Myt att laddbara bilar är överrepresenterade vid export

M Sverige har undersökt vilka bilar som säljs till utlandet. Tvärt emot vad många är andelen laddbara bilar inte högre än andelen konventionella bilar.

Annons
Annons

Om man jämför antalet exporterade bilar med antalet nyregistrerade så har bilexporten legat mellan 6-8 procent under flera år. Andelen exporterade bilar är samma för alla typer av bilar.

En intressant observation som M Sverige gjort i sin studie är att de bilar som exporteras i snitt har sämre klimatprestanda än de bilar som blir kvar i landet. Det går stick i stäv med den allmänna debatten där det ofta hävdas att de bilar som får klimatbonus skulle vara överrepresenterade i exporten.

– Det har i vissa fall legat ett egenintresse bakom uppgifter vi sett i media. Därför vill vi nyansera bilden av just fordonsexporten i den rapport som nu har sammanställts, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

En annan förklaring till missuppfattningen om att det skulle vara en stor andel bonusbilar som säljs utomlands kan vara att statistiken misstolkats. Antalet laddbara bilar som exporterats har ökat kraftigt de senare åren, ökningen går dock i linje med den kraftigt ökade försäljningen av nya laddbara bilar. 

Den svaga svenska kronan har gjort den svenska begagnatmarknaden extra intressant och bidragit till en ökad export.

Försäljningen av nya gasbilar har sjunkit i Sverige, men de exporteras i lika hög grad som tidigare. Det gör att andelen gasbilar minskar de svenska vägarna. ”Det är ett problem för omställningen”, menar Carl-Erik Stjernvall på M Sverige.

Trots att M Sverige drar slutsatsen att bonus-malus-systemet inte lett till en ökad andel exporterade bonusbilar, så föreslår de att ägare av dessa bilar bör stimuleras att behålla sina bilar med subventioner som lägre trängelskatt och parkeringsavgifter. Det skulle också öka bilarnas attraktionskraft på begagnatmarknaden.

 
 
Annons
Annons
Rulla till toppen