Ny rapport: Laddhybrider bättre än väntat?

Vissa bilköpare tycker laddhybrider är världens bästa kompromiss, med möjlighet att köra på el korta sträckor och på bensin eller diesel när det är dags...

Annons
Annons

Vissa bilköpare tycker laddhybrider är världens bästa kompromiss, med möjlighet att köra på el korta sträckor och på bensin eller diesel när det är dags för längre resor. Andra tycker tekniken är helt onödig med kort räckvidd på eldrift och en drivlina som är mycket mer komplicerad än en helt eldriven bil.

Men en sak är säker: laddhybriderna har snabbt blivit populära i Sverige, bland annat eftersom de är så förmånliga som tjänstebil. Och räckvidden ska bli längre – Mercedes har till exempel hintat om en räckvidd på tio mil i framtiden.

Hur klimatsmarta laddhybriderna är beror till väldigt stor del på hur mycket de laddas – det skrev vi om tidigare i december. Det finns ett enormt stort spann i hur mycket bränsle en laddhybrid drar (och därmed hur mycket den släpper ut). En av Sveriges populäraste laddhybrider, Mitsubishi Outlander PHEV, kan till exempel dra allt mellan 1 och 10 l/100 km, enligt ägarna.

Ny rapport: Laddhybrider bättre än väntat?
Den här grafen är inte helt lätt att tyda, men den visar att ju längre elräckvidd laddhybriden har, i desto högre grad utnyttjas också eldriften.

Räckvidd på fyra mil – då körs bilen på el hälften av tiden

Hur långt laddhybriden kan köras på el är förstås den viktigaste detaljen för att sänka utsläppen. En ny studie som baseras på data från 49.000 elbilar och 73.000 laddhybrider som körts i Tyskland och USA kommer fram till att laddhybrider med kort räckvidd inte alls körs särskilt mycket på eldrift.

Ägarna kanske helt enkelt inte tycker det är värt besväret att koppla in laddsladden?

Den ”gyllene gränsen” verkar ligga på omkring fyra mil. Om laddhybriden klarar av att köras fyra mil på eldrift i verklig trafik kan föraren köra på eldrift ungefär hälften av sträckan som bilen körs totalt.

En annan intressant detalj som studien kommer fram till är att laddhybriderna ofta utnyttjar sin batterikapacitet till max. Den dagliga körningen i en laddhybrid görs till stor del på eldrift. En batterielbil utnyttjar bara sin fulla batterikapacitet vid ett fåtal tillfällen.

Ny rapport: Laddhybrider bättre än väntat?

Så vad innebär det här egentligen för klimatet?

Vad är bäst – en elbil eller en laddhybrid? Vi kan dela upp slutsatserna i punktform.

• En elbil ger ganska höga utsläpp när den byggs. Batteritillverkningen kostar en del utsläpp. Forskarna räknar med att tillverkningen av en laddhybrid släpper ut 1.200 kilo koldioxidekvivalenter. Motsvarande siffra för en batterielbil är 2.600 kilo. (Men de här siffrorna bygger på väldigt många antaganden och avrundningar så de ska tas med en nypa salt.)

• När bilarna är tillverkade och ska börja köras blir läget det omvända. Här räknar forskarna med att en elbil släpper ut 100 gram koldioxidekvivalenter per kilometer och en laddhybrid (som drar 4,6 l/100 km i snitt) släpper ut 120 gram per kilometer. (Men den siffran är beräknad på en väldigt smutsig elmix som inte stämmer med den svenska elmixen.)

• En laddhybrid som kan köras på eldrift sex mil i verkligheten ”elektrifierar” lika många körda kilometrar som en elbil, trots att den har ungefär hälften så stort batteri.

• Laddhybrider kan – om de laddas och körs på el när de kan – ha ungefär lika stor potential att sänka utsläppen som elbilar. Och då ska vi också komma ihåg att laddhybrider också kan fungera som ”inkörsport” för många bilköpare som ännu inte är vana vid att ladda istället för att tanka. Bilköpare som väljer en laddhybrid idag men kanske en helt eldriven bil i framtiden, när tillverkningen av elbilen släpper ut mindre koldioxid.

Annons
Annons
Rulla till toppen