Forskarna ger tummen upp för elvägar

Utsläppen från all tung trafik i landet kan minska med en tredjedel om 86 mil elväg byggs. Alla olika alternativ som forskarna vid VTI räknat på visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med elvägar.

Forskarna ger tummen upp för elvägar

Om tio år kommer 80 procent av alla personbilar vara helt eller delvis elektrifierade, bedömer Bil Sweden. Bussar som går i lokal och regional trafik kommer också till stor del att drivas med batteri, liksom lastbilar för lokal distribution.

Men för tunga lastbilar som kör långa sträckor är räckvidden med batteri alltför begränsande. Därför utvecklas teknik för elvägar med kontaktledning för kontinuerlig tillförsel av el.

Eftersom inte alla vägstäckor kan elektrifieras behöver lastbilarna ha hybriddrift med dieselmotor och ett batteri med omkring 10 mils räckvidd.

En teststräcka med elledningar hängande ovanför vägen är i drift på E16 vid Sandviken. Sträckan trafikeras av en hybridlastbil med strömavtagare från Scania och Siemens. Det finns också en mindre sträcka i närheten av Arlanda med elskena i vägbanan.

Forskare knutna till Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI har räknat på om det kan vara lönsamt med en större utbyggnad av elvägar. Tre alternativ har studerats:

  • E4 mellan Stockholm och Norrköping (16 mil).
  • E4 mellan Malmö och Stockholm (60 mil).
  • En större utbyggnad där förutom sträckan Malmö - Stockholm också E6 mellan Skåne och Göteborg ingår liksom Riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping (86 mil).

Beräkningarna visar att alla tre alternativen är samhällsekonomiskt lönsamma, men mellanalternativet är mest lönsamt. Där får man högst minskning av koldioxidutsläpp per investerad krona. 

Vinsterna fås genom minskade driftskostnader för lastbilarna samtidigt som utsläppen minskar. Det största elvägsalternativet, som omfattar Stockholm–Malmö, Malmö–Göteborg och Göteborg–Jönköping, minskar utsläppen på sikt med ca 1,2 miljoner ton. Det motsvarar en tredjedel av dagens utsläpp från alla tunga lastbilar i Sverige.

Forskarna har också ställt privat drift mot offentlig och funnit att staten bör driva elvägarna.

Utbyggnaden av det mellanstora nätet kan finansieras helt med vägavgifter för den tunga trafiken. De andra alternativet kräver visst tillskott från statskassan.

Hittills har alla riksdagspartier utom Miljöpartiet ställt sig bakom utbyggnaden av elväg. MP har bland annat framfört att transport på järnväg är mer miljöeffektivt.

Här kan du läsa utredningen.

Ser fram emot utbyggnaden av elväg!
Ja
85
47
Nej