FN:s nya klimatrapport varnar – mindre än tio år på oss för att stabilisera globala uppvärmningen

Det behövs mycket kraftiga åtgärder för att minska klimatförändringarna. Johan Rockström, professor i miljövetenskap, varnar för en dominoeffekt med flera parallella, snabba klimatförsämringar. Om tio år kan det vara för sent.

FN:s nya klimatrapport varnar – mindre än tio år på oss för att stabilisera globala uppvärmningen
Johan Rockström varnar för 2-3 graders ökning av temperaturen. Foto: Getty Images.

I en ny rapport från Förenta Nationernas klimatpanel IPPC varnas det för mycket allvarliga konsekvenser om den globala uppvärmningen når 2 grader istället för 1,5. Det krävs omfattande åtgärder i hela samhället, annars kan försämringen gå snabbare än man tidigare befarat. 

"Vi ser mer och mer vetenskapliga belägg för att extrema väderhändelser, torka, sjukdomar och påskyndad havsissmältning, sker vid lägre temperaturer än vi tidigare har trott," säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap, till Aftonbladet.

"Fram tills för bara några år sedan trodde vi fortfarande att två grader var en hanterlig temperaturnivå. Nu förstår vi att det inte alls räcker, att två grader är alldeles för farligt. Det är en planetär gräns som världen ska ta på yttersta allvar. Om vi väl når två grader visar den senaste forskningen att det riskerar att obönhörligen knuffa oss upp till nivåer långt över två grader, för att naturen då kan tippa över och blir självuppvärmande," säger Johan Rockström till Aftonbladet.

Flera negativa förändringar kan alltså leda till ett ännu sämre läge där till exempel permafrosten på tundran smälter och det släpps ut stora mängder metangas. Havsisen på Arktis och isen på Antarktis kan smälta bort, vilket skulle leda till kraftigt höjd havsnivå.

För att begränsa klimatförändringarna vill FN:s klimatpanel IPPC att koldioxidutsläppen sänks med 45 procent, jämfört med nivån 2010. För Sveriges del bör man ställa om boende, livsmedelsframställning, energiproduktion och transportsektorn för att bli helt fossilfri till 2030.

FN-rapporten visar också att de åtagande som länderna band sig vid Parismötet 2015 inte räcker. Om målen från Parismötet uppfylls kan den globala uppvärmningen bli 3 grader, en temperaturhöjning som sedan kan accelerera till ännu högre nivåer.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle pågår och även om det innebär kostnader så är förändringarna samhällsekonomiskt motiverade. Att hantera skadorna efter en global uppvärmning på 2–3 grader blir nämligen mycket dyrare. Ett försämrat klimat lär också leda till nya konflikter, när till exempel miljontals människor tvingas flytta.

 

IPCC-rapporten: "Global Warming of 1.5 °C"

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tar allvarligt på den här rapporten!
Ja
75
16
Nej

Energiframställning med kol som råvara behöver förbättras omgående, till exempel genom att samla upp koldioxiden innan den släpps ut i luften. Foto: Bigstock.