Se när räddningstjänsten släcker brand i Tesla Model S

Se när räddningstjänsten släcker brand i Tesla Model S

Efter en olycka på en motorväg i Österrike fattade en Tesla Model S eld. Kvinnan som körde bilen skadades bara lindrigt och kunde ta sig ur bilen, men strax därefter började den alltså brinna.

I den här filmen får vi se hur 35 brandmän lyckas släcka branden och följer Teslas rekommendation – att använda mycket vatten – kring hur en eldsvåda ska släckas. Efter släckningsarbetet filmades bilen med värmekamera för att övervaka batteriets temperatur och bilen placerades i karantän i 48 timmar för att se till att batteriet inte fattar eld igen, skriver räddningstjänsten.

Bilen började brinna framtill, där den slagit i vägräcket, men branden sprids inte bakåt i bilen tack vare brandväggen. På så sätt kan föraren ta sig ur bilen även den börjat brinna framtill.

Läs också: Ny studie om elbilar vid trafikolyckor: Riskerna är inte klarlagda

Så här skriver svenska Tesla om hur räddningstjänsten ska jobba vid släckning av brand i en Tesla Model S:

"Om högspänningsbatteriet fattar eld, exponeras för stark hetta eller är böjt, vridet, sprucket eller sönderbrutet används stora mängder vatten för att kyla batteriet. Bekämpa INTE med små mängder vatten. Ordna alltid riklig tillgång till vatten.

Det kan ta upp till 24 timmar att släcka en batteribrand. Överväg att låta batteriet brinna och skydda omgivningen.

Använd en värmekänslig kamera för att säkerställa att högspänningsbatteriet är helt kylt innan du lämnar platsen. Batteriet måste övervakas under minst en timme efter att det har kylts fullständigt. Rök eller ånga är ett tecken på att batteriet fortfarande är varmt.

Överlämna inte fordonet till andrahandshjälp, till exempel polispersonal eller bogseringspersonal förrän batteriet har varit svalt under en timme. Informera alltid andrahandshjälp om att det finns risk för att batteriet återantänds.

Om Model S har vattenfyllts, utsatts för brand eller kollision som har äventyret högspänningsbatteriet ska fordonet alltid förvaras i ett öppet område med minst 15 meters säkerhetsavstånd.

Ett batteri som brinner eller har hettats upp avger giftiga ångor. Dessa ångor innehåller svavelsyra, koloxider, nickel, litium, koppar och kobolt. Räddningspersonalen ska skydda sig själv med fullständig personlig skyddsutrustning, inklusive självförsörjande andningsapparat (SCBA), och vidta lämpliga åtgärder för att skydda civilpersoner i vindriktningen från olyckan. Använd vattendimma eller ventilationsfläktar med positivt tryck (PPV) för att styra rök och ångor."


Läs också: BMW började brinna – men kunden tas inte på allvar

Brand eines Elektrofahrzeuges nach Unfall

+++ Brand eines Elektrofahrzeuges auf der S16 (Arlbergschnellstraße vor Pianner Tunnel) +++

Posted by Feuerwehr der Stadt Landeck on Tuesday, October 17, 2017
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag litar på att svenska räddningstjänsten har bra koll på hur bränder i elbilar och hybridbilar ska släckas.
Ja
124
97
Nej