Ny studie: Elbilar är överlägsna dieselbilar

I korthet • Även om en elbil laddas med smutsig el från kolkraftverk är den mycket bättre för miljön än en dieselbil under hela bilens...

Annons
Annons
I korthet

• Även om en elbil laddas med smutsig el från kolkraftverk är den mycket bättre för miljön än en dieselbil under hela bilens livslängd.

• Sverige ligger mycket bra till och kapar utsläppen för en elbil med 85 procent jämfört med att köra på diesel.

• Det visar en ny studie från Transport & Environment.

Hur ren elbilen är beror på vilken ström den laddas med. Det brukar elbilsskeptiker ofta använda som ett argument: ”Elbilar som körs på smutsig el är mycket värre för miljön än en fossilbil”, brukar det låta.

Men det stämmer inte, enligt en ny studie från Transport & Environment.

En elbil är faktiskt renare än en dieselbil även när den laddas med riktigt smutsig el från Polen, visar studien.

Sverige ligger bäst till i hela studien och kapar utsläppen från en elbil med 85 procent jämfört med en dieselbil

Det är förstås mycket bättre för miljön att ladda med el från förnybara källor – Sverige ligger till exempel bäst till i hela studien – men även med polsk el kapas utsläppen av koldioxidekvivalenter med 25 procent under hela bilens livslängd jämfört med att köra en dieselbil.

Studien tar hänsyn till utsläpp under hela bilens livscykel, bland annat med tillverkning av batteriet och bilen.

Ny studie: Elbilar är överlägsna dieselbilar
Sverige har en förhållandevis ren elmix och det ger låga utsläpp för elbilisten.

Sverige ligger alltså mycket bra till i studien. En elbil som laddas med svensk el släpper ut 85 procent mindre koldioxidekvivalenter än en dieselbil. EU-snittet är 55 procent lägre än för en dieselbil.

Siffrorna kommer dessutom se ännu bättre ut för elbilarna framöver, med nya tekniklösningar och när fler och fler batterier återanvänds efter att bilen skrotats. Det är oklart om siffrorna för dieselbilarna någonsin blir så mycket bättre än idag.

Ny studie: Elbilar är överlägsna dieselbilar
Tyskland och Polen har relativt smutsig el.

Den här studien tar också upp att tillgången på ämnen som är viktiga vid batteritillverkning till elbilar, som kobolt och litium, inte kommer vara begränsad. När det gäller litium räknar T&E till exempel med att tillgångarna kommer räcka i 185 år – alltså fullt tillräckligt även med en ordentlig elbilsboom.

Det finns fortfarande både miljömässiga och sociala problem med att bryta metallerna som är viktga att ta upp. Det kan till exempel handla om usla arbetsförhållanden i gruvorna. På kort sikt är det viktigt att biltillverkarna håller en hög nivå och köper från certifierade leverantörer. På lång sikt kommer problemen lösas med hjälp av teknisk innovation, eftersom framtidens batterier kommer använda mindre mängder av metallerna.

Det finns tillräckligt med litium för 185 år framåt

”Elbilsrevolutionen kommer leda till en skarp ökning av efterfrågan på kritiska metaller. Men vi kan visa att det inte kommer bli någon strypt tillgång om det investeras i nya gruvor och processer. Industrin måste dock försäkra sig om att mineralerna utvinns på ett hållbart sätt”, säger Yoann Le Petit på T&E, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons
Rulla till toppen