Miljöpartiets plan: Stopp för fossil bensin och diesel senast 2030

Om tolv år ska ingen fossil bensin eller diesel säljas i Sverige, om Miljöpartiets språkrör får som de vill. En annan idé är att "klimatanpassa" – alltså sänka – hastighetsgränserna.

Miljöpartiets plan: Stopp för fossil bensin och diesel senast 2030
Bensinmackarna ska vara fria från fossil bensin och diesel om tolv år, om Miljöpartiet får igenom planerna. Foto: Bigstockphoto

De andra partierna tar inte miljöfrågan på allvar, tycker Miljöpartiet, och föreslår därför ett förbud mot att sälja fossila bränslen i Sverige 2030 – alltså om tolv år.

Det skriver språkrören Isabella Lövin och Gustav Fridolin i en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln går också till hårt angrepp mot bland andra Moderaterna som Miljöpartiet påstår "säger konsekvent nej till varje innovativ klimatinvestering".

"Vi vill att den sista droppen fossila bränslen för fordon ska säljas i Sverige år 2030. Det blir ett viktigt steg för att nå 100 procent förnybar energi och för att minska vårt importberoende av länder med fossil energiproduktion", står det i debattartikeln.

För att göra det möjligt vill Miljöpartiet investera i elektrifiering och förnybara drivmedel och gynna alternativen till vanlig bensin och diesel.

"Vägtrafiken och flyget är de stora problemen i transportsektorn. Av utsläppen från inrikes transporter så står vägtrafiken för cirka 95 procent. Av det bränsle som idag används till vägtransporter är 85 procent av fossilt ursprung", skriver Miljöpartiet i klimatplanen, och hänvisar till siffror från Trafikverket och Svenska Petroleum- och Biodrivmedelinstitutet (SPBI).

Isabella Lövin och Gustav Fridolin presenterar planerna i en debattartikel. Foto: Fredrik Hjerling

Fossilförbudet är bara en del i Miljöpartiets nya "klimatfärdplan" med 142 åtgärder för hur Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Där ingår också...

• Fler gröna parker och cykelbanor, som ska leda till att andelen transporter med cykel i stadsmiljö ska fördubblas till 2025.

• Ta bort subventioner för parkeringsplatser: "Det innebär att de som saknar bil inte längre ska behöva betala parkering för grannen som har en."

• Få fler att utnyttja transporterna på ett effektivare sätt. Kanske med billigare månadskort för den som inte pendlar i rusningstid.

• Främja bilpooler och andra sätt som får fler att göra sig av med sin privatägda bil.

• Få fler att byta till elbil för att minska problemen med smutsig luft och hög bullernivå i städerna. Även biogasbilar är intressanta. "Det är tydligt att fusket med dieselmotorer som flera av de stora biltillverkarna har ägnat sig åt med utsläpp av kväveoxider skyhögt över gränserna har bidragit till ohälsa och det finns flera goda skäl för att minska biltrafiken i städer", skriver Miljöpartiet.

En annan idé är att "klimatanpassa" hastighetsgränserna – alltså sänka dem. Foto: Bigstockphoto

• Införa miljözoner som är teknikneutrala och gynnar bilar med låga utsläpp och som drivs med förnybara drivmedel.

• "Klimatanpassa" hastighetsgränserna och se till att färre kör för fort, vilket ska sänka utsläppen.

• Gör Sverige självförsörjande på fossilfria drivmedel.

• Större vägar ska ha laddplatser för elbilar 2020. Ta fram en strategi för hur fler vägar kan elektrifieras på längre sikt. Prioritera också att lösa laddsituationen för alla som inte bor i villa och inte kan ladda hemma.

• Gör det enklare och billigare att konvertera en bensin- eller dieselbil till el- eller biogasdrift.

• Inför en "glesbygdsbonus" där den som bor på landsbygden utan någon vettig kollektivtrafik får en extra bonus vid bilköpet.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Det här tycker jag låter som en bra plan!
Ja
51
453
Nej