Regeringens nya regler: Laddplats ett måste vid bygge av parkeringsplats

Regeringens nya regler: Laddplats ett måste vid bygge av parkeringsplats
Laddstolpar och Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.

I takt med att de laddbara bilarna ökar i antal måste laddinfrastrukturen följa i samma tempo. Därför har regeringen beslutat att om man bygger en ny parkeringsplats, eller utför omfattande renoveringar, så måste man även bygga in möjlighet till laddning för elbil.

"Bygger man ett parkeringshus eller bostäder ska det finnas ett antal laddplatser framdragna. Om man vill kunna skaffa en elbil så måste det finnas laddplatser. Just nu är vi lite i ett moment 22. Det finns inga stolpar uppe och därför köper man inte elbil och eftersom man inte köper elbil finns det inga laddstolpar", säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet, till Sveriges Radio Ekot.

Regeringens mål med detta regelverk är att sänka tröskeln för att köpa elbil och på så sätt sänka koldioxidutsläppen från fordonsparken.

De nya reglerna ser lite olika ut beroende på vilken typ av parkering man bygger. I de fall man bygger bostäder eller renoverar en parkeringsplats med mer än tio platser måste infrastruktur i form av framdragen el finnas till alla platser. Själva laddstolpen kan byggas i efterhand.

Bygger man däremot nya parkeringar till kontorsfastigheter eller publika parkeringsgarage måste det finnas laddinfrastruktur på var femte parkeringsplats och det måste också finnas minst en laddstolpe. 

Dessa regler träder i kraft i maj 2020.

 
Detta var på tiden!
Ja
276
49
Nej