Ny rapport visar: Elbilen kör snabbt in smutsiga batterier

Bensin- och dieselbilar är frånkörda – elbilen är renare. Det visar en ny rapport från ICCT. Inte ens om elbilen laddas med smutsig el från kolkraftverk släpper den ut mer än en genomsnittlig personbil med förbränningsmotor.

Annons
Annons
I korthet

• En elbil är renare än motsvarande bensin- eller dieselbil under hela bilens livscykel. Det visar en rapport från ICCT, som baseras på många andra forskarstudier.

• Inte ens om elbilen laddas med smutsig ström, och om batterierna byggs på ett smutsigt sätt, släpper den ut mer än en genomsnittlig fossilbil.

Utsläppen från elbilarna är en het fråga som rör upp många känslor. Vi har tidigare skrivit om studier som visar att tillverkningen av elbilsbatterier orsakar en hel del utsläpp, men på längre sikt är det ingen tvekan om att elbilen är renare än en bensin- eller dieselbil – inte ens om den laddas med smutsig el.

Nu kommer en ny rapport från International Council on Clean Transportation (ICCT) som går igenom annan forskning om hur rena elbilarna egentligen är.

Slutsatsen är att det verkligen inte är lätt att mäta elbilarnas utsläpp…

Ny rapport visar: Elbilen kör snabbt in smutsiga batterier
Det är batterierna som är den största miljöboven i elbilen. Men tillverkningen av batterierna gör inte att elbilens koldioxidutsläpp blir högre ur ett livscykelperspektiv än för en bensin- eller dieselbil.
Ny rapport visar: Elbilen kör snabbt in smutsiga batterier
Den här tabellen visar att elbilen – om den laddas med genomsnittlig ström i Europa – ändå är renare än den snålaste dieselbilen. Med en ren energimix, som i Norge och Sverige, blir skillnaden ännu större. Det svarta strecket visar hur mycket utsläppen kan skilja beroende på vad olika studier kommit fram till.

I den här tabellen jämförs utsläppen från tre olika typer av bilar. Dels en typisk bil med förbränningsmotor och koldioxidutsläpp på 120 gram per kilometer. Dels förbränningsbilen med lägst koldioxidutsläpp i Europa – en Peugeot 208 1,6 BlueHDI). Och till sist elbilen Nissan Leaf med 30 kWh-batteri som laddas med ström från olika regioner i Europa.

Utsläppen gäller för körning i verkligheten – inte i testlabbet.

ICCT har räknat med snittsiffran från den kontroversiella svenska studien från IVL Svenska Miljöinstitutet, 175 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme. Det blir ungefär 35 gram koldioxidekvivalenter per kilometer för en elbil. Men siffran kan vara både högre och lägre än så beroende på vilken studie som används.

Till att börja med har ICCT gått igenom forskning som visar att en elbil kan släppa ut mellan 56 och 494 kilo koldioxid per kilowattimme batterikapacitet. Det innebär i så fall att en Renault Zoe med 41 kWh-batteri kan släppa ut mellan 2,3 och 20 ton koldioxid innan den börjat rulla på vägarna.

När det gäller förbrukning när bilen körs räknar de flesta studier med mellan en och två gram koldioxid per kilometer och kilowattimme batterikapacitet. Det skulle i så fall innebära mellan 40 och 80 gram koldioxid per kilometer för Renault Zoe.

Men de här siffrorna är otroligt komplexa att räkna ut, enligt ICCT. Studierna tar hänsyn till väldigt många faktorer men beroende på hur de värderas kan slutresultaten bli helt olika. Studierna räknar heller inte med någon form av batteriåtervinning – att återanvända elbilsbatterierna för till exempel att lagra solenergi i ett hus – och det kan kapa koldioxidutsläppen över bilens livscykel ordentligt.

De här siffrorna är otroligt komplexa att räkna ut

Ny rapport visar: Elbilen kör snabbt in smutsiga batterier
Elbilen är mycket effektivare än en bil med förbränningsmotor.

Här är slutsatserna som ICCT kommer fram till om elbilsutsläpp.

• Elbilar har lägre utsläpp än motsvarande bensin- eller dieselbil eftersom den har effektiva elmotorer och möjlighet att drivas av förnybar el. Det kan förbränningsbilarna inte konkurrera med.

• En genomsnittlig elbil i Europa släpper i snitt ut hälften så mycket koldioxid under de första 15.000 milen som en genomsnittlig förbränningsbil. Den siffran varierar mellan 28 och 72 procent beroende på hur ”smutsig” strömmen som bilen laddas med är.

• Jämfört med den allra effektivaste förbränningsbilen släpper en typisk elbil ut 29 procent mindre koldioxid.

• Att tillverka elbilar orsakar mer utsläpp än att bygga en konventionell bil. Det beror främst på batteritillverkningen, som ofta görs i Japan eller Sydkorea med mellan 25 och 40 procent kolkraftsel i energimixen.

• Fördelen med elbilar är istället att de är betydligt effektivare än motsvarande bensin- eller dieselbil. De kan köras mycket längre med en viss mängd energi och bidrar därför till mindre utsläpp från bränsleproduktion och körning.

En genomsnittlig elbil släpper ut hälften så mycket koldioxid som en bil med bensin- eller dieselmotor

Ny rapport visar: Elbilen kör snabbt in smutsiga batterier
Även laddhybrider, som denna Porsche Panamera, kan vara renare än en vanlig bil. Men då måste den laddas och köras mycket på el.

• En genomsnittlig elbil i Europa har ”kört in” utsläppen från batteritillverkningen på bara två år, om den laddas med genomsnittlig europeisk el. Den siffran ökar till tre år i länder med smutsigare el.

• Det finns inga bevis för att batteriet tappar mycket kapacitet under de första 15.000 milen, inte ens hos Tesla där många av bilarna ofta snabbladdas. Och även om elbilen skulle behöva ett nytt batteri är elbilens ”miljöförsprång” jämfört med förbränningsbilen så stort att det inte skulle göra elbilen smutsigare på lång sikt.

En genomsnittlig elbil i Europa har ”kört in” utsläppen från batteritillverkningen på bara två år

• Utsläppen från att bygga elbilsbatterier är alltså stora och behöver sänkas. Det är också på gång, i takt med att elnätet blir renare, fler biltillverkare satsar på klimatsmarta fabriker som genererar sin egen förnybara el och fler biltillverkare börjar återvinna batterierna. Tillverkarna jobbar också på bättre batteriteknik med högre energitäthet.

• En sak som är bra att tänka på är att utsläppen förstås ökar ju större batteriet är. Köp alltså inte ett större batteri, med längre räckvidd, än du faktiskt behöver.

Ny rapport visar: Elbilen kör snabbt in smutsiga batterier

Även laddhybrider är bättre för miljön

Även laddhybrider är oftast renare under sin livstid än motsvarande bensin- eller dieselbil utan hybridteknik. ICCT använder en Chevrolet Volt med 18,4 kWh-batteri och kommer fram till att den nästan alltid är renare. Den blir förstås ännu renare om den laddas ofta med klimatsmart el.

Men när det gäller laddhybrider är siffrorna mer osäkra än för elbilar: utsläppen beror till väldigt stor del på hur mycket bilen laddas med och körs på el.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

Annons
Annons
Rulla till toppen