Skatteverkets svar: Vi tar mer hänsyn till storlek än effekt

Här är myndighetens svar på vår tjänstebilsgranskning.

Annons
Annons

Tesla Model 3 borde egentligen ha 1.700 kronor högre förmånsvärde än idag, enligt vår granskning. Men Skatteverket har godkänt Teslas förslag och jämför snabba Model 3 Long Range Dual Motor med betydligt svagare konkurrenter.

Robert Lövgren, handläggare på Skatteverket, skriver i ett svar till Recharge att myndigheten tar mer hänsyn till bilens storlek än till motoreffekten.

Hela hans svar kan du läsa här nedan.

Läs också: Vår kommentar: ”Det är bara att gratulera tjänstebilisterna”

I samband med att Skatteverket begär in prisuppgifter från generalagenterna ber vi dem, som komplement till vår egen bedömning, redovisa sin syn på vilken bil med konventionellt drivmedel som är jämförbar med respektive miljöbil som de lanserat. Generalagenterna är väl insatta i sina respektive modellprogram och vid behov har vi en dialog med dem om bedömningen. Deras uppgifter utgör således enbart en del av det beslutsunderlag som bedömningen av jämförbar bil grundas på och som Skatteverket gör och publicerar i allmänna råd och ställningstaganden.

Syftet med de särskilda beräkningsreglerna för miljöbilar är att en förmånshavare inte ska beskattas för den fördyring, i form av ett högre nybilspris, som miljötekniken medför. Bedömningen av vilken fördyring som miljötekniken för en viss miljöbil medfört måste, enligt gällande lagstiftning, göras i varje enskilt fall.

När en jämförbar bil ska utses tittar vi på flera olika kriterier som exempelvis mått, vikt, antal sittplatser och prestanda. Förarbetena pekar på att storleksklass snarare än antalet hästkrafter är en avgörande faktor vid bedömningen. Vid en effektjämförelse mellan en miljöbil som drivs med el och en jämförbar bil ska hänsyn bland annat tas till att toppeffekten hos en eldrivlina inte är fullt jämförbar med den hos en förbränningsmotor. Förbränningsmotorns effektuttag är konstant medan elmotorns inte kan hållas över tid eftersom mjukvaran går in och begränsar strömmen så att motorn får tillfälle att kylas ner. Detta innebär att en jämförelse av antalet hästkrafter mellan elbilar och bensinbilar kommer att halta.

Skatteverket har konstaterat att modellen för att fastställa jämförbar bil är föråldrad och otydlig med anledning av den tekniska utvecklingen på senare år och att det därför kan finnas alternativa tolkningar av vilken modell som kan anses som jämförbar bil. Detta är dock ingen nyhet i sig utan något som Lagrådet påpekade redan 1999 vid införandet av reglerna. Vi skulle välkomna en översyn av regelverket för att få ökad tydlighet.

Som sammanfattning ser vi inte att det föreligger någon subvention utöver den som lagstiftaren avsett. I sammanhanget kan det vara intressant att studera vilka procentuella nedsättningar (förmånsgrundande pris i relation till nybilspris) som andra modeller som enbart drivs med el åtnjutit. En sådan jämförelse visar att Tesla inte avviker särskilt mycket från genomsnittet.

Annons
Annons
Rulla till toppen