Recharge granskar: Då lönar sig solceller för att ladda elbilen

Premium Intresset för att installera solceller har ökat enormt de senaste åren. Kan solceller vara ett alternativ för att ladda din elbil – och är det en lönsam investering? Vi reder ut.

Recharge granskar: Då lönar sig solceller för att ladda elbilen

Att solceller blivit så populärt beror främst på att kostnaden sjunkit rejält de senaste åren. Privatpersoner och företag kan dessutom söka bidrag som ytterligare pressar ned kostnaden.

Hur mycket stöd som betalats ut har varierat genom åren men ligger idag på 20 procent, i enlighet med regeringens senaste budget.

Den som vill ladda sin elbil direkt när solen skiner får se till att hålla bilen hemma under tiden. Det är förstås inte alltid praktiskt möjligt för den som använder bilen under dagen.

Säljer tillbaka strömmen

De flesta solcellsägare väljer därför att ansluta sin anläggning till det lokala elnätet. All överskottsel som inte förbrukas av huset eller elbilen kan då säljas till elbolaget.

Hur mycket pengar du kan få för att sälja den producerade solelen varierar mellan olika elbolag men baseras ofta på det aktuella spottpriset plus eventuellt tillägg. Dessutom ges en skattereduktion för mikroproducenter på 60 öre per såld kWh för lika många kilowattimmar som själv köpts från elnätet under året eller högst 30 000 kWh.

Generellt kan sägas att för många solcellsägare kommer ersättningen av den el som matas ut på elnätet bli ungefär samma som kostnaden för den el som köps in.

Kan söka bidrag

Du som är privatperson kan ansöka om investeringsstöd för solceller. Länsstyrelsen handlägger stödet, ansökan görs i förväg innan installationen påbörjas och stödet betalas sedan ut i efterskott som ett engångsbelopp.

Det stora intresset för solceller har inneburit en rejäl efterfrågan på investeringsstödet. I juli 2019 fanns över 17 000 ansökningar i kö för att få stöd. Den som skickar in en ansökan idag blir placerad sist i kön. Det är inte säkert att de medel som avsatts för stöd kommer räcka till alla som ansökt.

Du kan också ansöka om rotavdrag för arbetskostnaden för installationen vilket täcker ungefär tio procent av kostnaden. Rotavdrag och investeringsstöd kan dock inte kombineras, så den som beviljas stöd i efterhand tvingas betala tillbaka rotavdraget.

Då lönar sig solel

• En solcellsanläggning som kan leverera energi till 1 200 mils elbilskörning per år behöver ha en effekt på cirka 3 kW. En sådan anläggning täcker en yta av 20–25 kvm och kan under ett normalår ge cirka 3 000 kWh. 

• Installationskostnaden för en anläggning på 3 kW varierar kraftigt beroende på leverantör och ligger på allt från 35 000 till 75 000 kronor. Vi räknar med ett snitt på 50 000 kronor. Med investeringsstöd på 20 procent reduceras kostnaden till 40 000 kr. Med rotavdrag istället för stöd blir kostnaden cirka 45 000 kr.

• Med en elkostnad på i snitt 1,40 kr per kWh kostar elen till de 1 200 elbilsmilen runt 3 400 kr. Solcellerna har då betalat sig på 11–13 år beroende på stödform. Solceller beräknas ha en livslängd på 25–30 år.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag laddar elbilen med solceller.
Ja
23
20
Nej