BMW: Ingen renodlad plattform för elbilar

BMW gör tvärt emot de flesta av konkurrenterna och väljer att inte satsa på en renodlad elbilsplattform.

BMW: Ingen renodlad plattform för elbilar

Volkswagen-koncernen har valt att satsa på inte mindre än tre plattformar helt dedikerade för elbilar. BMW gör tvärt om och skrotar sin enda elbilsplattform när i3-modellen läggs ner.

Det finns för- och nackdelar med båda typerna av plattformar. Med en renodlad elbilsplattform behöver man inte göra plats för förbränningsmotor, transmission och avgassystem. Det kan ge större friheter vid konstruktionen av en elbil.

Fördelen med en plattform som används både till elbilar och bilar med förbränningsmotorer är att man kan styra tillverkningen mer flexibelt. Både elbilar och förbränningsbilar kan tillverkas på samma lina i fabriken och fördelningen kan styras av försäljningen, inte av prognoser.

"Ur vårt perspektiv så är marknadsprognoserna alldeles för osäkra för att motivera oflexibla elbilsspecifika plattformar. Vi vill inte hamna i en situation där våra fabriker inte når full kapacitet", säger nu Udo Hänle, ansvarig för produktstrategi och teknisk integration för BMW-gruppen, i en intervju med Automotive News.

Strategin är något förvånande med tanke på att BMW säger sig satsa starkt på elektrifiering och lovar 13 helelektriska elbilar fram till 2023.

Smart av BMW!
Ja
420
391
Nej