Dieselbilar ger 20 gånger mer hälsoskador än elbilar

Utsläppen från en enda bil kan kosta samhället 190.000 kronor.

Dieselbilar ger 20 gånger mer hälsoskador än elbilar

Utsläppen från en enda dieselbil ger 20 gånger mer hälsoskador än en elbil, och fem gånger mer än en bensinbil. Det visar en studie gjord av forskare på University of Oxford och University of Bath i England som kopplat samman bilarnas körsträckor med uppskattningar av hur hälsoskadliga utsläppen från dem är.

"Bilar och transportbilar är ansvariga för 10.000 förtida dödsfall varje år, och dieselbilarna är det största problemet tyvärr", säger Christian Brand på University of Oxford.

Totalt kostar utsläppen från bilar och transportbilar 70 miljarder kronor i olika typer av hälsoskador om året i Storbritannien, och de orsakar mer än 10.000 förtida dödsfall. 90 procent av hälsoskadorna beror på dieselbilar.

Utsläppen av kväveoxider och partiklar från en enda bil kan kosta samhället upp till 190.000 kronor, enligt den här studien.

Att byta ut en miljon dieselbilar till elbilar skulle spara 4,2 miljarder kronor i hälsorelaterade kostnader.

Studien tar dock enbart hänsyn till kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) i Storbritannien – den tittar inte på utsläppen ur ett livscykelperspektiv. Elbilen kan skapa mer utsläpp när den tillverkas än motsvarande bensin- eller dieselbil, men släpper ut betydligt mindre när den körs.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tänker ofta på miljöaspekten när jag kör bil.
Ja
136
76
Nej