Elbilar får inte längre vara tysta – lyssna på nya körljudet

Att susa fram i en elbil utan ett högt motorljud är något som både bilens förare och dess omgivning kan uppskatta. Nu är det dock...

Annons
Annons

Att susa fram i en elbil utan ett högt motorljud är något som både bilens förare och dess omgivning kan uppskatta. Nu är det dock slut med den tysta framfarten. För samtidigt som EU arbetar mot att minska det hälsovådliga trafikbullret vill de att elbilarna ska höras mer.  

I låga hastigheter avger elbilar i stort sett inget vägljud eller vindbrus. Därför kan de vara svåra att uppmärksamma för personer med syn- och hörselnedsättning. Undersökningar som gjots av brittiska institutet för synnedsatta RNIB visar att det är 40 procent högre risk för fotgängare att bli påkörda av en elbil än en konventionell bil med förbränningsmotor. 

Från och med den 1 juli träder en ny EU-förordning (EU 540/2014) i kraft som säger att alla el- och hybridbilar som säljs i Europa ska vara försedda med ett akustiskt fordonsvarningssystem (AVAS) som ska sända ut ljud när bilen är i rörelse. Förordningen gäller för elfordon med fyra eller fler hjul vilket innebär att elmotorcyklar är undantagna. Kravet på varningsljud gäller på nya bilar som säljs från den 1 juli 2021. Fordon som typgodkäns efter 1 juli 2019 måste dock ha utrustningen monterad vilket kan innebära eftermontering i visa fall.

Ljudet ska aktiveras automatiskt och låta i hastigheter från noll upp till 20 km/h och när bilen backar. Om bilen är försedd med en förbränningsmotor som används i de aktuella hastigheterna behöver det akustiska varningssystemet inte vara aktiverat. 

Elbilarna kan inte låta precis hur som helst utan ljudet måste vara utformat på ett visst sätt. Den tekniska delen av EU-direktivet beskriver att ljudet som genereras ska vara regelbundet och ge information till gående och andra att det handlar om ett fordon i rörelse. Ljudet bör även likna ett ljud från ett fordon av jämförbar storlek som är utrustad med en förbränningsmotor. Ljudnivån ska vara minst 56 dB (A) vilket ungefär motsvarar ljudnivån från en elektrisk tandborste. Ljudet får inte vara hur högt som helst och får inte överstiga ljudet av motsvarande bil med förbränningsmotor.

En del laddbilstillverkare bland andra Mitsubishi, Nissan och Toyota har redan en typ av ljudvarningssystem installerat. Det har även experimenterats en hel del med olika typer av ljud bland elbilstillverkare och det har hörts allt från imiterat motorljud till elektronisk plingande. 

Lyssna nedan på hur det kan komma att låta om framtidens elbilar 

Annons
Annons
Rulla till toppen