Härligt klimat för svenska uppstickare i teknikbranschen: "Det sprudlar av energi och framåtanda"

InnoEnergy är spindeln i nätet för svenska uppstickarföretag inom förnybar energi.

Härligt klimat för svenska uppstickare i teknikbranschen: "Det sprudlar av energi och framåtanda"
Foto: Bigstockphoto

Det bubblar ordentligt bland nystartade, svenska småföretag som satsar på förnybar energi. Många tycker omställningen till elbilar går långsamt, men under ytan dyker det hela tiden upp nya företag med smarta lösningar som kommer göra framtidens elbilar och energisystem smartare och billigare.

Kenneth Johansson är vd för InnoEnergy.

Mitt i den utvecklingen sitter Kenneth Johansson, som är vd för det EU-finansierade bolaget InnoEnergy. De fungerar som spindeln i nätet och hjälper till med utbildning, nyföretagande och innovationsprojekt.

"Vi utvecklar inga egna produkter utan är en plattform för samarbete. Pengar är en sak – vi kan vara med och finansiera – men vi sitter också på kompetens, förmedlar andra partnerskap och hjälper småföretag att komma ut på marknaden", säger han.

• När ni lobbar för nya företag inom förnybar energi – är det som att möta en vägg, eller är politikerna mer öppna för den marknaden nu?

"Om man kommer som okänd så kan det nog kännas som att möta en vägg. Då drunknar man i mängden. Men vi har en modell där vi nu börjar leverera ordentligt. Vi kan visa med siffror att vi skapar samhällsekonomisk tillväxt genom innovation, och det har mottagits väldigt väl och vi börjar bli kända, men som ny är det dock ganska svårt."

Ett konkret exempel på vad InnoEnergy gör är att ha hjälpt Northvolt att ha gått från idé till ett välkänt projekt inom EU.

"Vi har inte bara gått in som finansiär i första fasen utan också satt Northvolt på EU:s agenda när det gäller batterier och elektrifiering. Det har fått mycket uppmärksamhet."

• Är Sverige en viktig spelare när det gäller förnybar energi och batterier?

"Relativt Sveriges storlek har vi mycket att komma med. Det svenska energisystemet ligger långt framme. Vi har många initiativ från svenskt håll för att slå mynt av det. Men det vi är riktigt bra på är innovations- och nyföretagarklimatet. Det sprudlar av energi och framåtanda."

"Sedan ska vi vara tydliga med att Sverige är ett litet land på världsmarknaden, men i förhållande till vår storlek står vi oss bra och ses många gånger som föregångare. Jag är mycket hoppfull!"

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!