Volvo Cars ansluter sig till Blockchain Network för global spårbarhet av kobolt i elbilsbatterier

De som köper en elbil från Volvo ska kunna känna sig trygga med att råvarorna framställts på ett ansvarsfullt sätt. Ursprunget av råvaror som kobolt ska kunna spåras i en så kallad blockkedja, en databas som inte kan manipuleras.

Volvo Cars ansluter sig till Blockchain Network för global spårbarhet av kobolt i elbilsbatterier
Volvo fyller på med allt fler elektrifierade modeller i sitt utbud.

Martina Buchhauser, ansvarig för upphandling på Volvo Cars.

De som övervägde att köpa en elbil för några år sedan hade främst räckviddsångest. Numera är räckvidden inget stort problem, däremot oroas många spekulanter över hur elbilsbatterierna tagits fram.

Man behöver inte spendera många minuter på nätet för att hitta avskräckande artiklar som beskriver hur råvarorna till batterierna producerats. Barnarbete, livsfarliga arbetsförhållanden och miljöskadlig produktion är bara några exempel.

För att säkerställa en "etisk leveranskedja" av råvaror till elbilsbatterier ansluter sig Volvo Cars till Blockchain Network via sina leverantörer koreanska LG Chem och kinesiska CATL, Contemporary Amperex Technology. I en blockkedja lagras många kopior av en databas som gör det omöjligt att ändra innehållet utan att det märks. Därmed går det inte att manipulera information om råvarornas ursprung.

"Vi har alltid varit engagerade i att upprätthålla en etisk leveranskedja för våra råvaror", säger Martina Buchhauser, ansvarig för upphandling på Volvo Cars. "Med blockchain-tekniken kan vi ta nästa steg mot att i nära samarbeta med våra leverantörer säkerställa fullständig spårbarhet för vår leveranskedja och minimera eventuella relaterade risker."

Volvo Cars åtar sig att införa en fullständig och transparent spårbarhet, vilket säkerställer att kunder som kör elektrifierade Volvobilar gör det med vetskapen att materialet i batterierna har anskaffats på ett ansvarsfullt sätt.

Teknikföretagen Circulor och Oracle driver blockchain-tekniken för CATL:s leveranskedja, medan RSBN (Responsible Sourcing Blockchain Network), tillsammans med specialisterna på ansvarsfull anskaffning, RCS Global och IBM, rullar ut tekniken i LG Chems leveranskedja.

I det här fallet innehåller blockkedjan ursprunget för kobolt och säkerställer att deltagarna i produktionen och distributionen följer OECD:s riktlinjer för leveranskedjor.

OECD ger detaljerade rekommendationer för att hjälpa företag att respektera de mänskliga rättigheterna och undvika att bidra till konflikter genom sina beslut och rutiner för köp av mineraler. OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden har global räckvidd och gäller för alla mineralförsörjningskedjor.

Avtalen mellan Volvo Cars, CATL och LG Chem täcker leveranser för de närmaste tio åren. Det försörjer behovet för nuvarande elektrifierade modeller – inklusive elbilen Volvo XC40 Recharge – samt nästa generation bilar från Volvo och Polestar. I gruppen "The Responsible Sourcing Blockchain Network, RSBN" ingår Ford, Volkswagen, IBM, LG Chem, Huayou Cobalt samt Volvo Cars.

 

För att klara EU:s kommande krav på CO2-utsläpp behövs det hybrider, laddhybrider och renodlade elbilar. På bilden syns batteripaketet till en av Volvos laddhybrider.

 
Bra och klokt beslut av Volvo!
Ja
87
26
Nej