Dubblerad försäljning av laddbara bilar

Andelen nya bilar som är laddbara har fördubblats på ett år. Nu är var fjärde bil laddbar.

Dubblerad försäljning av laddbara bilar

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar minskade med 16 procent, vilket främst förklaras av den kraftigt ökade andelen laddbara bilar

– Registreringarna av laddbara bilar, det vill säga rena elbilar och laddhybrider, ökade med 95 procent i februari jämfört med förra året, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 27,7 procent under årets första två månader, vilket kan jämföras med 12,4 procent under samma period förra året. Mest sålda laddbara bil var Volvo V60 laddhybrid.

Prognosen för året är 30 procent laddbara bilar. 

Även andelen gasbilar ökade, från 0,4 procent till 1,6 procent.

Andelen suvar är 35 procent. 90 procent av dessa är små eller medelstora och har i många fall ersatt försäljningen av större sedan- och kombimodeller.

– För att elektrifieringen av fordonsflottan ska fortsätta vara framgångsrik måste utbyggnaden av laddinfrastrukturen både för hemmaladdning och snabbladdning påskyndas. Dessutom är det viktigt att stimulanser som finns vid köp av laddbara bilar inte försämras, säger Mattias Bergman.

Han vill även att det införs styrmedel som premierar även användningen av de renaste fordonen, till exempel befrielse från trängselskatt, lägre parkeringskostnader och att laddhybrider tillåts köra i den strängaste miljözonen om de införs.

Det totala antalet nya bilar och lätta lastbilar minskade med 6,3 procent under februari. Nedgången var väntad och är ett resultat höjningen av fordonsskatten vid årsskiftet. Någon koppling till Corona-viruset kan Bil Sweden inte se.

Utvecklingen går åt rätt håll!
Ja
102
16
Nej