Ny rapport från svenska IVL: Utsläppen från elbilsbatterier sjunker kraftigt

Tillverkningen blir betydligt renare när fabrikerna körs på full fart.

Ny rapport från svenska IVL: Utsläppen från elbilsbatterier sjunker kraftigt

När det gäller utsläpp från elbilar jämfört med bensin- eller dieselbilar har debatten minst sagt gått varm de senaste åren.

För några år sedan släppte IVL Svenska Miljöinstitutet en studie som fick mycket uppmärksamhet. Den kom fram till att utsläppen vid tillverkning av elbilsbatterier kunde vara extremt höga, men studien fick kritik från olika håll och räknade bland annat med att strömmen som behövs vid batteritillverkningen kunde bestå av upp till 70 procent fossil el.

Men mycket har hänt sedan dess. Nu kommer en uppdaterad version av studien med färskare siffror.

Betydligt lägre utsläpp

Enligt studien som kom 2017 kunde tillverkningen av elbilsbatterier släppt us mellan 150 och 200 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme. Den nya siffran i dagens studie är mellan 61 och 106 kilo. Om även mindre transparenta studier tas med ökar den övre siffran till 146 kilo.

Den lägre siffran, 61 kilo, gäller de allra bästa batterierna som byggs med fossilfri el. Den högre siffran gäller batterier från asiatiska tillverkare som byggs med exempelvis kolel.

"Elbilarna kommer öka snabbt"

De främsta orsakerna att utsläppen vid tillverkning minskar är att många batterifabriker nu har fått upp farten i produktionen och att de föråldrade livscykelanalyser som förra studien baserades på nu uppdaterats med nyare siffror.

För att komma under 60 kilo koldioxidekvivalenter behövs lägre utsläpp från brytningen och upparbetningen av grundråvarorna och en större andel andel återvunna material.

"Antalet elbilar kommer att öka snabbt de närmaste åren. Att tillverkningen av bilarnas batterier sker så energieffektivt och med så lite fossil el som möjligt är viktigt för att minska klimatpåverkan", säger Lisbeth Dahllöf, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hon påpekar också att det är viktigt att alla batterier faktiskt samlas in och återvinns när de är färdiganvända.

Här kan du läsa hela studien i sin helhet.

Fotnot: Artikeln är uppdaterad efter att flera felaktigheter funnits med vid publiceringen. Detta är inte den andra uppdateringen av ursprungsstudien från 2017 utan den första, siffror för batteriåtervinning är inte med i studien den här gången heller och en av anledningarna till att utsläppen minskat är inte att många batterifabriker nu använder fossilfri el utan att de körs på full produktionsfart. Vi beklagar felen.

 
Jag är övertygad om att en elbil som tillverkas med fossilfri el och laddas på samma sätt är bättre för miljön än en bensinbil.
Ja
239
44
Nej