Hårdare utsläppskrav och storsatsning på laddstolpar – men biltillverkarna klagar

Hårdare utsläppskrav och storsatsning på laddstolpar – men biltillverkarna klagar
Utsläppen från nya bilar ska minskas med 30 procent mellan 2021 och 2030, om det nya förslaget går igenom.
I korthet

• Biltillverkarna kan snart få hårdare utsläppskrav att förhålla sig till. Bötesbeloppet för alla som inte klarar kraven är höga.

• Men biltillverkarna själva tycker kraven är för hårda.

Nu kan utsläppskraven för biltillverkarna bli mycket hårdare.

EU-kommissionen föreslår att nya bilar måste släppa ut 15 procent mindre koldioxid 2025 än 2021, och 30 procent mindre till 2030.

"De här kraven är ambitiösa, men inte hindrande. Det finns tillräckligt med utrymme för att bilindustrin ska kunna investera i nya teknologier", sa Maros Sefcovic, EU-kommissionär med ansvar för energifrågor, på en presskonferens.

Elbilister får snart lättare att hitta en laddplats.

I den här planen ingår också att 30 procent av nybilsförsäljningen ska bestå av lågutsläppsbilar 2030 – då minskar kraven på biltillverkarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp.

Dit räknas elbilar, bränslecellsbilar och andra bilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. För att göra det möjligt vill EU investera 7,8 miljarder kronor i fler laddstationer för elbilar. Samtidigt läggs två miljarder kronor på att utveckla ny batteriteknik.

Det nya förslaget har fått biltillverkarna att ryta till. Med hjälp av branschorganisationen ACEA, där bland andra BMW, Volkswagen och Volvo ingår, klagar biltillverkarna på att de inte kommer ha tillräckligt mycket tid att ställa om för att klara kraven.

Biltillverkarna vill bara sänka koldioxidutsläppet med 20 procent mellan 2021 och 2030, och ta bort målet för 2025.

Volvo är en av tillverkarna som ingår i ACEA, som nu klagar på att kraven kan bli svåra att nå i tid.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag håller med biltillverkarna. Kraven är alldeles för hårda!
Ja
193
186
Nej