partiklar minskar utsläppen ordentligt för bilar med partikelfilter, men det hjälper inte för partikelutsläpp från exempelvis bromsar, däck och vägslitage. Det gäller dock alla bilar, även elbilar. Vissa hävdar att elbilar i själva verket släpper ut mer partiklar än andra bilar, men det stämmer inte enligt den här studien.

Anledningen är att elbilar använder bromsarna mindre än konventionella bilar på grund av att den kan "motorbromsas" med hjälp av regenerativ bromsning. Därmed minskar elbilarnas partikelutsläpp jämfört med andra bilars. Att elbilar ibland är tyngre än bilar med förbränningsmotor, på grund av tunga batteripaket, och att partikelutsläppen därmed ökar på grund av högre däck- och vägslitage ger inte en utsläppsökning i den omfattning som krävs för att vara värre än bilar med förbränningsmotor.

"Vi kan slå fast med säkerhet att partikelutsläppen, PM2,5 till PM10, är väsentligt mycket lägre och mindre skadliga från elbilar än från konventionella bilar. PM-utsläppen är upp till åtta gånger högre för dieselbilar och två gånger högre för bensinbilar", står det i studien.

Slutsats: Elbilar är minst dåliga för miljön

Elbilar är bättre ur miljösynpunkt än alla andra undersökta biltyper i den här studien. Bensin- och dieselbilar bidrar i mellan två och tio gånger högre utsträckning till dödsfall och hälsoskador.

Elbilar bidrar också till en mycket bättre luftmiljö i städerna.

Det bästa är förstås om all energi till elbilarna är förnybar. Så är inte fallet i alla länder, men elproduktionen blir allt bättre och enligt forskarna i den här studien råder ingen tvekan om att elproduktionen kommer bli renare. Därmed kommer utsläppen ur ett livscykelperspektiv minska för elbilarna.

"Elbilar visar i alla kategorier att de är det bästa alternativet till diesel- och bensinbilar", skriver forskarna.


Om du gillade den här artikeln – skriv gärna upp dig för vårt uppskattade nyhetsbrev. Tack för ditt stöd!
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag är övertygad om att elbilar släpper ut mindre än en bensin- eller dieselbil ur ett livscykelperspektiv.
Ja
255
126
Nej