Ny lag om laddplatser från 25 maj – skärpning utreds redan

Enligt ett EU-direktiv har ny lag införts från den 25 maj som ställer krav på laddplatser på parkeringsplatser. Men redan nu utreds betydligt hårdare krav.

Ny lag om laddplatser från 25 maj – skärpning utreds redan

Den nya lagen infördes den 25 maj, men det är en övergångsperiod fram till den 10 mars 2021. Det är först då som den som söker bygglov måste följa de nya hårdare kraven.

Ny regler från 25 maj

1. För bostadshus med fler än tio p-platser måste varje p-plats förberedas för laddning med tomrör eller liknande.

2. För andra uppvärmda byggnader med fler än tio p-platser ska det vid nybyggnad eller totalrenovering finnas minst en laddpunkt och en femtedel av platserna ska vara förberedda för laddning.

Från och med den 1 januari 2025 ska alla befintliga byggnader som inte är bostäder ha minst en laddpunkt om det finns fler än tio p-platser.

Skärpningar utreds redan

Boverket har fått i uppdrag från regeringen att utreda vad en skärpning av minimikraven skulle få för konsekvenser. Så här ser de föreslagna minimikraven ut:

1. Vid nybyggnation eller totalrenovering av bostadshus måste minst en femtedel av p-platserna ha laddpunkt om det finns fler än fem p-platser.

2. Vid nybyggnation eller totalrenovering av andra byggnader med fler än fem p-platser måste alla platser vara förberedda för laddning och en femtedel av platserna ha laddpunkt. Dessutom ska även ouppvärmda byggnader omfattas, till exempel parkeringshus.

Boverkets utredning ska redovisas senast den 15 september i år. 

Bra med de skärpta minikraven!
Ja
258
54
Nej