Tesla kritiseras efter dödsolycka – autopiloten såg inte lastbilen

En utredning av en dödsolycka i Florida förra året visar att Teslas Autopilot inte såg den lastbil bilen körde in i. En del av skulden för olyckan faller på Teslas system, som tillät föraren att rikta bort uppmärksamheten från vägen.

Tesla kritiseras efter dödsolycka – autopiloten såg inte lastbilen
Olyckan kapade av taket på Jeremy Banners Tesla Model 3. Foto: NTSB

Strax efter klockan sex på morgonen den 1 mars 2019 satte sig 50-åriga Jeremy Banner i sin Tesla Model 3 och körde iväg längs den rutt han varje morgon brukade ta till jobbet. En kvart senare var han död. Banners bil hade kolliderat med en korsande lastbil, och kollisionen hade kapat taket på hans bil rakt av.

Nu, ett år senare, har den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten National Transportation Safety Board, NTSB, publicerat sin utredning av vad som orsakade den tragiska olyckan den där morgonen i Palm Beach County, Florida.

När olyckan inträffade färdades bilen på en motorväg i strax över 110 km/h. 7,7 sekunder innan olyckan aktiverades bilens så kallade Autopilot, ett förarhjälpsystem som sköter både styrning och hastighet automatiskt.

Vid en korsning lite längre ned på vägen svänger en långtradare ut framför Teslan. Lastbilen hade väjningsplikt, men föraren berättade i förhör efter olyckan att han uppfattade att bilen blinkade med sina lampor, och tolkade det som att föraren i Teslan hade lämnat honom företräde. Men i loggarna från Teslan finns inga tecken på att vare sig bilen eller föraren hade lagt märke till lastbilen över huvud taget.

Under de 7,7 sekunder som Autopiloten var aktiverad innan olyckan registrerades inga ingrepp från föraren på vare sig ratt eller pedaler. Inte heller bilens självkörande system eller övriga säkerhetssystem gjorde några ingrepp för att undvika olyckan. Bilen bromsade alltså inte alls utan körde rakt in i sidan på lastbilen, som klippte av taket på den. Bilen fortsatte sedan under lastbilen och 500 meter längre ned längs vägen innan den slutligen stannade. Jeremy Banner dog omedelbart.

Bilens framåtriktade kamera visar händelseförloppet de sista fem sekunderna innan olyckan. Foto: NTSB/Tesla

Efter olyckan uppgav Tesla för NTSB att kollisionsvarnings- och autobromssystemen i bilen inte var gjorda för att hantera varken korsande trafik eller för att förhindra olyckor i hög hastighet. Därför, berättade Tesla, spårade inte bilens system lastbilen och registrerade den inte som ett objekt eller ett hot när den körde ut i vägen framför bilen. 

NTSB slår fast att ansvaret för olyckan är delat mellan tre parter. Dels gjorde lastbilsföraren fel när han inte lät bilen passera innan den svängde ut på vägen. En annan orsak till olyckan var Jeremy Banner själv, som förlitade sig på bilens självkörande förmåga och därför inte var uppmärksam på vägen. En tredje bidragande orsak till olyckan är utformningen av Teslas självkörande system, som tillåter föraren att rikta bort uppmärksamheten från vägen.

Myndigheten skriver också i sin rapport att Tesla saknar ett system som begränsar användandet av Autopilot till de omständigheter systemen klarar av. Enligt dem är det uppenbart att bilens automationssystem inte är gjort för att hantera den typ av motorvägar med korsande sidovägar på vilken olyckan skedde.

"Olyckan i Delray Beach är den tredje dödsolyckan vi har utrett där förarens övertro på Teslas 'Autopilot' och systemets funktionsutformning har fått tragiska konsekvenser", säger NTSB:s ordförande Robert Sumwalt i en kommentar till rapporten.

NTSB kritiserar också sig själva för att inte ha utvecklat en metod för att verifiera säkerhetssystemen i bilar med självkörande funktioner.

Europa har ett annat regelverk än USA kring självkörande bilar. Teslabilar som rullar här har därför fler restriktioner kring vilka vägar Autopilot kan användas på, och hårdare krav på att föraren ska hållas aktiv. Tesla skrev i ett brev till europeiska kunder att de är "besvikna på lagkraven".

 

Läs också:

Jag har också förlitat mig på de självkörande funktionerna i min bil.
Ja
33
161
Nej