Nya regler för tester av självkörande bilar på gång

Bland annat kan den som äger bilen bli ansvarig om något händer.

Nya regler för tester av självkörande bilar på gång
Audi är en av många biltillverkare som utvecklar autonoma bilar.

Nu ska det bli lättare att testa självkörande bilar på svenska vägar. Regeringen vill göra Sverige till ett föregångsland för den här typer av tester och därför föreslås nu ett antal förändringar i reglerna.

Det handlar bland annat om att införa ett nytt ansvarssystem där den som äger bilen blir ansvarig om något händer, att vissa typer av fordon får köras i högst 20 km/h utan tillstånd till försöksverksamhet och att data om körningen ska lagras för att kunna analyseras senare.

Att den här typen av tester görs på ett säkert sätt är nyckeln för att självkörande bilar ska accepteras i samhället, enligt utredaren Jonas Bjelfvenstam.

"Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag", säger han.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag ser verkligen fram emot autonoma bilar!
Ja
19
19
Nej