Svenska forskaren: "Det är dags att lämna diskussionen om dagens elbilar är bra eller dåliga"

Svenska forskaren: "Det är dags att lämna diskussionen om dagens elbilar är bra eller dåliga"
Elbilarnas miljöproblem ska tas på allvar – men de har fantastisk potential att lösas, enligt Chalmersforskaren Anders Nordelöf. Foto: Ulrika Ernström
I korthet

• Forskare ska inte haka upp sig på hur rena elbilarna är idag. Istället ska de titta på hur rena elbilarna kan bli i framtiden – särskilt jämfört med bensinbilar.

• Det menar en Charlmersforskare som nu vill se att utsläppen räknas ur ett livscykelperspektiv, alltså från tillverkning av bränslet till skrotning av bilen.

Det finns gott om vetenskapliga studier som "skriver ned" elbilarna och kommer fram till att en fossilbil är bättre för miljön. Det finns minst lika många studier som visar hur mycket bättre elbilar är än fossilbilar.

Slutpoängen brukar bli att det tar några tusen mil för elbilisten att "köra in" utsläppen från tillverkningen, men efter det är elbilen överlägsen en fossilbil ur ett klimatperspektiv.

Men diskussionen om vilket som är bäst för miljön – elbilar eller bilar med förbränningsmotor – är oviktig och riskerar att ta fokus från den riktiga uppgiften: att jobba tillsammans för att göra elbilen så miljövänlig som möjligt. Det tycker Anders Nordelöf, forskare på Chalmers.

"Vi ska ta miljöproblem med elbilar på allvar, men vi får inte fastna i nulägesbilden"

Han har skrivit en avhandling som visar hur en livscykelanalys kan användas för att minska elbilens klimatpåverkan. Utsläppen bör räknas i ett livscykelperspektiv – alltså hela resan från att bränslet framställs till att bilen skrotas. Problemet är enligt Anders Nordelöf att många fokuserar på hur elbilen är idag.

"Vi ska ta miljöproblem med elbilar på allvar, men vi får inte fastna i nulägesbilden. Det är dags att lämna diskussionen om dagens elbilar är bra eller dåliga, och tillsammans börja jobba för att steg för steg göra dem så bra som möjligt ur miljösynpunkt", säger Anders Nordelöf.

Elbilens komponenter släpper ut en hel del under produktionsfasen, men i längden blir elbilen ändå bättre än fossilbilen för miljön.

Den största fördelen med elbilarna är dess potential, enligt honom. De har potential att bli "revolutionerande" om den laddas med ren el och om koldioxidutsläppen under produktionsfasen pressas ned.

"Att jämföra elbilar med diesel- och bensindrivna fordon är relevant, men inte viktigast – eller det som löser problemen på sikt. Vi vet att fossila bränslen måste fasas ut, och fordonsindustrin har bestämt sig för att elektrifiera. Då är det viktigaste att hitta en bra väg framåt."

Slutsatsen blir att forskare inte bör spä på allmänhetens osäkerhet kring elbilarna och hur rena de är idag.

"Forskningsfältet behöver skärpas upp för att inte förstärka den förvirring som redan finns kring elbilens miljöpåverkan."

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag är övertygad om att elbilar är bättre för miljön än fossilbilar.
Ja
282
10
Nej