Elbilar i all ära – men Bosch hoppas på syntetiska bränslen

Elbilar i all ära – men Bosch hoppas på syntetiska bränslen

Syntetiska bränslen skulle mycket väl kunna bli ett alternativ till elbilar i framtiden. Det tror i alla fall underleverantören Bosch.

Tekniken innebär att själva bränslet baseras på förnybar energi. Om syntetiska bränslen blandas in i en procent av allt bränsle 2025, tio procent till 2030, 40 procent till 2040 för att sedan ersätta fossila bränslen helt till 2050 kan det spara tre gånger så mycket koldioxid Tyskland släpper ut om året.

Bosch ser inte syntetiska bränslen som en ersättare till elbilar, bränslecellsbilar eller hybridteknik, utan snarare som ett komplement, och nämner flera fördelar.

Fler fordonstyper kan köras "grönt"

Tekniken kan inte bara fungera för bilar utan också för flygplan, båtar och lastbilar, där eltekniken kommer ha svårare att slå igenom.

Avgasreningen blir billigare

Efter dieselskandalen har det blivit tydligt hur dyrt det kan vara att utveckla tekniska lösningar för att rena avgaser – och det kommer bara bli dyrare framöver med hårdare utsläppsregler. Med syntetiska bränslen behöver inte biltillverkarna lägga lika mycket pengar på avgasrening.

Mackarna kan stå kvar

Bosch nämner också att de nuvarande mackarna kan finnas kvar. Det återstår att se om mackarna ändå behöver byggas om i viss mån och anpassas för syntetiska bränslen.

Men helt problemfria är inte de syntetiska bränslena.

Frågetecken kring kostnaden

Utvecklingen av syntetiska bränslen kommer förmodligen kosta en hel del både tid och pengar. Bosch hävdar dock att det kan bli billigare att köra en hybridbil på syntetiska bränslen än en elbil med lång räckvidd, särskilt om syntetiska bränslen börjar tillverkas i stor skala. Fabrikerna är dyra och än så länge finns bara några testanläggningar.

Klarar bilarna syntetiska bränslen?

Det är inte helt klart i vilken utsträckning dagens – eller framtidens – bilar kommer klara att köras på syntetiska bränslen. Om bilarna måste byggas om måste det tas med i beräkningarna, och det kan bli bilägaren som får stå för det. De senaste åren har vi också sett hur vissa etanolbilar i själva verket inte klarar att tankas med etanol, och hur biodiesel skadat bränslesystemet i vissa bilmodeller.

Inte alltid koldioxidneutralt

Framställningen av bränslet måste ske med hjälp av förnybar energi – annars blir syntetiska bränslen inte koldioxidneutrala.

Inte utsläppsfritt

Bara för att bränslet är syntetiskt innebär det inte att bilen får nollutsläpp. Utsläppen från framställningen av bränslet minskar, men bilen släpper fortfarande ut skadliga utsläpp när den körs.

Bosch är inte ensamma om att utveckla syntetiska bränslen. Audi experimenterar med både e-bensin och e-diesel. Audis mål är att utveckla fossilfria bränslen som är helt kompatibelt med dagens mackar.

Tekniken blir viktig om vi ska klara kraven i Parisöverenskommelsen, enligt Bosch – då måste koldioxidutsläppen från trafiken världen över minskas med 50 procent de kommande fyra decennierna, och med åtminstone 85 procent i utvecklade länder som Sverige.

Det är ingen hemlighet att Bosch har investerat miljardbelopp i teknik för förbränningsmotorer. Studien som kommer fram till att syntetiska bränslen kan bli viktiga i framtiden är gjord av Bosch själva, men Bosch tillverkar också komponenter för elfordon och verkar alltså inte tycka att syntetiska bränslen helt ska ersätta elbilar – utan snarare fungera som ett komplement.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Det här tycker jag låter som en bra idé!
Ja
308
48
Nej