Dyrt att köra miljövänligt - ett hinder för många

Många svenskar vill köra mer miljövänligt, men tycker att det blir för dyrt. Det visar en ny undersökning som YouGov utfört.

Dyrt att köra miljövänligt - ett hinder för många

Undersökningen visar att var tredje svensk inte anser sig ha råd att införskaffa eller byta till en miljövänligare bil än den de har idag. Bland unga familjer är andelen ännu högre, 42 procent.

Att minska sitt bilkörande är ett annat sätt att skona miljön. Nära fyra av tio svenska bilägare kan tänka sig att köra bil mer sällan. Svaren skiljer sig åt mellan kvinnor och män där nära varannan kvinna kan tänka sig att minska sitt bilkörande för miljöns skull, jämfört med männen där 30 procent kan tänka sig att köra mindre. 

Var tredje ung förare (18–34 år) kan tänka sig att köpa en elbil. Det är en högre siffra än för genomsnittet där endast var fjärde kan tänka sig att köpa en elbil och var femte en hybridbil för att bli mer miljövänlig. 

En av tio menar att en miljövänligare bil inte svarar upp på de krav på vad de behöver sin bil till.

Alla vill inte ändra sig. En av fem bilägare svarar att de inte kan tänka sig att göra något alls för att bli mer miljövänlig. Bland dem som är 55 år eller äldre är siffran än högre, 30 procent.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Blocket. 1.035 personer över 18 år intervjuades i september 2019.

 
Det är för dyrt att skaffa en miljövänligare bil!
Ja
187
77
Nej