Experternas förslag: Max 30 km/h i tätorterna

22 hälso- och trafikexperter kräver sänkt bashastighet för att klara nollvisionen i Sverige.

Experternas förslag: Max 30 km/h i tätorterna

Inför den tredje internationella ministerkonferensen om trafiksäkerhet, som hålls i Stockholm den 19–20 februari, har 22 trafik- och hälsoexperter publicerat en debattartikel i Dagens Nyheter. Där skriver de att sänkt bashastighet i tätorterna är en nödvänlighet för att klara den nollvision om antal döda i trafiken som beslutades av riksdagen 1997.

I artikeln föreslår experterna att bashastigheten i tätorterna ska sänkas från 50 till 30 km/h, även om de helst skulle se att trafiken rörde sig i cykelhastighet. "Vi anser att det är både etiskt försvarbart, vetenskapligt grundat och politiskt motiverat att sänka svensk bashastighet till åtminstone 30 km/tim. Men om Nollvisionen ska tas på allvar vore nog 20 km/tim, det vill säga något över normal cykelhastighet i tätort, det mest rimliga", skriver experterna. 

Argumentet är att sänkta hastigheter räddar liv. Det finns vetenskapligt stöd för att risken att dö vid en påkörning ökar markant vid hastigheter över 30 km/h. Det finns också argument för att sänkta hastigheter skulle minska luftföroreningarna.

Bashastigheten är den hastighetsgräns som gäller på vägar som inte är skyltade. I dag gäller 50 km/h i tätorter och 70 km/h på landsväg. Det finns redan nu ett myndighetsförslag hos regeringen om att bashastigheten i tätorter ska sänkas till 40 km/h, men experterna i debattartikeln menar att det inte räcker för att nå nollvisionen. De menar också att restiderna inte skulle påverkas nämnvärt av sänkta hastigheter, eftersom huvudgator för genomfartstrafik kan behålla nuvarande hastighetsgränser.

Det är även aktuellt med hastighetssänkningar på vägarna utanför tätorterna i Sverige, något som mött skarp kritik.

 

Läs också:

Det är klart att vi ska sänka hastigheten i städerna!
Ja
47
211
Nej