Trafikverket vill testa självkörande fordon och ”gröna körfält” för fossilfria bilar

Med ett 20-tal konkreta förslag vill Trafikverket öka trafiksäkerheten och minska klimatpåverkan. Men frågan är om allmänheten accepterar de stora utmaningarna?

Trafikverket vill testa självkörande fordon och ”gröna körfält” för fossilfria bilar

Olof Johansson, programchef för digitalisering av transportsystemet.

Trafikverkets färdplan för en ökad digitalisering av transportsystemet innehåller ett 20-tal konkreta punkter.

Målet är att dessa åtgärder ska kunna genomföras inom fem år. Huvuddelen av finansieringen ska ske via ordinarie anslag.

Här är några av Trafikverkets åtgärder:

• Självkörande bussar på landsväg

• Robotar som ska skotta snö på cykelvägar

• Speciella körfält för självkörande fordon

• Testarena för självkörande fordon på motorväg

• Gröna körfält dedikerade endast till fossilfria fordon

• Geofencing – digitala staket som villkorar säkra och klimatsmarta transporter

"Ett uppkopplat vägtransportsystem både minskar klimatpåverkan och ökar trafiksäkerheten," säger Olof Johansson, programchef för digitalisering av transportsystemet. "Uppkopplade fordon och informationsdelning kan göra det lättare att styra om trafiken, och då minskar behovet av att bygga nytt."

De dedikerade körfälten för fossilfria fordon (elbilar och vätgasbilar) kan bli aktuella på vägar där det finns två eller fler körfält i samma riktning. Bilister skulle då få ett tydligt skäl till att välja fossilfria fordon istället för de med konventionell förbränningsmotor.

Trafikverket understryker att deras färdplan begränsar sig till det man själva kan göra, men att det samtidigt krävs samverkan med andra aktörer för att genomföra åtgärderna.

 

Trafikverket: Färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägsystem

 

Är Sverige moget för självkörande bussar? Trafikverket anser det.

20 åtgärder inom fyra områden

Kärnan i färdplanen är 20 konkreta åtgärdsförslag, som är indelade i fyra områden enligt nedan.

Ökad kunskap om automatiseringens effekter

 • Automatiserad buss mellan noder på landsväg
 • Automatiserade godstransporter mellan noder
 • Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält
  Automatiserade robotar för underhåll av cykelinfrastruktur

Effektivt utnyttjande av kapacitet

 • Styrning av trafik för ökad framkomlighet
 • Framkomlighetsåtgärder för regional trafik
 • Multimodal datadelning av potentiella störningar till fordon
 • Hamnen som nod för informationsutbyte
 • Kombinerad mobilitet

Hållbart och säkert transportsystem genom digitalisering

 • Åtgärder för ökad hastighetsefterlevnad inom vägtrafik
 • Urbana miljözoner för ökad regelefterlevnad
 • Dynamisk miljöstyrning på statligt vägnät
 • Gröna körfält
 • Ökad samlastning och smarta logistikhubbar

 Nya planeringsstöd för ökad användbarhet

 • Storskalig simulering för interaktion av automatiserade och manuellt framförda fordon
 • Simulering av framtida infrastrukturåtgärder
 • Videoanalys för att analysera utnyttjande av cykelvägnätet
 • Insamling av mobildata för att fånga potential för ökad cykling på statligt vägnät
 • Bättre planeringsunderlag genom analys av flödesdata
 • Avancerad bildanalys av landskap


Åtgärdsförslagen har sin grund i möjligheterna med digitaliseringen, men utgår till stor del från konkreta behov regionalt och nationellt, samt delvis också från att vi behöver skaffa oss mer kunskap inom vissa områden. Åtgärderna har tagits fram i samspel med huvudsakligen våra regionala och nationella planerare samt nationella experter.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag anser att Sverige är redo för att testa självkörande bussar!
Ja
60
52
Nej