Laddhybriderna gasar på – mer än var tredje ny bil är laddbar

Laddhybriderna gasar på – mer än var tredje ny bil är laddbar

I enlighet med alla prognoser så fortsätter de laddbara bilarna att plocka marknadsandelar. Försäljningen av elbilar och laddhybrider i januari nästan fördubblades jämfört med januari i fjol.

"Registreringarna av laddbara bilar, det vill säga rena elbilar och laddhybrider, ökade med 94 procent i januari. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var rekordhöga 30,7 procent. Det ligger i linje med Bil Swedens prognos för andelen laddbara bilar i år på 30 procent", säger Mattias Bergman vd på Bil Sweden. 

Tar man en titt på personbilsförsäljningen som helhet gick den nedåt en smula, jämfört med december förra året. En utveckling som inte förvånar Mattias Bergman, med tanke på den förhöjda fordonsskatten som trädde i kraft vid årsskiftet.

"Det blev en väntad nedgång i januari för både personbilar och lätta lastbilar eftersom fordonsskattehöjningen vid årsskiftet medförde en kraftig uppgång för nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar i december förra året. Nyregistreringarna av personbilar minskade med 18 procent och lätta lastbilar minskade med 57,5 procent".

Diesel- och bensinbilar minskar

Goda tider för laddbara bilar alltså, men för bensin- och dieselbilarna gick det sämre under januari. Detta kan också till viss del förklaras med skattehöjningen vid årsskiftet. 

"I januari i år var 36,8 procent av nyregistreringarna bensinbilar och 21,5 procent dieselbilar. I januari förra året var 41,3 procent bensinare och 38,6 procent dieslar. Den minskade andelen bensin och dieselbilar i januari ska även ses mot bakgrund av den köprusch av sk malusbilar som skedde i december inför höjningen av fordonsskatten vid årsskiftet", säger Mattias Bergman.

 

 

Mest sålda bilarna i januari

Modell: Sålda bilar:
Volvo S/V60 1052
Volkswagen Passat 981
Kia Niro 742
V
Modell:
696
Kia Optima 486

Mest sålda laddhybriderna i januari

Modell: Sålda bilar:
Volkswagen Passat GTE 652
Kia Optima 486
Mitsibishi Outlander 427
Volvo S/V60 398
Kia Niro 351

Mest sålda elbilarna i januari

Modell: Sålda bilar:
Kia e-Niro 282
Renault Zoe 133
Kia e-Soul 117
Audi e-tron 116
Nissan Leaf 89
Jag köpte en ny bil under januari.
Ja
11
96
Nej