Luften i Stockholm renare än någonsin – men miljözonerna består

Miljöförvaltningen i Stockholm visar att luften är 100 gånger renare än på 60-talet. Men trafikborgarrådet Daniel Helldén ändrar sig inte.

Luften i Stockholm renare än någonsin – men miljözonerna består
Daniel Helldén, oppositionsborgarråd (MP) i Stockholms stad. Foto: Fredrik Hjerling.

I den färska rapporten "Luften i Stockholm 2017" konstaterar SLB-analys, en del av Miljöförvaltningen i Stockholm, att luften i huvudstaden blivit mycket bättre. Halterna av NOx, kväveoxid, var rekordlåga hos många av mätstationerna i Stockholm.

"Vi talar om enorma förbättringar om vi går tillbaka till 1960-talet. Luften i dag är hundra gånger bättre," säger förvaltningsdirektören Gunnar Söderholm till Dagens Nyheter.

Men de positiva mätresultaten ändrar inte uppfattningen hos Daniel Helldén, oppositionsborgarråd (MP) i Stockholms stad. Han vill ha kvar att de föreslagna miljözonerna, som kan börja att användas 2020.

"Alla partier vet att miljözonerna behövs," säger Daniel Helldén, till Aftonbladet. Nu är det många partier som är oroliga, det är valrörelse och man vill inte stöta sig med alla bilägare. Men det här handlar om Stockholmarnas hälsa, folk dör av kväveoxidhalterna i Stockholm.

De föreslagna miljözonerna i Stockholm, som förbjuder äldre dieselfordon, har gjort många bilägare oroliga. Miljözonerna har också väckt ilska hos de som köpt "miljödieslar" i tron att man gör miljön en tjänst, men nu framstår som miljöförstörare.

Rapporten "Luften i Stockholm 2017" visar att luftföroreningarna understeg gränsvärde för den svenska miljökvalitetsnormen på alla gator i Stockholm, utom på Hornsgatan. Till en viss del kan de goda värdena vara ett resultat av att det blåste ovanligt mycket under 2017, ett liknande fenomen som uppmättes 2011.

Enligt utredarna på SLB-analys är det för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser, även om det senaste decenniet visat en nedåtgående trend med allt lägre halter av kvävedioxider. Förutom lägre NOx-halter har luften i Stockholm även blivit bättre när det gäller mängden partiklar. För fjärde året i rad klarade Stockholm miljökvalitetsnormen för PM10 i hela staden. När det gäller PM 2,5 är halterna i Stockholm mycket låga.    

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker att det är rätt beslut att ha kvar miljözonerna!
Ja
37
172
Nej